DOGODEK 29. grafični bienale

30. 9. 2011

Umetniški dogodek – osrednja tema 29. grafičnega bienala v Ljubljani – je doživljal izjemen razvoj že v 20. stoletju in tudi danes se kaže kot privilegiran medij. Izvaja ga paleta različnih akterjev s področja sodobne vizualne umetnosti v širokem spektru pojavnih oblik. Na razstavi, ki poskuša kar najbolje predstaviti zagon in vitalnost tega trenda, so predstavljeni izbrani umetniški dogodki iz štirih različnih, za sodobno umetnost značilnih tematskih sklopov: darežljivosti, nasilja, iskanja svetega in ritualnega ter praznine. Te vsebine so bile izrecno izbrane med drugim zato, ker dogodki, ki jih tematizirajo, obenem ustrezajo zahtevi, da niso novosti niti v umetnostni ikonografski motiviki niti v dejanskih človeških ali družbenih praksah. Dogodek, v katerem se lahko nekaznovano udeležimo nasilja, »šamansko« nasilje nad samim seboj, dionizični, absurdni ritual ali vzpostavitev idilične communitas, da bo zaužila skupni obed, so namreč prakse, za katere bi lahko rekli, da jih prakticiramo in tudi upodabljamo že tisočletja.

Bienale si z razstavo in obširnim programom umetniških ter teoretskih dogodkov zastavlja vprašanja: Zakaj in kako je danes prav dogodek lahko ustrezen nosilec za tako različne umetniške namene, poetike in vsebine? Ali izbira tega medija odgovarja na specifične impulze in praznine v našem »desakraliziranem« vsakdanjiku? In tudi: kakšne so potencialne nevarnosti takšnega razvoja, saj vse bolj poteka v povsem formaliziranem okviru umetnostnih institucij, ki v zadnjih desetletjih ne le hranijo in razstavljajo sodobno umetnost, temveč jo tudi naročajo in producirajo. Tako so postale naročnik sodobne umetnosti, ki je podobnega tipa in razsežnosti, kakršna sta bila nekoč le še plemstvo in cerkev.

Kuratorka 29. grafičnega bienala je Beti Žerovc.

Razstavišča: Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3; Moderna galerija, Cankarjeva ulica 15; Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9; Galerija Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10; začasni razstavišči na Gosposvetski cesti 12 in Vošnjakovi ulici 4

Dogodki

Maraton predavanj in pogovorov o fenomenu dogodka: 30. september, začetek ob 10.00, Mednarodni grafični likovni center, vstop prost

Pogovori z umetniki: četrtki ob 18.00 (6., 13. in 20. oktober, 10. in 17. november), Mednarodni grafični likovni center, vstop prost

Mednarodni simpozij: Dogodek kot priviligirani medij na področju sodobne likovne umetnosti: 4. in 5. november., Moderna galerija, vstop prost

Umetniški dogodki, vstop prost, program na https://29graficnibienale.wordpress.com

Žirija nagrade 29. grafičnega bienala

Dave Beech, Christian Höller, Urška Jurman, Ulay (Frank Uwe Laysiepen)
Žirija je soglasno podelila nagrado (Grand Prix) 29.grafičnega bienala Regini José Galindo in
nagrado za življensko delo (Grand Prix d’Honneur) Miklósu Erdélyju.

Razstava nagrajenca 28. grafičnega bienala

Justseeds Artists’ Cooperative, Zatočišče
Na ogled: 22. 9.–20. 11. 2011, Galerija Alkatraz, Metelkova mesto, Masarykova ulica 24; odprto: torek–nedelja, 10.00–18.00, vstop prost

Javna vodstva, srede ob 17.00: 5. in 26. oktober, 16. november

Predstavitev skupine Justseeds v okviru prvega rednega Antifa seminarja:
torek, 4. oktober, ob 16.00, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad, vstop prost

Spremljevalni razstavi

Pariška šola/École de Paris
Na ogled: 13. 9.–30. 9. 2011, Galerija Lek, Verovškova ulica 57; odprto: ponedeljek–nedelja, 9.00–19.00, vstop prost

Osnutki dogodka 29 – oblikovalske zasnove študentov vizualnih komunikacij na ALUO Ljubljana
Na ogled: 18. 10.–20. 11. 2011, Mednarodni grafični likovni center, torek–nedelja, 10.00–18.00, vstop prost

Dogajanju sledite na
https://29graficnibienale.wordpress.com/, slikovno gradivo na http://www.mglc-lj.si/slo/index-press.htm

Organizator 29. grafičnega bienala:
Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana
informacije in odnosi z javnostmi: 01/2413 818/800, lili.sturm@mglc-lj.si

Soorganizatorji:
Cankarjev dom, Kulturni in kongresni center Ljubljana;
Galerija Alkatraz;
Moderna galerija;
Muzej in galerije mesta Ljubljane

Glavni pokrovitelj: Lek d.d., član skupine Sandoz