Pogodba o razvoju transdermalne terapevtske oblike

11. 8. 1999

Lek je s farmacevtskim podjetjem Ethical Pharmaceuticals South America S.A., ki je del družbe Ethical Holdings plc, podpisala pogodbo o razvoju transdermalne terapevtske oblike, t.j. obliža, ki naj bi sproščal aktivno učinkovino – narkotični analgetik. Tovrstna uporaba zdravila, v obliki obliža, omogoča analgetični učinek 72 ur, zagotavlja enakomerno koncentracijo zdravila v organizmu in hkrati boljšo prenosljivost, kot jo imata dosedanja peroralna ali parenteralna uporaba analgetičnih zdravil. Lek bo v sodelovanju s podjetjem Ethical razvijal transdermalno zdravilo za blažitev hude kronične bolečine, še posebej pri boleznih, pri katerih je lajšanje bolečin pogosto edino možno zdravljenje.

Omenjena pogodba je ena od mnogih, ki jih Lek sklepa za izvajanje svoje dolgoročne strategije. Z zunanjimi partnerji se namreč povezuje v vseh pomembnih poslovnih procesih: razvoju, proizvodnji in trženju. Pri izvajanju svoje razvojne strategije Lek namreč delno izkorišča lastne potenciale, delno pa se povezuje z drugimi družbami.

Ker je to le ena od pogodb, ki omogočajo normalen potek razvoja poslovanja družbe, Lek ne predvideva, da bi sklenitev te pogodbe bistveno vplivala na gibanje cen njegovih delnic.