35 let uspešnega dela na Prevaljah

  • V 35 letih se je obrat na Prevaljah razvil v ključni del globalne farmacevtske družbe in ostal pomemben delodajalec v regiji z več kot 200 zaposlenimi.
  • Na Prevaljah proizvajajo enega najbolje prodajanih izdelkov v Sandozu, ki ga izvažajo v več kot 60 držav, tudi na največji svetovni farmacevtski trg ZDA.
  • Ob 35-letnici utrdili vezi z lokalnim okoljem z dnevom odprtih vrat ter podporo Odbojkarskemu klubu Prevalje in Koroškemu gasilskemu zavodu.
23. 5. 2013

Danes je farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, s slovesno prireditvijo obeležila 35 let delovanja svoje lokacije na Prevaljah. Leta 1978 je na Prevaljah namreč začel delovati majhen obrat za proizvodnjo penicilinskih izdelkov, ki je v 35 letih rasel in se razvil v pomemben del Sandoza, ene vodilnih globalnih generičnih farmacevtskih družb, in ohranil vlogo pomembnega delodajalca v regiji s trenutno več kot 200 zaposlenimi.

»Verjetno si je bilo pred 35 leti težko predstavljati, da bo naša lokacija na Prevaljah nekoč tako pomemben del druge največje svetovne generične farmacevtske družbe. Izdelke s Prevalj danes izvažamo v več kot 60 držav po svetu, tudi na največji farmacevtski trg na svetu, trg ZDA. S svojim delom na vseh naših lokacijah v Sloveniji stalno potrjujemo, da smo eden ključnih delov Sandoza, generične divizije Novartisa, da smo inovativni in zanesljivi. Naše odlično delo na raziskovalnem, razvojnem, proizvodnem in storitvenem področju potrjujejo predvsem vedno novi projekti in naložbe, ki nam jih zaupajo – v desetih letih je Novartis za naložbe v Slovenijo namenil že več kot 1,3 milijarde evrov. Da so pomemben del globalne farmacevtske družbe, z odličnim delom vedno znova potrjujejo tudi naši sodelavci na Prevaljah,« je poudaril Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz.

Slovesnosti se je udeležil tudi župan Občine Prevalje dr. Matija Tasič, ki je poudaril pomembno vlogo Leka, člana skupine Sandoz, za Prevalje in okolico: »Danes si v Leku, članu skupine Sandoz, na Prevaljah služi kruh okrog 200 Korošcev. Veseli smo, da je med redkimi gospodarskimi družbami ostal trden temelj kakovosti, znanja in razvoja ter možnosti zaposlitve za Korošce iz širše okolice. Želim poudariti, kako pomembno je »svetlo in spodbudno podjetje« v teh kriznih časih, ko ni in ni gospodarskega zagona, sploh ne tukaj na Koroškem in na Prevaljah. Ko nas pesti huda brezposelnost, nespodbudnost, Lek, član skupine Sandoz, s svojim sposobnim vodstvom in razvojem kaže, da se lahko tudi v kriznih časih preživi. Kot župan sem izredno vesel, da je Lek, član skupine Sandoz, tesno vpet v lokalno okolje, da pomaga lokalni skupnosti in je družbeno odgovorno podjetje.«

Nekoč 43, danes 200 zaposlenih

Začetki farmacevtske in dentalne proizvodnje na Prevaljah segajo v leto 1976, ko so v okviru Tekstilne industrije z Otiškega vrha začeli z dopolnilnim programom k obstoječi proizvodnji. S tem so predvsem želeli zapolniti vrzel na področju zaposlovanja žensk, ki je takrat predstavljala eno večjih političnih in ekonomskih težav v regiji.

»Ko je leta 1978 nekaj več kot 40 sodelavk in sodelavcev kot del farmacevtske družbe Lek začelo s proizvodnjo penicilinskih izdelkov na Prevaljah, je bila to prva in edina tovarna iz takratne vzhodne Evrope z ločeno penicilinsko proizvodnjo. Od začetne ročne priprave granulatov, ročnega polnjenja in pakiranja kapsul in oralnih suspenzij smo se razvili v sodobno farmacevtsko proizvodnjo in danes na Prevaljah proizvajamo enega najbolje prodajanih izdelkov Sandoza,« je povedal Bojan Dolenc, direktor Proizvodnje Prevalje.

Pomemben mejnik v razvoju proizvodnje na Prevaljah je predstavljalo leto 1998, ko je začel delovati nov sodoben obrat za proizvodnjo danes enega najbolje prodajanih izdelkov v Sandozu, širokospektralnega antibiotika, ki je kombinacija amoksicilina in kalijevega klavulanata. Obsegi proizvodnje tega najuspešnejšega izdelka prevaljske lokacije stalno rastejo – od začetkov proizvodnje leta 1988, ko so na leto porabili nekaj kilogramov surovin, do danes, ko letno porabijo desetine ton surovin.

Ob 35-letnici delovanja dan odprtih vrat za lokalno prebivalstvo

»Kot del Sandoza se zavedamo pomena sodelovanja z lokalno skupnostjo. Zato ob praznovanju 35. obletnice delovanja pripravljamo tudi dan odprtih vrat za okoliške prebivalce, saj jim želimo predstaviti naše delo, naše uspehe in načrte za prihodnost,« je povedal Bojan Dolenc. Družba vseh 35 let s pokroviteljstvi in donacijami podpira številne organizacije in posameznike v lokalnem okolju, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnostih, zdravstva, vzgoje, izobraževanja in kulture. Ob 35-letnici so namenili sredstva v skupni višini 21.000 evrov za podporo Odbojkarskega kluba Prevalje ter Koroškega gasilskega zavoda.

Med prednostnimi nalogami, ki so si jih zadali v Leku, članu skupine Sandoz, je tudi nenehno zmanjševanje vplivov na okolje in njegovo varovanje. Na Prevaljah uporabljajo surovine, ki niso nevarne za okolje in ljudi, zato se po evropski direktivi uvrščajo med nepomembne vire tveganja za okolje. Pri delu upoštevajo stroge smernice Novartisa in Sandoza ter spremljajo zahteve zdravstvene, varnostne in okoljske zakonodaje.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, generična farmacevtska divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu v hitro rastoči industriji generičnih zdravil. Sandoz ponuja široko paleto okrog 1.100 visoko-kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni s patenti. S približno 26.000 zaposlenimi sodelavci v okoli 140 državah ima Sandoz vodilni položaj v svetu na področju podobnih bioloških zdravil, zdravil za injiciranje, oftalmoloških zdravil in dermatoloških zdravil ter trdno peto mesto na svetu na področju zdravil za inhaliranje. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, zdravila za srčno-žilne bolezni in hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine in anti-infektive. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija), Oriel Therapeutics (ZDA) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA). V letu 2012 je Sandoz dosegel prodajo v višini 8,7 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva, izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2012 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 56,7 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,3 milijarde ameriških dolarjev (9,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 128.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com