Lek z načrtnim vlaganjem v izobraževanje zaposlenih usmerjen v nadaljnji razvoj in napredek

19. 11. 2010

V okviru letošnje, že tradicionalne 10. konference Izobraževalni management 2010, ki je v organizaciji Planeta GV in Inštituta za izobraževalni management SOFOS potekala na Otočcu, je farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, ponovno prejela priznanje TOP 10 Izobraževalni management 2010. Poleg Leka je priznanje prejelo še devet podjetij in organizacij, ki sistematično vlagajo v znanje ter skrbijo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Priznanje je iz rok predsednika komisije dr. Bogdana Lipičnika prevzel Samo Roš, izvršni direktor Kadrov in član uprave Leka.

Ponovno priznanje TOP 10 Izobraževalni management 2010 za Lek pomeni potrditev strokovno načrtovanega dela in vlaganj v izobraževanje ter usposabljanje in osebni razvoj zaposlenih. Vodstvo Leka se namreč zaveda, da je skrb za nenehno učenje, izobraževanje in napredovanje zaposlenih ključnega pomena za rast in razvoj družbe. Samo Roš, izvršni direktor Kadrov in član uprave Leka, je ob prejemu letošnjega priznanja izpostavil: »Lek je tako kot vsa leta doslej tudi v letu 2009 intenzivno in načrtno vlagal v razvoj, skrbel za nenehno učenje, izobraževanje in napredovanje zaposlenih, na kar smo zelo ponosi. Tovrstna skrb je namreč v negotovih gospodarskih razmerah še toliko bolj pomembna za nadaljnji razvoj podjetja. Zato ima letošnje priznanje poseben pomen. Dokazuje namreč, da tudi v zaostrenih gospodarskih pogojih dela ne popuščamo in smo usmerjeni v nadaljnji razvoj in napredek. Zaposlenim tako za udeležbo kot tudi organizacijo in izvedbo aktivnosti na področju učenja in izobraževanja velja posebna pohvala.«

V letu 2009 je Lek organiziral številna interna in zunanja izobraževanja na različne teme, kot del globalne družbe pa imajo zaposleni tudi priložnost učenja in izpopolnjevanja v tujini. V sklopu sodelovanja pri mednarodnih projektih imajo v Leku edinstveno možnost pridobivanja znanja in učenja prek vrhunskih tujih strokovnjakov.

Izbor prejemnikov priznanj oziroma desetih najboljših praks podjetij in organizacij v Sloveniji na področju sistematičnega vlaganja v znanje ter spodbude za hitrejši razvoj izobraževalne prakse in zviševanje ugleda področja izobraževanja je opravila tričlanska strokovna komisija v sestavi dr. Bogdan Lipičnik (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Daniela Brečko (Planet GV) in Monika Zalokar (Planet GV). Priznanje Top 10 Izobraževalni management 2010 so poleg Leka prejeli še: GKN Driveline Slovenija, d. o. o., Helios, tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o., Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Revoz, d. d., Sava, d. d., Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Unicredit banka Slovenije, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d.,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Prisotni so na letošnji konferenci izpostavili predvsem načine in poti za vseživljenjsko obnavljanje kompetenc in razvoj osebnih potencialov zaposlenih. V okviru programa so razpravljali o uspešnem izobraževanju v organizacijah in podjetjih ter o trendih na področju izobraževalnega managementa.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je druga največja generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 950 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke učinkovine ter zdravila za zdravljenje vnetij. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2009 je Sandoz zaposloval okrog 23.000 sodelavcev in dosegel prodajo v višini 7,5 milijarde ameriških dolarjev. Podrobnejše informacije so na voljo na www.sandoz.com

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2009 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 44,3 milijarde ameriških dolarjev, približno 7,5 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 100.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: (01) 580 22 43

telefaks: (01) 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com