Lek prejemnik posebnega priznanja za zasluge pri razvoju farmacije

Ob 50. obletnici celovitega študija farmacije v Sloveniji podeljene posebne nagrade za zasluge pri razvoju farmacije ter nazivi za zaslužne profesorje

2. 12. 2010

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je 2. decembra praznovala 50-letnico celovitega študija farmacije v Sloveniji. Ob tej priložnosti se je poklonila sodelovanju z domačimi institucijami in zaslužnim za razvoj farmacije podelila posebno priznanje. Med prejemniki tega priznanja je tudi Lek, član skupine Sandoz. S Fakulteto za farmacijo namreč sodeluje vse od začetka oziroma od leta 1960, in sicer na številnih razvojnih področjih, v pedagoškem procesu, pri oblikovanju študijskih programov in tudi v obliki finančne podpore pri zagotavljanju materialnih pogojev za razvoj fakultete.

»Naša zaveza ostaja, da bomo sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami, kot je Fakulteta za farmacijo, nadaljevali in krepili tudi v prihodnje. Prepričani smo namreč, da je to izjemna priložnost tako za razvoj farmacevtske stroke kot tudi kakovostnih kadrov,« je ob prejemu priznanja povedal predsednik uprave Leka Vojmir Urlep.

Na svečanem dogodku so slavnostni govorci Pavel Gantar, predsednik državnega zbora, rektor Univerze v Ljubljani Stane Pejovnik in dekan Fakultete za farmacijo Stanislav Gobec osvetlili zgodovino fakultete, zahteve, ki jim v sodobnem času sledi poklic farmacevta, in pomen, ki ga ima farmacija za širša družbena vprašanja. Dekan fakultete Stanislav Gobec je ocenil, da je 50-letnica tudi pravi trenutek za kritično oceno dosedanje poti ter izzive, ki jih prinaša prihodnost. Prepričan je, da je potrebno še naprej vlagati v vrhunsko raziskovalno opremo, razvoj vrhunskih tehnologij ter poglobiti mednarodno sodelovanje.

Rektor ljubljanske univerze Stane Pejovnik je na slovesnosti podelil tudi nazive zaslužnih profesorjev, ki so jih prejeli: Anton Grčar z Akademije za glasbo, Tomaž Brejc z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, posthumno Anton Wraber z Biotehniške fakultete, Krešimir Puharič z Ekonomske fakultete, Jana Lukač Bajalo s Fakultete za farmacijo, Florjan Vodopivec s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Marko Kerševan, Vekoslav Kremenšek in Meta Grosman s Filozofske fakultete, Andreja Kocijančič z Medicinske fakultete, Milan Trbižan z Naravoslovnotehniške fakultete in Lojze Ude s Pravne fakultete.

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com