Lek, član skupine Sandoz, že dvanajstič prejel priznanje TOP 10 Izobraževalni management

  • Lek, član skupine Sandoz, se že vrsto let uvršča med tista slovenska podjetja, ki največ in najbolj sistematično vlagajo v izobraževanje zaposlenih.
  • Na področju izobraževalnega managementa so v ospredju skrb za interni prenos znanj, preoblikovanje t. i. skritega znanja v organizacijsko znanje in razvoj naprednih oblik učenja.
21. 10. 2014

Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je prejela priznanje TOP 10 Izobraževalni management 2014. Nagrado že trinajsto leto zapored podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management Sofos desetim podjetjem v Sloveniji, ki so v preteklem letu največ in najbolj sistematično vlagala v izobraževanje zaposlenih.

Nagrado je na 14. konferenci Izobraževalni management na Bledu prevzela mag. Jasna Kos, vodja izobraževanja v Leku, članu skupine Sandoz, ki je ob prejemu priznanja poudarila: »Letos smo se že dvanajstič uvrstili med deset najboljših podjetij v Sloveniji, ki največ in najbolj skrbijo za razvoj kadrov. To potrjuje, da smo resnično družba znanja in učenja ter da se vlaganj v usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih lotevamo strateško in sistematično. Pridobivanje vedno novih znanj ni le modna muha, ampak je naš način delovanja, naša organizacijska kultura.«

Farmacevtska industrija je panoga, ki temelji na znanju. Zato je nenehno vlaganje v razvoj veščin in kompetenc zaposlenih nujno za uspešno delovanje na globalnem trgu. Izobraževanje se zato v Leku, članu skupine Sandoz, tesno prepleta s poslovno strategijo, saj je izobraževanje vseh zaposlenih na vseh ravneh ključnega pomena za rast in napredek družbe. Obseg sredstev, namenjenih izobraževanju in razvoju zaposlenih, ostaja nespremenjen kljub zaostrenim gospodarskim in finančnim razmeram.

»Pri načrtovanju in izvajanju izobraževanj izkoriščamo sinergije in prednosti, ki jih lahko našim zaposlenim ponudimo kot del Novartisovega globalnega sistema. Znotraj skupine imamo namreč dostop do širokega nabora znanj in različnih oblik izobraževanj ter možnost sodelovanja pri mednarodnih projektih, ki našim zaposlenim ponujajo edinstveno priložnost učenja in pridobivanja izkušenj,« je še poudarila mag. Jasna Kos.

Poleg izobraževalnih programov, med katere sodijo obvezna in strokovna izobraževanja ter razvoj veščin, je Lek, član skupine Sandoz, na področju izobraževalnega menedžmenta v letu 2013 največ pozornosti namenil usposabljanju vodij, predvsem s področij upravljanja delovne uspešnosti ter coachinga, usposabljanju mentorjev v proizvodnji in izobraževanju za uspešno vodenje projektov. Prav tako smo posvetili veliko pozornosti internemu prenosu znanj ter razvoju naprednih oblik učenja, vključno s spodbujanjem samoizobraževanja in e-učenja.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, generična farmacevtska divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu v industriji generičnih zdravil. Sandoz zaposluje približno 26.500 sodelavcev in v več kot 160 državah ponuja široko paleto visoko-kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni s patenti. S prodajo, ki je v letu 2013 dosegla 9,2 milijarde ameriških dolarjev, in z okrog 1.100 molekulami ima Sandoz vodilni položaj v svetu na področju podobnih bioloških zdravil, generičnih zdravil za injiciranje, oftalmoloških zdravil, dermatoloških zdravil in antibiotikov, ki ga dopolnjuje še vodilni položaj na področju zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil, zdravil za bolezni prebavil, dihal ter hormonskih terapij. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki , ki so opredeljeni kot izdelki, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila. Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast ter močna rast njegovih prevzetih družb, ki vključujejo družbe Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija), Oriel Therapeutics (ZDA) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno dostopna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva, izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2013 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 57,9 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 135.000 ljudi in prodaja izdelke v več kot 150 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com