Manager leta 2012 je mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka

27. 9. 2012

Upravni odbor Združenja Manager je za Managerja leta 2012 imenoval mag. Vojmirja Urlepa, predsednika uprave Leka, člana skupine Sandoz. Priznanje bo podeljeno na Managerskem kongresu v četrtek, 27. septembra, v Portorožu.

Lek, član skupine Sandoz, pod vodstvom mag. Vojmirja Urlepa po oceni upravnega odbora Združenja Manager dosega nadpovprečne poslovne rezultate, nadpovprečno zadovoljstvo kupcev in zaposlenih, visoko dodano vrednost in ima vodilno razvojno vlogo v koncernu Sandoz. Vse to so odlični obeti za nadaljnji globalni razvoj te najstarejše slovenske farmacevtske družbe.

Iz Leka ustvaril največji razvojni center Sandoza

Vojmir Urlep, dvojni magister – farmacije in ekonomije, se je prvič zaposlil v Leku že leta 1983. V naslednjih petnajstih letih je vodil prodajo za področje Afrike, predstavništvo v Moskvi, družbo Lek Zagreb, bil je član uprave ter predsednik uprave Leka med leti 1996-1998. Podjetje je zapustil za sedem let, ko je prevzel vodenje Kemofarmacije, a se je v Lek leta 2007 ponovno vrnil kot predsednik uprave, ki opravlja tudi funkcijo predsednika Novartisa v Sloveniji.

V zadnjem obdobju njegovega vodenja je postal Lek s sedmimi proizvodnimi lokacijami in tremi razvojnimi centri za najzahtevnejše produkte (za učinkovine, zdravila in podobna biološka zdravila) največji razvojni center Sandoza. V letu 2011 so Lekovi izdelki pomenili četrtino vseh razvojnih projektov in najpomembnejših lansiranih izdelkov Sandoza, kar je daleč največ v tem generičnem koncernu. Lek, ki vsako leto v povprečju vloži 20 patentnih prijav in ima pridobljenih več kot 1.200 patentnih pravic po svetu, je s tem pomembno prispeval tudi k lanski desetodstotni globalni rasti prodaje Sandoza.

Z izjemnimi rezultati in visokimi vlaganji v razvoj

Lek se je po letu 2008 preobrazil predvsem v globalni razvojni in proizvodni center za zahtevne tehnologije, večina prodaje pa poteka v okviru skupine Sandoz po principu notranjih cen. Ob tem Lek izkazuje odlične poslovne rezultate:

  • 641,8 milijonov evrov prihodkov, kar je 9-odstotna rast v primerjavi z letom 2010,
  • 117 milijonov evrov EBITDA,
  • 73,8 milijonov evrov čistega dobička, kar pomeni kar 54-odstotno rast glede na 2010,
  • dodana vrednost na zaposlenega dosega 95.226 evrov (5-odstotna rast glede na 2010),
  • v raziskave in razvoj vlagajo 8 do 10 odstotkov prihodkov,
  • povprečna bruto plača je z 2.987 evri dvakrat višja od slovenskega povprečja,
  • donos na kapital presega 12 %, kar Lek postavlja v vrh uspešnosti Sandozovega omrežja.

Preobrazba Leka, z izrazito usmerjenostjo v razvoj in proizvodnjo, sovpada s prihodom Vojmirja Urlepa na čelo družbe. V obdobju, odkar je postal predsednik uprave, se je obseg proizvodnje na ključnih področjih povečal za od 150 do več kot 300 odstotkov, povečalo se je tudi število razvojnih projektov, med njimi predvsem delež tehnološko najzahtevnejših. Lek je postopno prilagajal drugačni vlogi v okviru mednarodnega koncerna in vzpostavljal sodelovalno organizacijsko kulturo. Zaradi vlaganj v višini 1,1 milijarde evrov od leta 2002 se Lek po tehnološki opremljenosti uvršča v sam svetovni vrh farmacevtske panoge. Osvojili so tudi trenutno najzahtevnejše področje razvoja in proizvodnje podobnih bioloških zdravil, s čimer so se uvrstili med nekaj redkih družb v svetovnem merilu, ki obvladujejo to področje.

Lekovi kadri na vodilnih mestih tudi v skupini Sandoz

V Leku aktivno zaposlujejo, predvsem visoko izobražen kader, ki že predstavlja 40 odstotkov od 2.571 zaposlenih. Prihaja pa tudi do pretoka kadra, saj so mnogi Lekovi kadri že prevzeli vodilne vloge v skupini Sandoz.

Velike zasluge za uresničevanje vizija Leka: ´Postati najboljši razvojni in proizvodni center Sandoza za tehnološko najzahtevnejše izdelke´, v Leku pripisujejo prav predsedniku uprave, ki ga mnogi sodelavci cenijo tudi kot svojega osebnega coacha. Klime odličnosti in zavzetosti pa ne širi samo v Leku, temveč že 16 let tudi kot predavatelj trženja na ljubljanski Farmacevtski fakulteti. Vojmir Urlep je aktiven v različnih odborih, kot so nadzorni svet Pokojninske družbe A, nadzorni odbor GZS in strateškega svet za internacionalizacijo pri GZS.

Vsi ti dosežki so razlog, da Upravni odbor Združenja Manager priznanje Manager leta 2012 podeljuje predsedniku uprave Leka, mag. Vojmirju Urlepu.

O priznanju Manager leta

Komisijo za izbor Managerja leta sestavljajo: Tomaž Berločnik (predsednik komisije), Franjo Bobinac, Jože Colarič, Tatjana Fink, Sonja Gole, Sebastijan Piskar, Sonja Šmuc in Dejan Turk. Priznanje Manager leta 2012 bo tradicionalno podeljeno na Managerskem kongresu, 27. septembra v GH Bernardin v Portorožu. Lani je priznanje prejel Christof Droste, generalni direktor podjetja Hella Saturnus.

Več o priznanju in dosedanjih prejemnikih na www.zdruzenje-manager.si

Dodatne informacije in akreditacije na kongres:
Edita Krajnović │040 488 040 │ komunikacije@zdruzenje-manager.si
Program kongresa: www.managerski-kongres.si

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2011 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 24.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 9,5 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.
Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/sandoz.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2011 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,6 milijarde ameriških dolarjev (9,2 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 124.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.
Novartis je na Twitterju. Sledite @Novartis na http://twitter.com/novartis.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarina Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com