Otroci želijo, znajo in zmorejo pomagati

4. 12. 2012

Gorska reševalna zveza Slovenije je predstavila projekt Otroci se učijo pomagati, ki ga izvaja v sodelovanju z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice in Upravo republike Slovenije za zaščito in reševanje, omogoča pa ga farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz. Projekt je namenjen otrokom prve triade osnovnih šol in najstarejšim skupinam v vrtcih, ki želijo, znajo in zmorejo pomagati.

»Projekt smo začeli izvajati to jesen. V prvem koraku obiskujemo vrtce in osnovne šole v krajih, kjer deluje farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, ki omogoča izvajanje projekta v Sloveniji – torej v Lendavi, na Prevaljah, v Ljubljani in Mengšu. Odziv otrok in njihovih učiteljic in vzgojiteljic je izjemen,« je razložil Vasja Žemva, vodja projekta Otroci se učijo pomagati, in dodal, da pri izvajanju delavnic sodelujejo študentke 3. letnikov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

»V Leku, članu skupine Sandoz, razvijamo in proizvajamo kakovostna zdravila, ki izboljšujejo kakovost življenja bolnikov, včasih pa tudi prispevajo k reševanju življenj. Zelo dobro pa se tudi zavedamo, da se v življenju lahko znajdemo v situaciji, ko je nujno hitro in pravilno ukrepanje za pomoč sočloveku. Zato smo takoj prepoznali pomembnost projekta Otroci se učijo pomagati in ga z veseljem podprli. Zgodnje zavedanje o pomenu pomoči sočloveku ob izrednih razmerah bo zagotovo zraslo skupaj z otroci, ki se bodo kasneje tudi kot odrasli znali pravilno odzvati,« je povedal mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz.

V primeru nezgode takoj pokličem pomoč

V projektu Otroci se učijo pomagati, ki so ga zasnovali v nemški službi Helikopterske nujne medicinske pomoči DRF, se otroci učijo, kako preprečiti nezgode ter kako je treba ukrepati v primeru nezgod in izrednih dogodkov, če do teh vseeno pride.

Zgodi se, da otroci pridejo z igre domov s praskami in drugimi poškodbami. Reakcije odraslih so pri tem zelo različne. Otroci bi radi pomagali, toda večinoma se od odraslih v teh situacijah ne naučijo pravilnega, umirjenega ravnanja. »S projektom Otroci se učijo pomagati želimo prav to spremeniti in otroke naučiti, kako se odzvati v tovrstnih primerih. Želimo, da prva pomoč za njih postane nekaj samo po sebi umevnega. Otroci, ki se že zgodaj naučijo ukrepanja v izrednih situacijah, bodo tudi kot odrasli znali pravilno in pravočasno ukrepati, pomagati in tako izkoristiti dragocene minute do prihoda poklicnih reševalcev. Projekt Otroci se učijo pomagati je pomemben, saj širi število ljudi, ki bodo znali pomagati in tako reševati človeška življenja,« razlaga Vasja Žemva.

Prvo navodilo otrokom na delavnicah je, da ne smejo zbežati s kraja dogodka, če se je zgodila nezgoda, ampak morajo poklicati pomoč. Zato se naučijo, kako poklicati številko 112, kaj povedati sogovorniku na drugi strani in kako odgovarjati na vprašanja. Otroci se na delavnicah tudi naučijo, kako lahko sami pri manjših poškodbah nudijo prvo pomoč. Moderatorke jim pokažejo, kako obvezati manjše rane na roki, nogi in glavi. Naučijo se, da se morajo s poškodovanim sovrstnikom pogovarjati in ga hrabriti ter kako je treba nezavestnega položiti v pravilno stabilno lego.

Znam pomagati

Otroci po opravljeni delavnici prejmejo poučno slikanico z naslovom Otroci se učijo pomagati, ki jo lahko doma preučijo skupaj s starši, izkaznico »Znam pomagati«, na kateri je zapisana tudi telefonska številka za klic v sili 112, in diplomo »Znam pomagati.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2011 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 24.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 9,5 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.
Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/sandoz.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2011 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,6 milijarde ameriških dolarjev (9,2 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 124.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.
Novartis je na Twitterju. Sledite @Novartis na http://twitter.com/novartis.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarina Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com