Sandozovi raziskovalci z vsega sveta na Bledu

  • Letošnji, tretji Sandozov dan raziskav in razvoja prvič poteka v Sloveniji
  • Bled od 12. do 14. septembra gosti več kot sto petdeset raziskovalcev z vsega sveta
  • Podeljene Sandozove nagrade za izjemne znanstvene dosežke
13. 9. 2011

Namen znanstvene konference je povezovanje in izmenjava znanj ter izkušenj za snovanje in izvedbo novih raziskovalno-razvojnih zamisli. »Razpravljali smo tudi o novih trendih in novih tehnologijah pri izdelavi generičnih zdravil,« je o konferenci povedal prof. dr. Uroš Urleb, glavni raziskovalni direktor v Sandozovem globalnem razvoju izdelkov, ki je tudi pobudnik teh srečanj.

V središču pozornosti tridnevnega srečanja na Bledu so bila različna področja raziskav in razvoja v generični farmacevtski industriji. »Za Sandozovo konkurenčno prednost je izjemno pomembna možnost, da si delimo znanje, in to še zlasti velja za razvojne skupine. S tem namreč prihranimo ogromno časa, hkrati pa nam omogoča biti konkurenčen, biti prvi, ki vlagamo dokumentacijo za registracijo, in prvi, ki zdravilo lansiramo na trg – tako povečujemo dodano vrednost, ki jo naši poslovni dejavnosti daje Sandozov razvoj izdelkov,« je o pomenu konference dejal prof. dr. Uroš Urleb. Na številnih delavnicah, plenarnih zasedanjih in predavanjih so udeleženci konference izmenjavali znanja in številne konkretne dobre prakse z različnih področij raziskav in razvoja, kot so načrtovanje kakovostnih izdelkov in procesov, podobna biološka zdravila, farmacevtske učinkovine in razvoj končnih farmacevtskih oblik.

»Trendi v razvoju generičnih zdravil se kažejo prav v uporabi najnovejših znanstvenih in tehnoloških spoznanj pri razvoju generikov, kjer pa so pomembni tudi spoznanja in raziskovalni dosežki originatorske farmacevtske industrije, ki so bili tudi predstavljeni. In prav taki dogodki, kot je Sandozov dan raziskav in razvoja, nam omogočajo krepiti odprti dialog in izmenjavo znanj med našimi odličnimi strokovnjaki, spodbujati komuniciranje in tako izboljševati ter krepiti naše raziskovalne in razvojne sposobnosti,« pravi Urleb.

Podeljene tudi Sandozove znanstvene nagrade

Na Bledu so štirim raziskovalcem podelili tudi Sandozove najprestižnejše nagrade za izjemne in trajne dosežke v raziskavah in razvoju. Sandoz tako izkazuje spoštovanje raziskovalno-razvojnemu delu najboljših strokovnjakov na svojih razvojnih področjih po vsem svetu, ki pripomorejo k temu, da lahko bolnikom ponujajo cenovno dostopnejše, varne, kakovostne in učinkovite izdelke.

Direktor divizije Sandoz Jeff George je priznanje za izstopajoče in trajne znanstvene dosežke podelil: Dragu Kuzmanu iz Razvojnega centra biofarmacevtike Mengeš, Bredi Lučić iz Razvoja antiinfektivov v Mengšu, Susanni Bartsch iz Razvojnega centra Kundl ter Markusu Wiedmannu iz Razvojnega centra Holzkirchen.

Slovenski znanstveniki so ponovno potrdili, da so eden ključnih delov Sandozove in Novartisove razvojno-raziskovalne mreže. Tudi v preteklih letih so bili med prejemniki najprestižnejših znanstvenih nagrad vrhunski strokovnjaki iz Slovenije, in sicer: v letu 2010 so nagrado prejeli dr. Simona Jevševar, doc. dr. Zdenko Časar in Peter Mrak, v letu 2009 dr. Igor Legen, v 2008 dr. Aleksander Resman, v 2007 dr. Janez Kerč in v letu 2006 dr. Anton Čopar ter dr. Rok Grahek.

Da je Lek pomemben del globalne Sandozove razvojno-raziskovalne mreže, dokazujejo tudi vlaganja lastnika. Novartis je namreč od leta 2003 do danes v Slovenijo vložil več kot milijardo evrov. Od tega je bila skoraj polovica sredstev namenjenih za razvoj in raziskave. Število razvojnih projektov v Leku se je od takrat kar podvojilo.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2010 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 23.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 8,5 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, izdelke za zdravje potrošnikov, preventivna cepiva in diagnostična sredstva.. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2010 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 50,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,1 milijarde ameriških dolarjev (8,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 119.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com