Podprli izid Farmacevtskega terminološkega slovarja

6. 3. 2012

Izšel je Farmacevtski terminološki slovar, ki je prvi razlagalni, normativni in večjezični (slovensko-angleško-latinski) slovar sodobnega slovenskega farmacevtskega izrazja in v celoti izdelan na podlagi slovenskega gradiva. Zaradi pomembnosti tovrstne strokovne literature za razvoj farmacevtske stroke v Sloveniji so izid slovarja podprla tudi nekatera farmacevtska podjetja, med njimi kot glavni sponzor Lek, član skupine Sandoz.

Farmacevtski terminološki slovar je začel nastajati leta 2007 na pobudo farmacevtov, ki se zavedajo pomena tovrstne literature kot znaka razvite stroke in odraz njene skrbi za slovenski jezik. V času globalizacije in prevlade angleškega jezika, ki pogosto izpodriva nacionalne jezike, je izjemno pomembna skrb za ohranjanje in razvoj materinščine. Slovenščina je v farmaciji namreč v prvi vrsti pomembna pri komuniciranju strokovnjaka z bolnikom ter nadalje za razumevanje med strokovnjaki, pri priprav dokumentacij o zdravilih itd. Pri nastajanju slovarja so sodelovali slovenski farmacevti in terminologi Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Slovar vsebuje 5614 slovarskih člankov s širokega področja farmacije in sorodnih strok, kot so analiza zdravil, farmacevtska biotehnologija, informatika, kemija in zakonodaja, homeopatija, imunologija, lekarniška in socialna farmacija itd. Namenjen je strokovnjakom farmacevtom ter študentom farmacije in sorodnih področij. Lahko pa je tudi uporaben vsakodnevni priročnik najširši strokovni in nestrokovni javnosti.