Centri odličnosti kot matrična organizacija znanstvenikov iz različnih sfer

30. 6. 2010

V okviru obiskov Centrov odličnosti sta minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič in direktorica direktorata za znanost dr. Jana Kolar obiskala EN→FIST center odličnosti, ki izvaja raziskave na področjih zdravja in znanosti o življenju ter naprednih novih materialov. Obisk je potekal v prostorih farmacevtske družbe Lek, člana skupine Sandoz, ki je eden od ustanoviteljev centra odličnosti (CO).

EN→FIST center odličnosti je bil ustanovljen decembra 2009 kot nova pravna oblika na področju povezovanja znanosti in gospodarstva. EN→FIST ima 8 ustanoviteljev, med katerimi sta tudi obe največji podjetji, ki proizvajata zdravila v Sloveniji, Lek in Krka. Cilji centra so intenzivno sodelovanje raziskovalne infrastrukture s podjetji, razvoj in uvajanje učinkovitih načinov in modelov za sodelovanje s podjetji, razširjanje novega znanja in zagotavljanje njegovega pretoka v produkte in storitve ter ustvarjanje pogojev za najboljšo raziskovalno podporo podjetjem na področju dejavnosti centra odličnosti.

“Sodelovanje s partnerskimi podjetji vidimo na več ravneh. V prvi vrsti je to sodelovanje z ustanovitelji na projektih, ki so določeni v programu delovanja CO, kjer imamo natančno postavljene konkretne cilje. Na drugi ravni vidimo omenjene projekte kot osnovo za razvijanje priložnosti z ustanovitelji in drugimi podjetji na novih področjih, ki bodo rezultat sinergij, novih potreb in okoliščin,” je razložil dr. Matjaž Polak, direktor EN→FIST centra odličnosti.

“Zelo spodbudno je, da so centri odličnosti intenzivno začeli z uresničevanjem načrtovanih aktivnosti in s tem izvajati svojo povezovalno vlogo med akademsko in raziskovalno sfero ter podjetji, kar je izjemno pomembno za razvoj gospodarstva in družb. Z obiski Centrov odličnosti se želi ministrstvo seznaniti z njihovim delom ter z morebitnimi težavami,s katerimi se srečujejo. Te želimo olajšati. Center odličnosti, ki smo ga obiskali danes, je specifičen v tem smislu, da ima relativno malo partnerjev, obenem pa je najbolj fokusiran na dejavnost za in pred njim,” je poudaril minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič.

Lek, član skupine Sandoz, kjer je potekalo današnje srečanje, je eden najmočnejših centrov razvoja v Sloveniji. Lekov razvojni center v Ljubljani predstavlja enega ključnih globalnih razvojnih centrov v Sandozu, saj izvaja približno četrtino vseh globalnih razvojnih aktivnosti druge največje svetovne generične farmacevtske družbe. Število razvojnih projektov v Leku od leta 2002 stalno narašča – trenutno v razvojnem centru teče več kot 200 projektov v različnih razvojnih fazah. V Leku v razvoju in raziskavah dela 471 sodelavcev, od tega je 113 doktorjev znanosti in 29 magistrov znanosti.

Da je Lek pomemben del globalne Sandozove razvojno-raziskovalne mreže, dokazujejo tudi vlaganja lastnika. Novartis je namreč od leta 2003 do danes v Slovenijo vložil okrog 900 milijonov evrov. Od tega je bila skoraj polovica sredstev namenjenih vlaganjem v razvoj in raziskave.

Trenutno poteka 16 projektov

EN→FIST center odličnosti v okviru financiranih projektov sodeluje s svojimi partnerji na področju farmacevtske industrije, novih materialov in razvijanja novih sond za NMR spektroskopijo v trdnem. Z raziskovalnim delom na zastavljenih multi-disciplinarnih projektih so v centru začeli v začetku leta 2010, trenutno je v centru zaposlenih 59 ljudi.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je druga največja generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 950 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke učinkovine ter zdravila za zdravljenje vnetij. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2009 je Sandoz zaposloval okrog 23.000 sodelavcev in dosegel prodajo v višini 7,5 milijarde ameriških dolarjev. Podrobnejše informacije so na voljo na www.sandoz.com

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2009 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 44,3 milijarde ameriških dolarjev, približno 7,5 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 100.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com