Lek ob polletju uspešno

31. 8. 1999

Rast dobička iz poslovanja – Uspešno trženje Lekovega najpomembnejšega izdelka – Na največjem izvoznem trgu 30-odstotna rast prodaje

Ljubljana, 30. avgusta – V farmacevtski družbi Lek so v prvi polovici letošnjega leta prihodki iz prodaje znašali 24,2 milijarde tolarjev, s čimer so presegli načrtovano prodajo. Z uspešnim procesom optimizacije vseh stroškov in povečano prodajo na drugih trgih je Leku v veliki meri uspelo nevtralizirati učinke ruske finančne krize na obseg prodaje, učinke vojnih razmer v jugovzhodni Evropi in začasno ustavitev prodaje končnih zdravil v ZDA.

Da se je Lek uspešno odzval na vplive iz okolja, potrjuje tudi podatek o doseženi ravni prodaje med primerljivimi farmacevtskimi družbami v regiji glede na enako lansko obdobje.

Uprava ocenjuje, da bo dru`ba do konca leta dosegla zastavljene cilje na prodajnem področju in presegla obseg poslovanja iz lanskega leta.

Lek je bil v prvi polovici letošnjega leta uspešen pri ustvarjanju dobička iz poslovanja, ki je dosegel 22-odstotno zvečanje glede na enako lansko obdobje. Čisti dobiček znaša 1,38 milijarde tolarjev, s čimer so dosegli 56 odstotkov zastavljenih ciljev.

Lek je v prvem polletju letošnjega leta ustvaril 28% prodaje na domačem trgu, drugo pa v izvozu. Najuspešnejši so bili na Poljskem, Lekovem največjem izvoznem trgu, kjer so dosegli 30-odstotno rast glede na enako lansko obdobje.

V prvi polovici letošnjega leta se je zvečala tudi prodaja na drugih trgih. To je rezultat uspešnega trženja Lekovega najpomembnejšega izdelka Amoksiklav. Tržijo ga v več kot tridesetih državah. Njegov delež v celotni Lekovi prodaji znaša 19,2 odstotka, v prvi polovici letošnjega leta pa je dosegel 29-odstotno rast glede na enako lansko obdobje.

S prodajo farmacevtskih izdelkov, Lekovim nosilnim programom, so v prvi polovici leta ustvarili 81,6 odstotkov celotne prodaje. Sledijo programi OTC, veterina, kozmetika in medicinski pripomočki; programa veterina in diagnostika sta presegla dinamiko letnega načrta prodaje.

V drugi polovici leta se bodo v Leku osredotočili tudi na izvajanje programa optimizacije vseh vrst stroškov. Po zapletih z FDA, ko so s trga ZDA marca letos umaknili tri končna zdravila, si prizadevajo za ponovno sprostitev dovoljenja za promet s temi izdelki. Načrtujejo, da se bodo na ameriški trg vrnili leta 2000. Prodaja končnih zdravil v ZDA ostaja Lekov strateški izziv. Ob upoštevanju dosedanjih izkušenj v Leku prilagajajo sisteme in dopolnjujejo strategijo nastopa na tem trgu. Poteka tudi vrsta strateških in operativnih razvojnih projektov, katerih cilj je pridobiti izdelke in vire za prodajo v letu 2000 in po njem.