Privlačen delodajalec za zaposlene z družinami

  • Lek, član skupine Sandoz, si nenehno prizadeva izboljševati usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.
  • V pobudi Družini prijazno podjetje sodeluje Lek, član skupine Sandoz, od samega začetka in je med prvimi prejemniki polnega certifikata v Sloveniji.
12. 12. 2013

Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je uspešno obnovila polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga je prejela med prvimi podjetji v Sloveniji leta 2007. Podaljšanje certifikata potrjuje zavezo Leka, člana skupine Sandoz, da se v podjetju vzpostavi družini prijazno delovno okolje, ki prispeva k večjemu zadovoljstvu in pripadnosti zaposlenih. Certifikat podeljuje nevladna organizacija Ekvilib Inštitut.

Lek, član skupine Sandoz, v pobudi Družini prijazno podjetje sodeluje od samega začetka. Prvo skupino ukrepov je začel izvajati leta 2007 v okviru osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, osnovni certifikat pa je čez tri leta med prvimi podjetji v Sloveniji nadgradil s polnim certifikatom.

»Ohranjanje obstoječih in uvajanje novih družini prijaznih ukrepov je nenehen proces, v katerega dejavno vključujemo sodelavce. Ukrepe sprejemamo na pobudo in ob podpori naših zaposlenih. Pri tem smo zelo pozorni na to, da se vsi že sprejeti ukrepi tudi dejansko izvajajo,« je ob uspešnem podaljšanju polnega certifikata Družini prijazno podjetje dejala Katarina Klemenc, vodja pobude raznolikost in vključenost v Leku, članu skupine Sandoz. »Našim zaposlenim želimo pomagati pri usklajevanju zasebnega življenja z delom, saj želimo biti privlačen delodajalec za zaposlene z družinami. To področje je pomemben del naše odgovornosti do zaposlenih, zato je tudi del letnih razgovorov z zaposlenimi in individualnega načrta kariernega razvoja.«

V Leku, članu skupine Sandoz, so v zadnjih šestih letih sprejeli vrsto družini prijaznih ukrepov, kot so fleksibilen delovni čas z možnostjo izbire prihoda in odhoda na delovno mesto, časovni konto, možnost dela od doma, ponovno vključevanje zaposlenih v delo po starševskem oziroma porodniškem dopustu, dneve odprtih vrat za družine zaposlenih, varstvo šolskih otrok in prostočasne aktivnosti za otroke v času šolskih počitnic. Lani je bil sprejet nov ukrep otroški časovni bonus, ki staršem omogoča, da si lahko vzamejo prost dan ob uvajanju otrok v šolo ali vrtec.

Zaposlenim so na voljo še dodatne ugodnosti, med drugim Lekov vrtec v Ljubljani, možnost letovanja v počitniških kapacitetah podjetja, fitnes studio in zdravstvena ambulanta na sedežu družbe ter dodatna izobraževanja.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si

Sandoz, divizija skupine Novartis, je druga največja generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto več kot 1.000 visoko-kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni s patenti. S približno 25.000 zaposlenimi sodelavci v 140 državah ima Sandoz vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil kot generičnih zdravil za injiciranje, oftalmoloških zdravil, dermatoloških zdravil in antibiotikov. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, zdravila za srčno-žilne bolezni in hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine in anti-infektive. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija), Oriel Therapeutics (ZDA) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA). V letu 2012 je Sandoz dosegel prodajo v višini 8,7 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva, izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2012 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 56,7 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,3 milijarde ameriških dolarjev (9,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 133.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com