Lekovi raziskovalci so rektorju ljubljanske univerze predstavili predloge ukrepov za spodbujanje inovacij v Sloveniji ter predloge za še boljše sodelovanje znanosti in gospodarstva

Lek eden najmočnejših centrov razvoja v Sloveniji

15. 6. 2010

Ob današnjem obisku Lekovega razvojnega centra v Ljubljani je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik prisluhnil predlogom ukrepov za spodbujanje inovacij v Sloveniji, ki mu jih je predstavil direktor Lekovega Razvojnega centra dr. Josef Egerbacher s sodelavci. Predloge je Lek kot eden najmočnejših centrov razvoja v Sloveniji, ki želi prispevati k napredku naše države, predstavil tudi kot prispevek k izhodiščem novega Nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa ne majski seji Sveta za znanost in tehnologijo. Prav tako so Lekovi strokovnjaki rektorju predstavili predloge za še boljše sodelovanje gospodarstva z akademsko sfero.

Lekov razvojni center v Ljubljani predstavlja enega ključnih globalnih razvojnih centrov v Sandozu, saj izvaja približno četrtino vseh globalnih razvojnih aktivnosti. Število razvojnih projektov v Leku od leta 2002 stalno narašča – trenutno v razvojnem centru teče več kot 200 projektov v različnih razvojnih fazah. Raslo je tudi število patentnih prijav, saj se je v zadnjih desetih letih povečalo za petkrat. Da je Lek pomemben del globalne Sandozove razvojno-raziskovalne mreže, dokazujejo tudi vlaganja lastnika. Novartis je namreč od leta 2003 do danes v Slovenijo vložil okrog 900 milijonov evrov. Od tega je bila skoraj polovica sredstev namenjenih vlaganjem v razvoj in raziskave.

V Leku v razvoju in raziskavah dela 471 sodelavcev, od tega je 113 doktorjev znanosti in 29 magistrov znanosti. Lekova razvojno raziskovalna dejavnost je razdeljena na področje klasičnih generičnih zdravil (Sandozov Razvojni center Slovenija v Ljubljani), kjer dela okoli 300 sodelavcev, in podobnih bioloških zdravil (Razvojni center biofarmacevtike v Mengšu), kjer dela okoli 150 sodelavcev, nekaj sodelavcev v razvoju pa dela na področju antiinfektivov.

Predlogi ukrepov za spodbujanje inovativnosti v Sloveniji

Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, že od nekdaj tesno sodeluje s slovenskimi univerzami in raziskovalnimi inštituti na področju raziskav in razvoja. Lekova vpetost v globalno famacevtsko družbo ponuja odlično priložnost slovenskim strokovnjakom za delo z najsodobnejšo tehnologijo, nenehno izobraževanje ter plemenitenje znanja in izkušenj s sodelovanjem pri različnih mednarodnih projektih.

“Lek je že od nekdaj pomemben partner slovenske znanosti. Po današnjem obisku razvojnega centra in pogovoru z Lekovimi strokovnjaki sem prepričan, da bo tako tudi v prihodnje. Predlogi ukrepov za spodbujanje inovacij, ki so mi jih predstavili, so premišljeni in temeljijo na izkušnjah, zato upam, da jim bodo tudi snovalci Nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa prisluhnili,” je poudaril rektor ljubljanske univerze prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik.

Med ukrepi za spodbujanje inovacij so v Leku med drugim predlagali davčne olajšave, in sicer za vlaganje v raziskave in razvoj ter za dohodke iz naslova inovacijskih dohodkov, portal inovativnosti za spodbujanje kulture inovativnosti, ustanovitev Nacionalnega inštituta za biomedicino in biotehnologijo, financiranje zaposlitve raziskovalcev v akademski sferi, ki bi se ukvarjali predvsem z industrijskimi raziskavami, ureditev statusa mladi raziskovalec ne glede na pravno obliko sodelovanja z delodajalcem, subvencioniranje stroškov za vlaganje prijav ter izobraževanje kadrov s področja industrijske biotehnologije.

“V Leku smo prepričani, da sta razvoj in inovativnost gonilo napredka v gospodarstvu in družbi kot celoti. To dokazujemo s stalnim vlaganjem v krepitev naših razvojno-raziskovalnih dejavnosti in s skoraj 500 sodelavci, ki delajo na tem področju. Snovanje Nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa je za Slovenijo zelo pomembno in želimo prispevati tudi svoje predloge. Le s tesnim sodelovanje gospodarstva z izkušnjami iz prakse in znanosti bomo lahko dobili resnično kakovosten program, ki bo dosegel svoj cilj in Slovenijo preoblikoval v družbo inovativnosti,” je poudaril dr. Josef Egerbacher, direktor Lekovega Razvojnega centra Slovenija.

Sodelovanje Leka in Univerze v Ljubljani

Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, že od nekdaj tesno sodeluje s slovenskimi univerzami in raziskovalnimi inštituti na področju raziskav in razvoja. V okviru Univerze v Ljubljani pri različnih projektih sodelujejo večinoma s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za farmacijo. Sodelovanje poteka tudi v obliki opravljanja doktorskih in diplomskih del v Leku z mentorstvom ali somentorstvom habilitiranih Lekovih raziskovalcev ter sodelovanja v komisijah za zagovor doktorskih in diplomskih del. Lekovi strokovnjaki pa opravljajo tudi ekspertne recenzije za Univerzitetno Službo za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino ter recenzije člankov v znanstvenih revijah.

V Leku vidijo kar nekaj možnosti za okrepitev sodelovanja z univerzo, ki so jih predstavili rektorju. Univerza lahko na primer zaposli izkušene habilitirane raziskovalce, ki ne bodo vključeni v pedagoški proces, za delo na industrijskih projektih. Možno je tudi aktivno sodelovanje habilitiranih Lekovih raziskovalcev v pedagoškem procesu na podiplomskem študiju in ponudba izbranih študijskih vsebin, ki jih univerza ne more sama zagotoviti – npr. industrijska farmacevtska kemija, industrijska organska sinteza.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu za generična zdravila in ponuja široko paleto kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 950 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke učinkovine ter zdravila za zdravljenje vnetij. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2009 je Sandoz zaposloval okrog 23.000 sodelavcev in dosegel prodajo v višini 7,5 milijarde ameriških dolarjev. Podrobnejše informacije so na voljo na www.sandoz.com

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2009 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 44,3 milijarde ameriških dolarjev, približno 7,5 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 100.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com