Zlato priznanje za inovacijo raziskovalcema Leka, člana skupine Sandoz

22. 5. 2013

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica osrednjeslovenske regije je na dogodku 6. Izzivi gospodarskega razvoja 2103, ki ga pripravlja v sodelovanju s Slovenskim združenjem za projektni management, podelila nagrade za inovacije. Zlato priznanje za inovacijo sta prejela inovatorja in raziskovalca Leka, člana skupine Sandoz, dr. Gaj Stavber, raziskovalec v Razvoju farmacevtskih učinkovin in dr. Zdenko Časar, globalni vodja upravljanja portfelja farmacevtskih učinkovin v Sandozu.

Dr. Gaj Stavber in dr. Zdenko Časar sta prejela zlato priznanje za inovacijo za odkritje in razvoj enostavnega, učinkovitega, ekonomičnega in predvsem okolju prijaznejšega katalitskega sistema za ß-boriliranje širokega nabora organskih molekul. S tem odkritjem in razvojem raziskovalci odpirajo nov pogled in smernice k bolj »zelenim« in trajnostnim metodologijam v organski kemiji, predvsem na področju boriliranja organskih komponent. Ključna in visoka vrednost inovacije je v tem, da so kot prvi na svetu odkrili katalitski sistem za asimetrično ß-boriliranje organskih molekul v vodnem mediju. “Priznanje je potrditev, da ustvarjamo in razmišljamo v pravo smer, mnogokrat popolnoma drugače in modernejše od konkurence. Veseli smo, da so to prepoznali tudi na GZS in ostali ter to odličnost nagradili z zlatim priznanjem. Še z večjo motivacijo bomo na znanju gradili dalje,” sta ob prejemu priznanja povedala Dr. Gaj Stavber in dr. Zdenko Časar.

Inovacijo so uspešno zaščitili z dvema mednarodnima patentnima prijavama, izsledke pa predstavili širši znanstvenoraziskovalni skupnosti z objavo v publikaciji Applied Organomettalic Chemistry (Appl. Organometal. Chem. 2013, 27, 159–165.), ugledni mednarodni znanstveni reviji s področja uporabne kemije.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, generična farmacevtska divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu v hitro rastoči industriji generičnih zdravil. Sandoz ponuja široko paleto okrog 1.100 visoko-kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni s patenti. S približno 26.000 zaposlenimi sodelavci v okoli 140 državah ima Sandoz vodilni položaj v svetu na področju podobnih bioloških zdravil, zdravil za injiciranje, oftalmoloških zdravil in dermatoloških zdravil ter trdno peto mesto na svetu na področju zdravil za inhaliranje. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, zdravila za srčno-žilne bolezni in hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine in anti-infektive. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija), Oriel Therapeutics (ZDA) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA). V letu 2012 je Sandoz dosegel prodajo v višini 8,7 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva, izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2012 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 56,7 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,3 milijarde ameriških dolarjev (9,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 128.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com