Lek in občina Lendava bosta gradila čistilno napravo

24. 11. 1999

V prostorih slovenske farmacevtske družbe Lek so se v okviru predstavitve projekta Lendava sestali minister za okolje in prostor dr. Pavle Gantar, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor mag. Marko Slokar, župan občine Lendava Jože Kocon, direktor podjetja Komunala v Lendavi mag. Štefan Šömen ter predsednik uprave Leka Metod Dragonja s sodelavci.

Udeleženci sestanka so se seznanili z aktualnim stanjem projekta Lendava, ki obsega izgradnjo čistilne naprave in dogradnjo kanalizacijskega omre`ja za potrebe industrijskega sektorja in lokalne skupnosti.

Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 3.3 milijarde tolarjev. Začetek izgradnje čistilne naprave je načrtovan konec septembra 2000, obratovati pa naj bi začela v marcu 2002.

Z načrtovanim projektom Lek uresničuje svojo usmerjenost k dvigovanju ravni varovanja okolja, še posebej varovanju voda. Lek že tradicionalno v okviru svojega delovanja skrbi tudi za varovanje okolja, saj ga k temu zavezujejo tako odgovornost do okolja, v katerem deluje, kakor tudi zakonska določila. V procesu pridruževanja Slovenije Evropski uniji se bodo morala slovenska podjetja tudi na področju skrbi za okolje uskladiti z zahtevami, ki veljajo v državah Evropske unije. Pričujoči projekt je korak k uresničevanju teh zahtev.

Za Lendavo in okoli{ke kraje pa omenjeni projekt predstavlja reševanje problema kanalizacijskega omrežja, ki ga že dalj časa čutijo prebivalci te skupnosti.

Lek in Komunala Lendava bosta ustanovila skupno podjetje, ki bo skrbelo za organizacijo in realizacijo projekta ter kasneje za vzdrževanje delovanja čistilne naprave. Ustanovitev skupnega podjetja pomeni hkrati tudi odprtje novih delovnih mest.