Dekanova nagrada Fakultete za farmacijo sodelavcu Sandozovega razvojnega centra Slovenija dr. Klemnu Naveršniku

4. 12. 2014

V sredo, 3. decembra, so na slovesnosti ob Raziskovalnem dnevu Fakultete za farmacijo, ki je potekala v sklopu Tedna Univerze v Ljubljani, podelili priznanja študentom ter dekanove in Prešernove nagrade Fakultete za farmacijo. Dr. Klemen Naveršnik, vodja skupine za analitiko prototipov v Sandozovem razvojnem centru Slovenija, je prejel dekanovo nagrado za najvidnejši znanstveni dosežek v letu 2014.

Nagrado je prejel za del vsebine svoje doktorske disertacije z naslovom Vloga korelacij v farmakoekonomskih modelih. Poglavje o merjenju stroškovne učinkovitosti med rutinsko uporabo: predlog za deljenje tveganja pri uvedbi spletne e-storitve za zdravljenje depresije je objavil v članku v znanstveni reviji z visokim faktorjem vpliva, kar je pogoj za pridobitev dekanove nagrade.

»Raziskoval sem ekonomsko vrednotenje e-storitve za zdravljenje depresije. Sodelavci univerze na primorskem so razvili program podpornega zdravljenja depresije, ki temelji na uporabi spletnih in mobilnih komunikacijskih kanalov. Sam sem nato razvil ekonomski model, s katerim sem ovrednotil stroškovno učinkovitost storitve. Izkazalo se je, da je storitev izjemno stroškovno učinkovita. Žal pa je rezultat precej negotov zaradi pomanjkanja podatkov o učinkovitosti storitve v realni uporabi. Zato sem postavil model deljenja tveganja med plačnikom in ponudnikom storitve, s katerim zagotavljamo visoko vrednost storitve za bolnika. Gre za uravnavanje cene storitve za vsakega bolnika glede na realno doseženo učinkovitost, torej neke vrste garancijo učinkovitosti,« je razložil dr. Klemen Naveršnik.

Vseh pet letošnjih dekanovih nagrajencev je svoje delo predstavilo na predavanju na Raziskovanem dnevu Fakultete za farmacijo. »To je bila izvrstna priložnost, da sem lahko svoje delo predstavil na Raziskovalnem dnevu Fakultete za farmacijo, saj se z ekonomskim vrednotenjem zdravstva pri nas ne ukvarja veliko raziskovalcev. Tema pa je vsekakor zanimiva, kar je pokazalo tudi mnogo vprašanj iz občinstva in zanimiva razprava po predstavitvi. Ekonomika zdravstva je v svetu močno razvita, pri nas pa je število kompetentnih sogovornikov s tega področja precej majhno. Nagrada bo, upam, vsaj malo pripomogla k zanimanju strokovne javnosti tudi za to področje,« je še dodal Klemen Naveršnik.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, generična farmacevtska divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu v industriji generičnih zdravil. Sandoz zaposluje približno 26.500 sodelavcev in v več kot 160 državah ponuja široko paleto visoko-kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni s patenti. S prodajo, ki je v letu 2013 dosegla 9,2 milijarde ameriških dolarjev, in z okrog 1.100 molekulami ima Sandoz vodilni položaj v svetu na področju podobnih bioloških zdravil, generičnih zdravil za injiciranje, oftalmoloških zdravil, dermatoloških zdravil in antibiotikov, ki ga dopolnjuje še vodilni položaj na področju zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil, zdravil za bolezni prebavil, dihal ter hormonskih terapij. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki , ki so opredeljeni kot izdelki, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila. Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast ter močna rast njegovih prevzetih družb, ki vključujejo družbe Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija), Oriel Therapeutics (ZDA) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno dostopna generična zdravila, preventivna cepiva, izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2013 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 57,9 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 133.000 ljudi in prodaja izdelke v več kot 150 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com