Lek prejel polni certifikat "Družini prijazno podjetje"

10. 12. 2010

Lek, član skupine Sandoz, je danes prejel polni certifikat »Družini prijazno podjetje« in s tem potrdil svojo zavezanost izboljševanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih, ki jo je že leta 2007 izkazal s prejetjem osnovnega certifikata. S podelitvijo certifikata želita Ekvilib Inštitut in Minsitrstvo za delo, družino in socialne zadeve javnosti sporočati tudi o pozitivnih zgodbah in pobudah ter širiti pozitivno kulturo in družbeno odgovornost.

Lek je kot eno izmed prvih podjetij v Sloveniji certifikat »Družini prijazno podjetje« prvič prejel leta 2007, s pridobitvijo trajnega certifikata pa so v Leku dokazali, da so v treh letih dosledno upoštevali smernice in zahteve, ki jih omenjeni certifikat pogojuje. Polni certifikat »Družini prijazno podjetje« je na podelitvi iz rok ministra za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivana Svetlika, dr. Nevenke Černigoj Sadar, predsednice revizorskega sveta DPP in Aleša Kranjc Kušlana, direktorja Ekvilib Inštituta v imenu Leka prevzel Samo Roš, direktor Kadrov in član uprave Leka: »Ponosni smo, da smo danes med prejemniki trajnega certifikata Družini prijazno podjetje. V Leku se zavedamo, da ob današnjem, vedno bolj zahtevnem življenjskem tempu zaposleni vse težje usklajujejo svoje delovne in družinske obveznosti. Zato za zaposlene želimo ustvariti čim bolj prijazno in prijetno delovno okolje. Tako smo v sklopu pobude sprejeli vrsto ukrepov, ki družinam omogočajo učinkovitejše ravnovesje med službenim in zasebnim življenjem. Danes prejeto priznanje dokazuje tudi naše vestno uresničevanje zastavljenih ciljev na enem od štirih področij Lekove in Sandozove globalne strategije družbene odgovornosti.«

Certifikat »Družini prijazno podjetje« določa številne ukrepe, podjetja pa se morajo v okviru projekta zavezati k implementaciji najmanj treh ukrepov. Lek se je zavezal k doslednemu izvajanju 13 ukrepov oz. področij, na katerih si prizadeva zagotavljati zdravju prijazno okolje in dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. Ta področja so: fiksen delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, časovni konto, srečanja zaposlenih, komuniciranje z zaposlenimi, mnenjske raziskave med zaposlenimi, politika informiranja in komuniciranja, imenovanje pooblaščenca za vprašanja usklajevanja poklica in družine, dan odprtih vrat v podjetju, izobraževanje in veščine vodstva, oglaševanje enakih možnosti, varstvo in dodatne dejavnosti za šolske otroke v času počitnic, pomoč pri skrbi za družinskega člana, ozaveščanje javnosti o pomenu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Poleg Leka so trajni certifikat »Družini prijazno podjetje« prejeli še: AJM, Bolnišnica Golnik, Družina, Helios, Infotehna, Mercator, Mikro + Polo, mimovrste, Domenca, Planet GV, Sava, Racio, Si.mobil, e-Študentski Servis, Unija, Ydria Motors in Zavarovalnica Maribor.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je druga največja generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 950 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke učinkovine ter zdravila za zdravljenje vnetij. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2009 je Sandoz zaposloval okrog 23.000 sodelavcev in dosegel prodajo v višini 7,5 milijarde ameriških dolarjev. Podrobnejše informacije so na voljo na www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2009 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 44,3 milijarde ameriških dolarjev, približno 7,5 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 100.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com