Ob svetovnem dnevu otroka

Podeljene nagrade za preprečevanje medvrstniškega nasilja v okviru UNICEF-ovega Projekta “POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo.”

23. 11. 2010

UNICEF Slovenija je ob Svetovnem dnevu otroka podelil nagrade sedmim osnovnim šolam, ki si v okviru UNICEF-ovega projekta »POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo.« prizadevajo vzpostaviti prijaznejše šolsko okolje. Letos so bile med nagrajenimi OŠ Milojke Štrukelj, OŠ Bičevje, OŠ Zalog, OŠ Duplek in OŠ Slave Klavora. Posebno priznanje sta prejeli novi članici družine Varnih šol, in sicer OŠ Tabor I in OŠ Kolezija. Projekt »POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo.« je skupni projekt UNICEF-a Slovenija, Zavoda Zaletalnica, Leka in Mercatorja, ki se mu je v letošnjem letu pridružil še McDonald’s. Izvajalci projekta ozaveščajo mlade, starše in učitelje o tem, kaj nasilje je, da v nobeni obliki ni sprejemljivo in kako se nanj odzvati. Projekt poteka letos že peto leto, v njem pa sodeluje 16 osnovnih šol, ki si aktivno prizadevajo za preprečevanje medvrstniškega nasilja.

UNICEF Slovenija že peto leto pod svojim okriljem izvaja projekt proti medvrstniškemu nasilju v 16 osnovnih šolah, katerega cilj je zagotoviti varno in spodbujajoče okolje za otroke. Nasilje v kakršni koli obliki je nesprejemljivo in samo usmerjenost v aktivno ozaveščanje otrok in odraslih o tem, kaj nasilje je, o načinih, kako nasilje uspešno preprečevati ali se z njim soočiti, vodi k želenemu cilju. Aktivnosti projekta so usmerjenje v povečevanje stopnje zavedanja o problemu medvrstniškega nasilja tako med učenci, vsemi zaposlenimi na šoli (učiteljski zbor, ravnatelj, tehnično osebje in drugi) kot starši in lokalnim okoljem. Nasilje je lahko fizično in/ali psihično, temelječe v večini na socialnih, spolnih, rasnih in drugih Stereotipih. Zato je ozaveščanje z dvigom stopnje zavesti o obstoječih pojavnih oblikah nasilja ter možnosti rešitev pomemben gradnik izgrajevanja varnega okolja otrok v šoli.

Rezultat petletnega izvajanja projekta je spodbuden zavoljo vedno večjega števila osnovnih šol, ki so se projektu priključile. Še posebej je pomemben dvig senzibilnosti učiteljev, strokovnih in drugih sodelavcev na šolah pri prepoznavanju različnih oblik nasilja, s posledico mnoštva načinov interventnega ravnanja ob pojavih nasilnega vedenja. Hkrati ne smemo pozabiti na aktivno soudeležbo otrok in mladostnikov preko vrstniških nasvetov za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Vse omenjeno pripomore h gradnji pozitivne samopodobe, prepoznavanju svoje vloge in doprinosa v družbi preko humaniziranja medsebojnih odnosov.

Uspešni rezultati, volja in želja vseh udeležencev projekta »POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo.«, tako učencev, staršev, zaposlenih na šolah, lokalne skupnosti, pokroviteljev in podpornikov projekta, utrjujejo prepričanje, da je varno šolsko okolje in zdrav razvoj naših otrok moč zagotoviti s skupnim delovanjem in močmi.

Letošnja podelitev priznanj v sklopu projekta najbolj uspešnim osnovnim šolam, ki je potekala v Mini Teatru v Ljubljani, je obravnavala tematiko nasilja med vrstniki, ki so jo učenci OŠ Slave Klavore, OŠ Bičevja in OŠ Spodnje Šiške obravnavali skozi prizmo različnih umetniških izrazov (situacijski skeči vrstniških skupin, predstavitve taborov za učence nasilnike, predstavitev risanke na obravnavano temo). Predstavniki pokroviteljev projekta Katarina Klemenc, direktorica Korporativnega komuniciranja v farmacevtski družbi Lek, članu skupine Sandoz, članica uprave poslovnega sistema Mercator d.d. mag. Mateja Jesenek in direktorica družbe McDonald’s Slovenija Tatjana Đukić so petim posebej zaslužnim šolam za razvoj in rezultate projekta, OŠ Milojke Štrukelj, OŠ Bičevje, OŠ Zalog, OŠ Duplek in OŠ Slave Klavora podelile nagrade in zastave. Novi članici družine Varnih šol, OŠ Tabor I in OŠ Kolezija, pa sta iz rok predstavnikov UNICEFA Slovenije prejeli posebno priznanje.

Ob podelitvi priznanj so predstavniki podpornikov projekta povedali:

Katarina Klemenc, direktorica Korporativnega komuniciranja: »Lek, član skupine Sandoz, je pokrovitelj projekta »POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo.« že štiri leta.
Že takrat smo prepoznali, da gre za projekt, ki je koristen in pomemben za otroke. Njegov pomen vidimo tudi v tem, da pri projektu skupaj sodelujejo tako učenci, njihovi starši, učitelji in drugi strokovnjaki, zaposleni na šolah, ter celo posamezne lokalne skupnosti. Vsi omenjeni otrokom skupaj prisluhnejo in skupaj z njimi rešujejo nastale težave in izzive, kar ta projekt dela tako poseben in dobrodošel. Če si namreč eden od udeležencev tega problema zatiska oči, potem težko pridemo do rešitve. Skupaj pa najdemo prave poti in pomagamo otrokom pri reševanju stisk, v katerih se znajdejo.«

Mag. Mateja Jesenek, članica uprave: “Mercator je med sponzorji projekta »Povej!« že tretje leto. Projekt je zelo pomemben zaradi zgodnjega razvijanja občutljivosti za prepoznavanje in preprečevanje nasilja. Otroci, ki se zgodaj srečajo s prvimi oblikami nasilja med vrstniki,  se morajo veščin za njegovo preprečevanje šele naučiti. Pri tem jim moramo  pomagati vsi. V Mercatorju menimo, da so to zelo pomembni projekti za naše otroke, za prihodnost naše družbe. Ustvarjamo in razvijamo jo vsi skupaj, s konkretnimi prizadevanji in dejanji. Zato imamo v Mercatorju kot sponzorji projekta Povej! zelo dobre izkušnje, saj je projekt zastavljen za doseganje zelo konkretnih rezultatov. Želimo si sodelovati tudi v prihodnje, saj otrokom skupaj oblikujemo okolje, v katerem odraščajo in spoznavajo svoje mesto v njem. Zato moramo spodbujati prave vrednote in verjeti v možnost pozitivnih sprememb«

Tatjana Đukić, direktorica družbe McDonald’s Slovenija: »V podjetju McDonald’s že vrsto let zaznamujemo Svetovni dan otroka z dobrodelnimi akcijami, ki podpirajo razvoj otrok, kakovostno oskrbo bolnih otrok ali skrbijo za spodbudno in varno okolje.V letošnjem letu smo navdušeni nad sodelovanjem z Unicefom, ki s projektom Povej! podpira razvoj, znanje in povečanje varnosti našim otrokom v Sloveniji, kar je tudi glavno vodilo in želja našega podjetja ob planiranju prihodnosti naših otrok. Vlaganje v lokalno skupnost je del strategije podjetja, ki prinaša dobrobit vsem, projekt Povej! pa čudovita akcija s katero jo lahko podpremo.«

Projektu so se v letošnjem letu poklonili še UNICEF-ov podpornik Boštjan Gorenc – Pižama, raparja Murat&Jose in plesalci Plesne šole Kazina. Na projektu pa so v letu 2010 sodelovale: OŠ Šentvid, OŠ Ketteja in Murna iz Ljubljane, OŠ Prežihovega Voranca iz Maribora, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Koseze iz Ljubljane, OŠ Frana Erjavca, OŠ Milojke Štrukelj iz Nove Gorice, OŠ Zalog, OŠ Bičevje, OŠ Slave Klavore, OŠ Duplek, OŠ Tabor Maribor, OŠ Vrhovci, OŠ Kolezija, OŠ Drago Kobal Maribor in, OŠ Lucija.

20. november – Svetovni dan otroka

Ob Svetovnem dnevu otroka (20. november) UNICEF Slovenija opominja na odgovornost vseh nas, da s svojim ravnanjem, razmišljanjem in ustvarjanjem kreiramo svet po meri otrok. 20. novembra 1989 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah, ki šteje za prvi univerzalni zakonik o otrokovih pravicah. Pravice otrok držav v razvoju, kjer je žal še vedno osnovno vodilo golo preživetje, so teptane in nespoštovane. Hkrati ne smemo spregledati, da se ogroža tudi razvoj otrok v industrijsko razvitih državah. Slednji se sicer ne borijo za osnovno preživetje, kljub vsemu pa mnogo različnih dejavnikov, npr. nasilje ogroža njihov osebni razvoj in dosežke v izobraževanju. Pomembno je torej naučiti in znati odzvati se na pojave, ki vplivajo na otroštvo, odraščanje in razvoj.

Več informacij za medije:
Mateja Kozole, Svetovalka izvršnega direktorja/ice za odnose z javnostmi, UNICEF Slovenija;
mateja.kozole@unicef.si