Slovenski raziskovalci ponovno prejeli najvišje Novartisove znanstvene nagrade

7. 10. 2010

Direktor divizije Sandoz Jeff George in globalni vodja razvoja izdelkov v Sandozu Gerhard Schaefer sta podelila Novartisove vsakoletne nagrade VIVA najboljšim raziskovalcem v Sandozu. Nagrada je priznanje za izstopajoče in trajne znanstvene dosežke. Slovenski znanstveniki so ponovno potrdili, da so eden ključnih delov Sandozove in Novartisove razvojno-raziskovalne mreže – kar trije od petih Sandozovih znanstvenikov, ki so prejeli Novartisovo nagrado in s tem naziv »vodilni znanstvenik«, namreč letos prihajajo iz Slovenije. To so dr. Simona Jevševar, dr. Zdenko Časar in Peter Mrak; ob njih so nagrado prejeli še Johannes Ludescher in Johannes Raneburger iz Kundla v Avstriji.

Novartis letos že 12. podeljuje globalne nagrade VIVA, s katerimi nagrajuje in izkazuje spoštovanje znanstvenikom, ki pri svojem delu izražajo vizijo, inovativnost, vrednote in dosežke (ang. Vision, Innovation, Value, Achievement). Z nagrado, ki se podeljuje Novartisovim znanstvenikom z vsega sveta, želi Novartis spodbujati kreativno okolje, ki je pogoj za inovativnost in doseganje rezultatov, ti pa so spoštovani in nagrajeni.

Lek, član skupine Sandoz – eden najmočnejših centrov razvoja v Sloveniji

Razvojni center Slovenija predstavlja enega ključnih globalnih razvojnih centrov v Sandozu, saj izvaja približno četrtino vseh globalnih razvojnih aktivnosti. Število razvojnih projektov v Leku od leta 2002 stalno narašča – trenutno v razvojnem centru teče več kot 200 projektov v različnih razvojnih fazah. Skupaj z Razvojnim centrom biofarmacevtike v Mengšu tvorita enega ključnih stebrov Sandozove globalne razvojne mreže.

Novartis je od leta 2003 do danes v Slovenijo vložil okrog 900 milijonov evrov. Od tega je bila skoraj polovica sredstev namenjenih vlaganjem v razvoj in raziskave. Vlaganja lastnika dokazujejo, da so slovenski strokovnjaki pomemben del globalne Sandozove razvojno-raziskovalne mreže.

V Leku v razvoju in raziskavah trenutno dela več kot 450 strokovnjakov, kar 24 odstotkov med njimi je doktorjev znanosti, nekaj več kot 6 odstotkov je magistrov znanosti. Lekova razvojno raziskovalna dejavnost je razdeljena na področje klasičnih generičnih zdravil (Sandozov Razvojni center Slovenija v Ljubljani in Mengšu), kjer dela okoli 300 sodelavcev, in podobnih bioloških zdravil (Razvojni center biofarmacevtike v Mengšu), kjer dela več kot 150 sodelavcev, nekaj sodelavcev v razvoju pa dela na področju antiinfektivov.

Lek, član skupine Sandoz na področju raziskav in razvoja že od nekdaj tesno sodeluje s slovenskimi univerzami in raziskovalnimi inštituti. Lekova vpetost v globalno farmacevtsko družbo ponuja odlično priložnost slovenskim strokovnjakom za delo z najsodobnejšo tehnologijo, nenehno izobraževanje ter plemenitenje znanja in izkušenj s sodelovanjem pri različnih mednarodnih projektih.

Nagrade VIVA potrdile izjemne dosežke slovenskih znanstvenikov

Dr. Simona Jevševar je prejela nagrado VIVA za pomemben prispevek k vzpostavitvi Sandozove platforme za PEGilacijo; ta podaljša čas zadrževanja na proteinih temelječih zdravil v telesu, kar za bolnika pomeni, da se lahko zdravilo odmerja bolj poredko. Platforma je bila temelj za nedavno odprt obrat za modificirane proteine (POMP) v Sandozovi biofarmacevtiki v Mengšu, ki je tako postala center odličnosti za PEGilacijo za celotno skupino Novartis.

Dr. Zdenko Časar je prejel priznanje za svoje delo na področju organske sinteze in načrtovanja inovativnih sinteznih procesov na področju razvoja farmacevtskih učinkovin. Izjemno znanje iz organske kemije in inženiringa kemičnih procesov mu omogoča, da razvija najsodobnejše procese, kar je do danes privedlo do 9 vlog za patentno zaščito.

Peter Mrak je bil nagrajen za svoj prispevek pri raziskavah in razvoju mikroorganizmov za procese proizvodnje farmacevtskih učinkovin, kot so pravastatin, simvastatin, rosuvastatin, vankomicin in takrolimus.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je druga največja generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 950 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke učinkovine ter zdravila za zdravljenje vnetij. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2009 je Sandoz zaposloval okrog 23.000 sodelavcev in dosegel prodajo v višini 7,5 milijarde ameriških dolarjev. Podrobnejše informacije so na voljo na www.sandoz.com

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2009 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 44,3 milijarde ameriških dolarjev, približno 7,5 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 100.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: (01) 580 22 43

telefaks: (01) 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com