Vrhunski znanstveni dogodek – Regijski BioCamp 2012

Drugi Regijski BioCamp posvečen sodobnim trendom v zdravljenju malignih obolenj in prezrtih bolezni

21. 5. 2012

Regijski BioCamp od 20. do 22. maja 2012 v Ljubljani že drugič zapored gosti 35 izbranih najboljših in najbolj perspektivnih dodiplomskih in podiplomskih študentov naravoslovnih znanosti regije Alpe-Adria. Edinstveni dogodek pri nas je letos udeležence in uveljavljene strokovnjake iz Slovenije ter tujine združil pri zavezi omogočati dostopnost najsodobnejših terapij čim več ljudem z malignimi obolenji in redkimi boleznimi. Regijski BioCamp se bo končal jutri zvečer na Ljubljanskem gradu s slavnostno podelitvijo nagrad udeležencem z najboljšim poslovnim načrtom za nastanek in razvoj biotehnološkega podjetja.

»Regijski BioCamp najbolj perspektivnim študentom, ki bodo pomembno prispevali k razvoju znanja in gospodarstva v prihodnje, ponuja vpogled v delo, raziskave in razvoj v farmacevtski industriji iz prve roke. Na sodoben in inovativen način predstavlja trende ter najsodobnejše pristope, utrjuje povezavo med akademsko sfero in industrijo, predvsem pa udeležencem nudi vpogled v možnosti razvoja kariere na področju, ki so si ga izbrali za svoj študij. Pri tem imajo možnost spoznati in se pogovarjati z vrhunskimi, že uveljavljenimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine, hkrati pa se lahko družijo z drugimi nadarjenimi študenti,« je povedal mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave družbe Lek, ki je v imenu organizatorja Regijskega BioCampa udeležence nagovoril ob njihovem prihodu.

Ključni vsebini letošnjega BioCampa – sodobni trendi v diagnostiki in zdravljenju malignih obolenj ter razvoj zdravil za redke, neraziskane bolezni – sta na podlagi predstavitev vodilnih znanstvenikov iz akademske sfere odprli številne zanimive debate in izmenjave mnenj. Letos je predvsem izpostavljena pomembnost vključevanja bolnikov in njihovih potreb v zdravljenje in razvoj zdravil.

Pomembna sta razvoj zdravil in dostopnost najsodobnejših terapij

O trendih v razvoju generične farmacevtske industrije je študentom spregovoril prof. dr. Uroš Urleb, glavni raziskovalni direktor v Sandozovem globalnem razvoju izdelkov: »V Sandozu imajo znanje, inovativnost in razvoj izjemno mesto. Kot del Sandoza in ena najuspešnejših gospodarskih družb v slovenskem okolju si že vrsto let prizadevamo soustvarjati klimo, kjer sta znanje in inovativnost ključni gonilni sili napredka,« je povedal profesor Urleb. Sandozovi uspehi temeljijo na visokih vlaganjih v razvojno-raziskovalno dejavnost in izraziti usmerjenosti na svetovne trge, kjer kot del druge največje generične farmacevtske družbe na svetu uspešno konkurira v eni najzahtevnejših dejavnosti. »Sandoz je globalni vodja med kompleksnimi diferenciranimi generičnimi zdravili in ima pionirsko ter vodilno vlogo pri podobnih bioloških zdravilih; slednja zaradi cenovne učinkovitosti omogočajo večjo dostopnost najsodobnejših terapij,« je v svojem predavanju še poudaril profesor Urleb.

Biološka zdravila postajajo nepogrešljiv del sodobnega pristopa k zdravljenju, tako rakavih obolenj kot redkih bolezni. Žal pa so najsodobnejše terapije, ki med drugim temeljijo tudi na podobnih bioloških zdravilih, večkrat izjemno drage ali sploh niso na voljo. Podobna biološka zdravila so v Evropski uniji v zadnjih letih že pomembno prispevala k občutnim prihrankom v zdravstvenih blagajnah. Globalna prodaja Sandozovih podobnih bioloških zdravil je v letu 2011 dosegla 261 milijonov ameriških dolarjev in Sandoz ima že skoraj 50-odstotni tržni delež pri podobnih bioloških zdravilih na svetovni ravni.

Dr. Anandhi Johri, direktorica Novartisovega onkološkega razvoja, je na Regijskem BioCampu spregovorila o prednostih podobnih bioloških zdravil v onkologiji, pri katerih je poleg kakovosti in razpoložljivosti izpostavila še učinkovito odpravljanje stranskih učinkov zdravstvene terapije. »Določeno podobno biološko zdravilo lahko premaga hude stranske učinke kemoterapije, prepreči večje infekcije, bolnika obvaruje pred dodatnimi zdravstvenimi zapleti in skrajša hospitalizacijo. Učinkovito in pravočasno zdravljenje raka s kakovostnimi podobnimi biološkimi zdravili zagotavlja velike prihranke zdravstvenemu sistemu države,« je še poudarila doktorica Johri.

Zgodnja diagnostika pripomore k hitremu in uspešnemu zdravljenju

O izzivih sodobne biomedicine za prihodnost je udeležencem BioCampa predaval prof. dr. Boris Turk, vodja odseka za Biokemijo ter molekularno in strukturno biologijo na Inštitutu Jožef Stefan, ki je med drugim povedal: »Razvoj zdravil zahteva poznavanje molekularnih mehanizmov bolezni. Za vsako bolezen je namreč več tarč, a se je treba vprašati, katera je najboljša. S ciljano dostavo zdravil lahko bistveno izboljšamo njihovo biodostopnost in zmanjšamo toksičnost. Zgodnja diagnostika bolezni pa je prva, ki lahko pomembno prispeva k učinkovitosti zdravljenja.«

Pomen zgodnje diagnostike je na okrogli mizi opisala tudi doc. dr. Marjeta Terčelj, predstojnica Kliničnega oddelka za pulmologijo v UKC Ljubljana. Doktorica Terčeljeva pri diagnostiki malignih obolenj pred zdravljenjem poudarja pomen dobre in zgodnje klinične presoje ter domneve, da ima bolnik morda rakavo obolenje. V nadaljevanju, pravi, so neprecenljivega pomena racionalna diagnostika, dobra ocena stadija in razširjenosti tumorja, nato pa tudi timska odločitev o najprimernejšem načinu zdravljenja za posameznega bolnika. »Diagnostiko z vsemi preiskavami, predvsem invazivnimi, opravimo le do tiste mere, ki je koristna za bolnikovo nadaljnje zdravljenje. Nekateri bolniki zaradi oslabelosti organov, toksičnega učinka onkološkega zdravljenja in zdravil, kot so citostatiki, biološka zdravila in tudi obsevanje, včasih nimajo vseh pogojev za specifično onkološko zdravljenje.« Doktorica Terčeljeva je med najsodobnejše metode diagnosticiranja malignih obolenj uvrstila slikovno diagnostiko, kjer je izpostavila radiološko slikovno diagnostiko, računalniško tomografijo, izotopsko diagnostiko in magnetno resonanco. Nepogrešljivi pa sta tudi cito-histološka verifikacija bolezni na organu in ocena funkcionalnega stanja posameznih organov, zaradi možnosti kirurškega zdravljenja, kemoterapije ali obsevalne terapije. Trenutna diagnostična orodja, kot so klinična slika, TNM klasifikacija, slikovna diagnostika, histološki pregled tkiva in izbrani tumorski markerji, pogosto ne morejo zadovoljivo odgovoriti na pomembna vprašanja v diagnostičnem procesu, saj je njihova prognostična vrednost močno omejena. Poudarila je še vzpostavitev medsebojnega zaupanja med bolnikom in zdravnikom, najprej v metode diagnostike, v nadaljevanju pa tudi v samo zdravljenje in strokovnost medicinskega osebja. »Pri zdravljenju pa so pomemben dejavnik tudi ožji družinski člani in seveda partner obolelega,« je še povedala doktorica Terčeljeva.

Sistemsko zdravljenje malignih obolenj in sodelovanje z bolniki sta postala nuja

»Sistemsko zdravljenje s kemoterapijo, hormonsko terapijo, tarčnim zdravljenjem in z imunomodulatorji je ob kirurgiji in obsevanju najmlajši način zdravljenja raka,« je v predavanju o sistemskem zdravljenju raka povedala dr. Simona Borštnar iz Sektorja internistične onkologije na Onkološkem inštitutu Ljubljana in večkrat omenila, da je za uničenje vseh rakavih celic potrebno učinkovito sistemsko zdravljenje z zdravili, ki dosežejo vse dele telesa.

Dr. Mojca Senčar, predsednica slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa Donna, je doktorico Borštnarjevo v nadaljevanju predavanj dopolnila s pomembnostjo sodelovanja stroke in združenj rakavih bolnikov ter izpostavila: »Razvijanje novih, sodobnejših, učinkovitejših zdravil za zdravljenje rakavih obolenj je izjemno pomembno, zelo pomemben del v procesu zdravljenja pa so bolniki, ki danes ne sprejemajo več pasivne vloge, temveč postajajo vedno bolj aktivni. O svoji bolezni in zdravljenju želijo vedeti čim več, predvsem pa upajo na še učinkovitejša zdravila, ki jim bodo omogočila daljše in kakovostnejše preživetje.«

Več raziskav redkih boleznih bo pripomoglo k razvoju novih zdravil

Kar 80 odstotkov redkih bolezni, med katerimi so tudi pljučna arterijska hipertenzija, cistična fibroza in mišična distrofija, je posledica genetskih okvar. Diagnostika zato največkrat poteka z genetskim testiranjem. Osredotočenost na redke in neraziskane bolezni je pomemben del Novartisove strategije inovacij. Bolniki, ki se soočajo z redko boleznijo, so zaradi drugačnosti pogosto osamljeni in velikokrat tudi osebni zdravniki ne vedo, kako jim pomagati. »Bolezen je redka, če zanjo zboli manj kot 200.000 ljudi po vsem svetu, in ker poznamo približno 7000 redkih bolezni, je število bolnikov sorazmerno veliko. Novartis z vodilnim položajem pri razvoju zdravil za redke bolezni spodbuja razumevanje teh ljudi in njihovih specifičnih potreb prav z objavo izsledkov napredujočega znanstvenega dela,« je v predavanju o iskanju zdravil za redke bolezni povedal prof. Paul Herrling, predsednik Novartisovega inštituta za tropske bolezni, ki si prizadeva, da bi na trg vstopilo čim več novih zdravil. V Novartisovem inštitutu za biomedicinske raziskave so namreč v teku projekti za več kot 40 redkih bolezni.

Regijski BioCamp se bo nadaljeval v torek, 22. maja, ko bodo udeleženci v skupinah dokončali študijo primera, obiskali enega od Sandozovih razvojnih centrov v Sloveniji in si ogledali Lavičkovo zbirko. V zadnjem delu strokovnega programa bodo spoznali še možnosti za razvoj kariere v farmacevtski industriji, ki jih bosta letos predstavila Samo Roš, direktor Kadrov in član uprave Leka, in dr. Violeta Gabrijelčič, globalna vodja razvoja farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov v Biofarmacevtiki Sandoz. Slednja je pred jutrišnjim srečanjem s študenti povedala: »Sandoz svojo družbeno odgovornost redno izkazuje s prenosom znanj na mlade, v tem primeru mlade znanstvenike. Poseben poudarek dajemo razvoju njihovih karier, zato je izziv, ki ga ponujamo kot del globalne družbe, lahko pomemben korak k poslovnemu uspehu. Vpetost v tako velik sistem omogoča številne možnosti zaposlitve, širino v razvoju na različnih področjih, hkrati pa zahteva tudi izjemne sposobnosti posameznika.« Samo Roš, direktor Kadrov in član uprave Leka, je njeno izjavo zadovoljno dopolnil: »Zavedamo se doprinosa novega znanja, kompetenc in sposobnosti uspešnih študentov. Že lani smo bili priča izjemnemu potencialu udeležencev, zato me resnično veseli, da že drugo leto zapored gostimo tako nadarjene mlade upe, za katere verjamem, da bodo v prihodnosti gradili na prepoznavnosti svojega dela. Pri tem jim bomo seveda pomagali. Prihodnost našega poslovanja temelji tudi na razvoju talentov.«

Regijski BioCamp se bo končal 22. maja zvečer na Ljubljanskem gradu s slavnostno podelitvijo nagrad najboljšim študijam primerov iz tekmovalnega dela. Zmagovalca si bosta zagotovila mesto na že tradicionalnem Novartisovem svetovnem BioCampu 2012, ki bo konec avgusta potekal v Baslu v Švici.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2011 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 24.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 9,5 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.
Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/sandoz.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2011 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,6 milijarde ameriških dolarjev (9,2 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 124.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.
Novartis je na Twitterju. Sledite @Novartis na http://twitter.com/novartis.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Marjana Novaka
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com