Novartisovi zaposleni v Sloveniji sodelujejo v prvi globalni pobudi zdravega načina življenja in dobrega počutja “Živim zdravo”

  • Skupina Novartis predstavlja svojo prvo globalno pobudo za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih “Živim zdravo”. S pobudo želi Novartis pomagati svojim zaposlenim, da prevzamejo bolj aktivno vlogo v skrbi za svoje zdravje in dobro počutje.
    • V Tednu zdravega življenja, ki poteka od 19. do 23. septembra, bodo sodelovali Novartisovi sodelavci iz 32 držav po svetu, med njimi tudi zaposleni v Sloveniji.
  • Podatki Svetovnega ekonomskega foruma (World Economic Forum) kažejo, da programi za zdravje in dobro počutje zaposlenih, ki se osredotočajo na spremembo življenjskega sloga, lahko preprečujejo tudi do 40 odstotkov nenalezljivih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, rak in pljučne bolezni.
  • Zdravje in dobro počutje zaposlenih predstavljata Novartisovo ključno prednostno nalogo in sta logično nadaljevanje Novartisovega poslanstva, da »pomaga in zdravi«.
    • Globalna pobuda nadgrajuje dosedanjo Novartisovo tradicijo zagotavljanja programov za ohranjanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih.
22. 9. 2011

Zaposleni v družbah skupine Novartis iz 32 držav po svetu od ponedeljka, 19. septembra, do petka, 23. septembra 2011, v okviru nove globalne pobude “Živim zdravo” sodelujejo v prvem Tednu zdravega življenja. V tem tednu Novartis zaposlenim nudi različne možnosti, s pomočjo katerih lahko sami aktivno poskrbijo za svoje zdravje in dobro počutje. Slednje vključuje tako informacije kot tudi aktivnosti in nasvete za zdrav način življenja.

Novartis se je za osredotočanje na preventivne programe v okviru pobude “Živim zdravo” odločil na osnovi podatkov Svetovnega ekonomskega foruma (World Economic Forum – WEF). Ti kažejo, da programi za zdravje in dobro počutje zaposlenih, ki vključujejo aktivnosti za spremembo življenjskega sloga, lahko pomagajo preprečiti tudi do 40 odstotkov nenalezljivih bolezni kot so srčno-žilne bolezni, rak in pljučne bolezni.

“Pobuda “Živim zdravo” podpira naše trdno prepričanje, da se naše poslanstvo skrbeti za zdravje najprej začne v lastni hiši, pri naših zaposlenih,” je poudaril Joseph Jimenez, predsednik uprave Novartisa, in dodal: »Ta pobuda zaposlenim v Novartisu pomaga pri njihovi aktivni vlogi v skrbi za lastno zdravje«.

Vsak dan v okviru Tedna zdravega življenja se bo osredotočil na eno izmed štirih smernic globalne pobude: gibaj, izberi, izmeri in obvladuj. Zaposleni bodo na vseh štirih področjih dobili nasvete in izobraževanje za bolj zdravo življenje.

Predsednik uprave Leka Vojmir Urlep ob Tednu zdravega življenja izpostavlja: »V Leku imamo na področju skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih že kar nekajdesetletno tradicijo. Prek naših dosedanjih aktivnosti, izvedenih prav na tem področju, smo razvili program, ki sodelavcem omogoča redno spremljanje njihovega zdravstvenega stanja. Globalna Novartisova pobuda nam je omogočila, da smo dosedanje programe, povezane z zdravjem zaposlenih, združili na enem mestu in nekatere dodatno razširili. Tako se v tem tednu lahko še posebej posvetimo sebi in storimo korak več za svoje zdravje, za kar nam ob hitrem življenjskem tempu žal pogosto zmanjka časa«.

Zaposleni v Sloveniji v Tednu zdravega življenja lahko sodelujejo pri različnih športnih aktivnostih (gibaj), in sicer so lahko udeležijo jutranje vadbe na prostem, se priključijo aktivnostim z vadbenimi napravami ter gredo na pohod. En dan je namenjen zdravim obrokom in prigrizkom (izberi). Zaposleni se lahko udeležijo predavanja o zdravem načinu prehranjevanja ter izbirajo med dodatno ponudbo zdravih in uravnoteženih obrokov na vseh Lekovih lokacijah. V omenjenem tednu potekajo brezplačne meritve ključnih kazalnikov zdravja kot so krvni tlak, krvni sladkor, holesterol in indeks telesne mase (izmeri). Poseben dan je namenjen ozaveščanju o programih pomoči zaposlenim (obvladuj), in sicer poteka delavnica za zaposlene na temo reševanja težav. V tem tednu je Lek svoje zaposlene pozval tudi k bolj pogosti uporabi stopnic namesto dvigal, jih spodbujal k uporabi manjše količine soli v prehrani ter uvedel brezplačno psihološko svetovanje po telefonu za zaposlene na vseh lokacijah v Sloveniji.

Pobuda “Živim zdravo” se bo postopoma širila po celotni Novartisovi skupini. V letošnjem letu je bilo v pobudo vključenih 76 največjih Novartisovih lokacij v 32 državah. To pomeni, da je projekt dosegel kar 80 odstotkov zaposlenih v celotni skupini. V letu 2012 bo Novartis pobudo razširil na 88 dodatnih lokacij in s tem predvidoma dosegel kar 95 odstotkov vseh svojih zaposlenih.

Novartisov Teden zdravega življenja sovpada s projektom »Wellness Week« pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in s srečanjem Vrha Združenih narodov (UN) na temo Preprečevanja in obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni.

Novartis je član Zveze za dobro počutje na delovnem mestu (Workplace Wellness Alliance) pri Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) (http://www.weforum.org/issues/workplace-wellness-alliance). Zveza je nastala kot odziv na vse večje breme kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so glavni vzrok obolevnosti in prezgodnjih smrti v svetu ter predstavljajo velik del svetovnih zdravstvenih stroškov.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2010 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 23.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 8,5 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, izdelke za zdravje potrošnikov, preventivna cepiva in diagnostična sredstva.. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2010 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 50,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,1 milijarde ameriških dolarjev (8,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 119.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com