Lekovi zaposleni družbeno odgovornost udejanjajo tudi pri svojem vsakdanjem delu

23. 11. 2010

Lekovi zaposleni s področja Biomedicine so se lotili zanimivega izobraževalnega projekta, ki kot svoj bistveni sestavni del prinaša tudi družbeno odgovorno noto. Tako so v sklopu izobraževalnega programa Komunikacija v timu in Timske igre sestavljali otroška kolesa, ki so jih nato podarili Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje, natančneje njihovemu počitniškemu domu Vila v Kranjski Gori. S tem so ponovno dokazali, da v Leku družbeno odgovornost udejanjajo tudi pri svojem vsakdanjem delu.

Družba Lek, član skupine Sandoz, si pri poslovanju prizadeva za zagotavljanje zdravega delovnega okolja in dobrega počutja na delovnem mestu. Med aktivnosti, namenjene zaposlenim, zato sodijo tudi timska izobraževalna srečanja. Ker zaposlenim v Leku družbeno odgovorno delovanje predstavlja pomembno vrednoto, so se odločili, da se v sklopu izobraževanja spopadejo s sestavljanjem treh otroških koles, kar jim je uspelo z veliko mero medsebojnega sodelovanja in usklajevanja. Hkrati je bilo izobraževanje izvedeno tudi v skladu s Sandozovimi in Novartisovimi smernicami o raznolikosti in vključenosti zaposlenih v delovanje Leka.

Odločili so se za timsko srečanje z dobrodelno noto

Biomedicina je majhno, a heterogeno področje v Razvojnem centru Slovenija. Zaposlene v Biomedicini povezujejo pomembne naloge, kjer se morajo izkazati prav vsi, kljub svoji raznolikosti. To je možno doseči zgolj z dobrim sodelovanjem vseh članov tima. Zato je na uspeh zaposlenih pri sestavljanju otroških koles še posebej ponosna dr. med. Maja Jenko Osel, vodja področja Biomedicine v Leku: “Prepričana sem, da smo na tem srečanju vsi udeleženci dobili kar nekaj koristnih namigov, kako še bolj učinkovito komunicirati v timu. Tudi odločitev, da adrenalinski naboj, ki ga običajno imajo tovrstna izobraževanja, zamenjamo s humanitarnim, in sicer narediti nekaj dobrega za ljudi okoli nas, se je izkazala za več kot odlično. V času bližajočih se praznovanj in obdarovanj, smo tako pomislili na otroke, ki zaradi socialne stiske ne morejo dobiti otroških koles. Ta otrokom nudijo obilo otroških radosti in kljub njihovi različnosti vsakemu omogočajo vključenost v otroško igro ter hkrati nudijo usmeritev k zdravemu načinu življenja. Prepričani smo, da jih bo naše darilo prijetno razveselilo.”

Kolesa za otroke, ki bodo letovali v počitniškem domu Vila

Vrhunec timskega srečanja, ki je potekalo v Hotelu Lek v Kranjski Gori, je bila predaja treh otroških koles počitniškemu domu Vila, ki sodi pod okrilje Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje. Ob prevzemu podarjenih koles je Anita Ogulin, sekretarka ZPM Ljubljana Moste – Polje in predsednica Komisije za humanitarna vprašanja ZPMS, izpostavila: “Na Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje se obrača vedno več staršev in prosi za različne oblike pomoči. Največjih stisk smo deležni ob počitnicah. Starši nimajo sredstev, da bi otrokom omogočili počitniška doživetja. Zato vse bolj na široko odpiramo vrata naših počitniških domov. Podarjenih koles smo resnično iskreno veseli. V počitniškem domu Vila v Kranjski Gori bodo številnim otrokom omogočila daljše ali krajše izlete po okolici Kranjske Gore. Predvsem tistim otrokom, ki jim velike nasmehe do majhnih ušes humanitarno prikličemo na lička v različnih taborih in letovanjih med počitnicami ali ob koncu tedna. Zato se Leku iskreno zahvaljujemo za rekvizite sprostitve in prvinskih prevozov, ki bodo osrečevali in urili spretnosti otrok z manj priložnostmi!”

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je druga največja generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 950 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke učinkovine ter zdravila za zdravljenje vnetij. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2009 je Sandoz zaposloval okrog 23.000 sodelavcev in dosegel prodajo v višini 7,5 milijarde ameriških dolarjev. Podrobnejše informacije so na voljo na www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2009 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 44,3 milijarde ameriških dolarjev, približno 7,5 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 100.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com