Lekov živžav in Neresna olimpijada za konec počitnic

29. 8. 2014

Središče Maribora je danes preplavil razigran smeh otrok, ki so se ob izteku poletnih počitnic zabavali na Lekovem živžavu in Neresni olimpijadi. V sklopu Počitnic s prijatelji, kot so v Zvezi prijateljev mladine Maribor poimenovali svoje poletne aktivnosti, je letos brezplačno letovalo tudi 141 otrok iz humanitarne pobude Pomežik soncu, iz sredstev FIHO ter drugih donatorskih akcij ZPM in DPM Maribor. Akcijo Pomežik soncu Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) za brezplačno letovanje otrok iz socialno ogroženih družin že 16 let podpira farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz.

Darja Groznik, predsednica ZPMS, je poudarila: »V časih, ko vse več staršev svojim otrokom težko omogoči letovanje in dejavno, kreativno preživljanje počitnic, je neprecenljivo imeti partnerja, kot je farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, ki že vrsto let podpira naša prizadevanja v sklopu pobude Pomežik soncu. Letos smo s to humanitarno akcijo zbrali 98.700 evrov in omogočili letovanje 329 otrokom, v 16 letih pa je s Pomežikom letovalo približno 10.500 otrok.«

Letovanja potekajo v letoviščih ZPMS na morju in v gorah. »Predloge za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin pridobimo s sodelovanjem centrov za socialno delo in šolskih svetovalnih služb. Otroci so deležni desetdnevnega brezplačnega bivanja, prevoza, petih obrokov hrane dnevno, neomejenih količin brezalkoholnih napitkov ter sadja. Letovanja vodijo pedagoški vodje, skupine po osem otrok pa usposobljeni vzgojitelji. Športni in družabni program ter učenje plavanja poteka v okrilju plavalnih učiteljev in športno-družabnih animatorjev. Tako otrokom, poleg morskih užitkov, ponudimo tudi pester program v obliki različnih dejavnosti, delavnic in animacij,« je še dodala Darja Groznik.

Da bi bil zadnji počitniški dan za mariborske otroke čim bolj vesel in nepozaben, je tudi letos poskrbel Lekov živžav, ki že tradicionalno popestri Neresno olimpijado. Lekov živžav je del humanitarne pobude Pomežik soncu, s katero želita ZPMS in farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, omogočiti počitnice otrokom iz socialno ogroženih družin. »Letos smo skupaj z ZPMS z brezplačnim letovanjem razveselili 329 otrok, v sklopu Pomežika soncu pa je s Štajerske letovalo 46 otrok – 26 iz Maribora, 11 s Ptuja, 4 iz Slovenske Bistrice, 3 iz Lenarta in 2 iz Ormoža. V Leku, članu skupine Sandoz smo v vseh letih za to dobrodelno akcijo skupaj namenili več kot 230.000 evrov. Srčno upamo, da bodo ob naši podpori tudi tisti otroci, ki jim starši sicer ne bi mogli privoščiti letovanj in prostočasnih dejavnosti, samozavestno in polni prijetnih poletnih spominov zakorakali v novo šolsko leto,« je povedala Mojca Pavlin, vodja družbene odgovornosti v Leku, članu skupine Sandoz.

Počitnice so v Mariboru vedno zabavne z ZPM

Počitnice s prijatelji, dejavnosti, ki jih ZPM Maribor organizira za otroke in mladostnike v Mariboru, so se začele že na Festivalu Lent konec junija, ko so z naravoslovnimi delavnicami sodelovali v Art kampu v mestnem parku. Za tem so se delavnice nadaljevale v Domu ustvarjalnosti mladih v Mariboru (DUM), potekale so vsaj tri na dan.

S 1. julijem so se začeli izleti, ki so potekali na dva načina, in sicer vsak dan kratki tematski izleti po Mariboru in okolici ter celodnevni sredini izleti po Sloveniji. Skupaj so v ZPM Maribor organizirali kar 38 izletov, ki so bili zelo priljubljeni, saj se jih je povprečno udeležilo 40 otrok na izlet, največ kar 91.

»Skupno je do zadnje tretjine meseca avgusta v Počitnicah s prijatelji (delavnice, izleti, dogodki) sodelovalo okoli 3.500 otrok, če temu prištejemo še Festival Lent, je številka podvojena. Vse dejavnosti, razen sredinih izletov, kjer je bilo potrebno doplačilo, so bile brezplačne. Na tri brezplačne enodnevne izlete na morje smo s pomočjo Večerove donacije peljali še 135 otrok iz socialno ogroženih družin,« je razložil Saša Mikić, predsednik ZPM Maribor in dodal, da so počitniški programi prava mala življenjska šola, v kateri spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, vedoželjnost in gibalni razvoj, samostojnost, druženje, strpnost, potrpežljivost in vztrajnost.

Po poletju pestra jesen za ZPMS

Ko se zaključijo počitnice, nastopi čas, ki ga v ZPMS v veliki meri namenijo izobraževanjem. Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS, je povedala: »Pred nami je izobraževanje mentorjev otroških parlamentov na temo Izobraževanje in poklicna orientacija – nacionalni seminar bo potekal 9.9.2014, regijski seminarji pa v drugi polovici septembra. V oktobru nas čaka izobraževanje mentorjev zgodovinskih krožkov na temo: Sledovi prve svetovne vojne v mojem kraju, v novembru pa še izobraževanje mentorjev natečaja Evropa v šoli.«

O Zvezi prijateljev mladine Slovenije
Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je nevladna, prostovoljska, humanitarna in nepridobitna društvena organizacija, ki deluje v javnem interesu. Vse od svoje ustanovitve leta 1953 ostaja poslanstvo ZPMS, v kateri je povezanih 102 društev in zvez, nespremenjeno – dvigovanje kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje njihovih interesov in ščitenje njihovih pravic. V 60 letih svojega delovanja je ZPMS sodelovala pri oblikovanju zakonodaje na področju zdravstva, sociale in izobraževanja. Vzpostavila je program predšolske vzgoje, dala pobudo za ustanovitev prvih šolskih dispanzerjev in patronažne službe. Vodila je akcijo za ureditev prehrane v osnovnih šolah, organizacijo prvih počitniških kolonij in šol za starše. Prijatelji mladine so zaslužni tudi za prve svetovalnice za otroke in zakonske svetovalnice. Danes ZPMS izvaja naslednje ključne programe in projekte, namenjene otrokom in mladostnikom: TOM telefon, Otroški parlament, Mladi raziskovalci zgodovine, Evropa v šoli, Varna raba interneta, Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, Pomežik soncu, Siti besed, Botrstvo v Sloveniji, Bralna značka.

Kontakt za medije
Breda Krašna
Generalna sekretarka ZPMS
01/239 67 13
breda.krasna@zpms.si