Lek, član skupine Sandoz, prejel zahvalo za dolgoletno sodelovanje pri praktičnem usposabljanju študentov

20. 2. 2014

V Leku, članu skupine Sandoz, prenos znanja in pomoč mladim pri pridobivanju praktičnih izkušenj razumejo kot del naše odgovornosti do družbe. Zato že vrsto let sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami, med drugim tudi s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL), ki je podjetju v začetku februarja podelila zahvalno plaketo za dolgoletno in obsežno sodelovanje pri praktičnem usposabljanju študentov.

Zahvalno plaketo sta v imenu družbe prevzela mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave, in Samo Roš, direktor Kadrov in član uprave.

Pri praktičnem usposabljanju študentov je pomembno sodelovanje s podjetji, zato so se konec lanskega leta na fakulteti odločili, da se petim podjetjem, ki so že vrsto let v največjem obsegu ponujajo mesta za opravljanje prakse, zahvali za večletno sodelovanje.

»Zavedamo se, da študentov na fakulteti ne moremo pripraviti na vse izzive, ki jih čakajo na njihovi poklicni poti. S praktičnim usposabljanjem v okviru študijskega programa pa jim omogočimo, da že v času študija nadgradijo teoretično znanje in dobijo dragocene izkušnje. S ponosom ugotavljamo tudi, da se dobre prakse pogosto nadaljujejo tudi v obliki diplomskih, raziskovalnih, magistrskih ali doktorskih del,« poudarja Martina Kastelic Avsec s Fakultete za Kemijo in kemijsko tehnologijo UL. »Podjetju Lek, članu skupine Sandoz, izročamo zahvalo za večletno sodelovanje na področju praktičnega usposabljanja študentov. Zahvaljujemo se tudi vsem Lekovim mentorjem, ki prenašajo strokovno znanje, spodbujajo razvoj študentov in jih vodijo skozi delovni proces. Takega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje.«

Zahvale so prejela tudi podjetja Krka, Helios TBLUS, Helios in Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, UKC Ljubljana.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz, generična farmacevtska divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu v industriji generičnih zdravil. Sandoz zaposluje približno 26.500 sodelavcev in v več kot 160 državah ponuja široko paleto visoko-kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni s patenti. S prodajo, ki je v letu 2013 dosegla 9,2 milijarde ameriških dolarjev, in z okrog 1.100 molekulami ima Sandoz vodilni položaj v svetu na področju podobnih bioloških zdravil, generičnih zdravil za injiciranje, oftalmoloških zdravil, dermatoloških zdravil in antibiotikov, ki ga dopolnjuje še vodilni položaj na področju zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil, zdravil za bolezni prebavil, dihal ter hormonskih terapij. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki , ki so opredeljeni kot izdelki, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila. Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast ter močna rast njegovih prevzetih družb, ki vključujejo družbe Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija), Oriel Therapeutics (ZDA) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno dostopna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva, izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2013 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 57,9 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 135.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com