Lek, član skupine Sandoz, med najuglednejšimi delodajalci v Sloveniji

24. 11. 2011

Včeraj zvečer so v sklopu kariernega sejma Moje delo 2011 podelili priznanja najbolj uglednim slovenskim podjetjem po raziskavi ‘Ugled delodajalca 2011’. Raziskavo pripravlja zaposlitveni portal MojeDelo.com vsaki dve leti. Letošnja je tretja po vrsti in farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, se je že tretjič uvrstila v skupino najuglednejših delodajalcev v Sloveniji.

Samo Roš, član uprave in direktor Kadrov v Leku, članu skupine Sandoz, je ob prevzemu priznanja povedal: »Veseli nas, da nas kandidati na trgu dela uvrščajo med najuglednejše delodajalce in da je naš trud na tem področju prepoznan. Delo v Leku, članu skupine Sandoz, namreč ponuja številne možnosti razvoja kariere in v slovenskem prostoru edinstveno priložnost dela v mednarodnih razvojnih in raziskovalnih timih na področju farmacije. Kot del globalne farmacevtske družbe imamo dostop do vrhunskega znanja in opreme, poleg tega veliko vlagamo v izobraževanje in razvoj znanja zaposlenih, za kar smo že nekajkrat prejeli priznanje TOP 10 Izobraževalni management. Hkrati smo sprejeli vrsto ukrepov, ki družinam omogočajo učinkovitejše ravnovesje med službenim in zasebnim življenjem, za kar smo med prvimi v Sloveniji prejeli tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje.«

V raziskavi sodelovalo skoraj tri tisoč anketirancev

Raziskavo sta za portal MojeDelo.com pripravila dr. Marko Pahor z ljubljanske Ekonomske fakultete in dr. Valentina Franca s koprske Fakultete za management. Ugled podjetij oz. moč njihove blagovne znamke kot delodajalca so v raziskavi določili s pomočjo t.i. količnika ugleda. Tega določa kombinacija treh kriterijev in lahko zavzema vrednost od 0 do 1. Prvi kriterij je prepoznavnost podjetja med kandidati na trgu dela, drugi je upoštevanje organizacije kot potencialnega delodajalca med kandidati, tretji pa predstavlja t.i. stopnjo izbornega delodajalca, ki pomeni, da organizacija kandidatu na trgu dela pomeni prvo izbiro kot potencialni delodajalec in mu je močno privlačna.

»Kombinacija navedenih treh kriterijev je določila tiste, ki so po mnenju skoraj 3.000 anketirancev v letu 2011 pri nas med kandidati na trgu dela najprivlačnejši in s tem najuglednejši. Vsi so dosegli vrednost količnika ugleda 0,81 ali več in so pri vseh treh parametrih dosegali skoraj optimalne vrednosti,« so razložili na portalu MojeDelo.com.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2010 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 23.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 8,5 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, izdelke za zdravje potrošnikov, preventivna cepiva in diagnostična sredstva.. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2010 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 50,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,1 milijarde ameriških dolarjev (8,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 119.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com