Lek, član skupine Sandoz, že enajstič prejemnik priznanja TOP 10 Izobraževalni management

  • Lek, član skupine Sandoz, se že vrsto let uvršča med tista slovenska podjetja, ki največ in najbolj sistematično vlagajo v izobraževanje zaposlenih.
  • Na področju izobraževalnega managementa so v ospredju skrb za interni prenos znanj, preoblikovanje t. i. skritega znanja v organizacijsko znanje in razvoj naprednih oblik učenja.
23. 10. 2013

Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je prejemnik letošnjega priznanja TOP 10 Izobraževalni management 2013. Nagrado že trinajsto leto zapored podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management Sofos desetim podjetjem v Sloveniji, ki so v preteklem letu največ in najbolj sistematično vlagala v izobraževanje zaposlenih.

Nagrado je na 13. konferenci Izobraževalni management na Bledu prevzela mag. Jasna Kos, vodja izobraževanja v Leku, članu skupine Sandoz, ki je ob prejemu priznanja poudarila: »Letos smo se že enajstič uvrstili med deset najboljših podjetij v Sloveniji, ki največ in najbolj skrbijo za razvoj kadrov. Priznanje dokazuje, kako zelo so za naše podjetje pomembna neprestana in sistematična vlaganja v usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Kultura znanja in učenja je vtkana v vse pore našega podjetja.« Ob tem je dodala: »Farmacevtska industrija je panoga, ki temelji na znanju, zato brez nenehnih vlaganj v veščine in kompetence naših zaposlenih ne moremo ostati konkurenčni na globalnem trgu. Ob tem izkoriščamo sinergije in prednosti, ki jih lahko našim zaposlenim ponudimo kot del Novartisovega globalnega sistema.«

Izobraževanje zaposlenih se v Leku, članu skupine Sandoz, tesno prepleta s poslovno strategijo, saj je izobraževanje vseh zaposlenih na vseh ravneh ključnega pomena za rast in napredek družbe. Obseg sredstev, namenjenih izobraževanju in razvoju zaposlenih, ostaja nespremenjen kljub zaostrenim gospodarskim in finančnim razmeram.

Poleg izobraževalnih programov, med katere sodijo obvezna in strokovna izobraževanja ter razvoj veščin, je Lek, član skupine Sandoz, na področju izobraževalnega menedžmenta v letu 2012 največ pozornosti namenil internemu prenosu znanj, uporabi individualnega in t. i. skritega znanja zaposlenih (implicitno znanje zaposlenih, ki temelji na vrednotah, navadah, postopkih in se izraža v obliki izkušenj) za dvigovanje vrednosti podjetja ter razvoju naprednih oblik učenja, vključno s spodbujanjem samoizobraževanja in e-učenja.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, generična farmacevtska divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu v hitro rastoči industriji generičnih zdravil. Sandoz ponuja široko paleto okrog 1.100 visoko-kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni s patenti. S približno 26.000 zaposlenimi sodelavci v okoli 140 državah ima Sandoz vodilni položaj v svetu na področju podobnih bioloških zdravil, zdravil za injiciranje, oftalmoloških zdravil in dermatoloških zdravil ter trdno peto mesto na svetu na področju zdravil za inhaliranje. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, zdravila za srčno-žilne bolezni in hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine in anti-infektive. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija), Oriel Therapeutics (ZDA) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA). V letu 2012 je Sandoz dosegel prodajo v višini 8,7 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva, izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2012 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 56,7 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,3 milijarde ameriških dolarjev (9,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 128.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com