TEDEN OTROKA 2012 "Radosti in stiske odraščanja" – Zveza prijateljev mladine Slovenije opozarja na kršenje otrokovih pravic v Sloveniji

1. 10. 2012

Zveza prijateljev mladine Slovenije je v svoji Poslanici ob Tednu otroka opozorila na revščino in bedo premnogih otrok v naši državi, ki zaradi izgube zaposlitvenega statusa staršev ali skrbnikov nimajo dostopa do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, šolanja in zdrave prehrane. Slovenija je še vedno brez zakonodaje, ki prepoveduje telesno kaznovanje otrok, obstoječa zakonodaja s področja zaščite življenja, varnosti in dostojanstva otrok ni dovolj učinkovita.

Na novinarski konferenci, ki jo je moderirala Karin Elena Sánchez, generalna sekretarka ZPMS, so gostje spregovorili o Poslanici Zveze prijateljev mladine Slovenije ob Tednu otroka, radostih in stiskah odraščanja, uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah v Sloveniji, poteku akcije Pomežik soncu in delovanju TOMa, telefona za otroke in mladostnike.

Konvencija o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta pred 23-leti in v Sloveniji, velja od leta 1992, ureja temeljna področja otrokovih pravic. Predstavlja pomemben zgodovinski mejnik in vest človeštva. Je vodilo pri oblikovanju, sprejemanju in uveljavljanju standardov zaščite, varstva in razvoja otrok. Pomembno in temeljno načelo Konvencije o otrokovih pravicah je, da so otrokove koristi temeljno vodilo za vsa ravnanja in vse odločitve v zvezi z otrokom. Države pogodbenice v največji možni meri zagotavljajo otrokovo preživetje in razvoj; varujejo otroka pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja in izkoriščanja; zagotavljajo pravico do najvišje dosegljive ravni zdravja in do storitev ustanov za zdravljenje bolezni in zdravstveno rehabilitacijo; priznavajo pravico do življenjske ravni, ki ustrezajo njegovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenem razvoju; zagotavljajo pravico do izobraževanja; pravico do počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti in do prostega udeleževanja kulturnega življenja in umetnosti.

Darja Groznik, predsednica ZPMS: »Teden otroka je namenjen tudi pogovoru o otroških radostih in veseli smo, da je bila tudi letos akcija Pomežik soncu zelo uspešna. Na nacionalni ravni smo s sredstvi donatorjev na brezplačno letovanje popeljali 259 otrok, s pomočjo sredstev FIHO še 100 otrok. Ker pa smo sredstva zbirali tudi na lokalni ravni, v naših 122 društvih in zvezah, smo letos prijatelji mladine na brezplačne počitnice na morje in v gorske kraje peljali najmanj 2.134 otrok. Verjamemo, da jih bomo drugo leto še več. V imenu vseh radostnih otrok iskrena hvala vsem donatorjem in sponzorjem ter dolgoletnemu partnerju podjetju Lek.«

Karin Elena Sánchez, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije: »TOM telefon je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. V letošnjem letu smo v skladu z direktivo Evropske unije v sklopu kampanje »Nova številka, stari prijatelji« uvedli novo številko 116 111, prav danes pa je uradno zaživela tudi nova spletna stran www.e-tom.si, preko katere imajo otroci in mladostniki v času, ko telefon ni dosegljiv, možnost postavljanja vprašanj. Na prenovljeni spletni strani bodo lahko prebirali tudi o temah, ki jih najbolj zanimajo: šola, droge, družina, ljubezen, nasilje in spolnost ter tudi o varni rabi interneta. Tej temi namenjamo letos kot partner v projektu Varna raba interneta posebno pozornost. V letu 2011 je bilo skupno število klicev na TOM 34.084, od tega 6.328 klicev, pri katerih je bil opravljen svetovalni razgovor in so predmet analize. Najpogostejši klicali so stari od 12 do 15 let, prevladujejo dekleta in teme: ljubezen, telesni razvoj in spolnost, vrstniki, družba in šola, telesne in psihološke težave, odvisnost in zlorabe.«

Katarina Klemenc, direktorica Korporativnega komuniciranja v Leku: »Lek, član skupine Sandoz je že več kot desetletje partner Zveze prijateljev mladine, skupaj že 14 let soustvarjamo pobudo Pomežik soncu, v vseh letih sodelovanja samo za brezplačne počitnice otrok in socialno šibkejših družin in delovanje ZPMS namenili več kot 200.000 evrov. Skozi dolgoletno sodelovanje z ZPMS smo spoznali pretresljive zgodbe otrok in tudi takšne s srečnim koncem. Zato dobro vemo, kako pomembno delo opravljajo prijatelji mladine, ki skušajo s številnimi dejavnostmi polepšati trenutke vseh otrok, predvsem pa tistih v stiski. Letošnja poslanica ob Tednu otroka zagotovo nikogar ne bo pustila ravnodušnega in upamo, da bo še koga pritegnila, da bo pomagal otrokom in družinam, ki potrebujejo našo pomoč.«

Darja Groznik, predsednica ZPMS: »Naša organizacija bo drugo leto praznovala 60-letnico in ob tem jubileju bodo v celi Sloveniji pod okriljem naših društev in zvez potekale različne aktivnosti, s katerim bomo širši javnosti predstavljali naše poslanstvo ter pomembne ljudi, dogodke in predvsem dosežke prijateljev mladine od leta 1953 do 2013. V letošnji poslanici smo prijatelji mladine zelo ostri. Z njo želimo opozoriti na (so)odgovornost širše družbe za otrokove pravice v naši državi, kajti nevladne organizacije, med njimi tudi ZPMS, lahko stiske otrok blažimo, država pa je otrokom dolžna omogočiti enake možnosti do zdravja, šolanja, prehrane, obšolskih dejavnosti … na sistemski ravni. Pred 14-imi dnevi smo ministru za zdravje dali pobudo za spremembo zdravstvene zakonodaje, s katero bi otroci postali samostojni nosilci pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne glede na (zaposlitveni) status njihovih staršev ali skrbnikov. Odgovora ali povabila na razgovor še nismo prejeli. Stanje slovenske zakonodaje in predvsem njeno
uresničevanje na področju otrokovih pravic je žalostno. Imamo se za demokraticno državo, a slovenski otroci nimajo enakih možnosti. Dostop do izobrazbe, zdravstvenega zavarovanja in drugih temeljnih otrokovih pravic, kamor sodijo tudi pravice do udeležbe v prostočasnih dejavnostih.«

Dr. Zdenka Cebašek–Travnik, varuhinja človekovih pravic: »Na uradu Varuha človekovih pravic RS že vrsto let opozarjamo na problematiko revščine v Sloveniji, ki je v veliki meri še vedno skrita, a zelo prisotna. Žal še vedno nimamo podatkov o tem, koliko otrok trpi zaradi revščine, tudi ne o tem, koliko otrok nima urejenega zdravstvenega zavarovanja. Ob Tednu otroka ponovno pozivamo pristojne in odgovorne v državi, da zagotovijo zdravstveno zavarovanje za vse otroke in mladostnike do 18. leta starosti ne glede na status njihovih staršev in vsaj en obrok hrane na dan v šolah za vse otroke. Zveza prijateljev mladine Slovenije in vse nevladne organizacije v Sloveniji s pomocjo podpornikov naredijo zelo veliko za lajšanje težav otrok in družin, ki se znajdejo v stiski. Ob tej priložnosti še dodajam, da bi bilo koristno zasnovati tudi programe, s katerimi bi otroke ozaveščali, učili in usmerjali, kako prepoznati in kako se odzvati na revščino svojih sovrstnikov.«

Karin Elena Sánchez, univ. dipl. oec.
Generalna sekretarka ZPMS
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Miklošiceva 16
1000 Ljubljana
tel.: 01/ 2396 720
faks.: 01/2396 722
e-pošta: karin.elena.sanchez@zpms.si
splet: www.zpms.si