Otrokove koristi – glavno vodilo

Letos je teden otroka posvečen 20. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah. So otrokove koristi res vodilo vseh naših dejavnosti v zvezi z otroki?

5. 10. 2009

“Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, morajo biti otrokove koristi glavno vodilo.” To je zagotovo eno najbolj pomembnih načel Konvencije o otrokovih pravicah, posebej zapisano v njenem 3. členu, a v različnih kontekstih ponovljeno še v številnih členih tega pred 20 leti sprejetega dokumenta. Jubileju konvencije je namenjen letošnji teden otroka.

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki je postal splošno sprejet v celotni slovenski družbi. Namenjen je otrokom in hkrati starejšim, da bi v tem tednu s še večjo pozornostjo in intenzivnostjo obravnavali vsa vprašanja, povezana s položajem otroka v družbi in uresničevanjem njihovih pravic, zagotovljenih s Konvencijo o otrokovih pravicah, drugimi mednarodnimi akti ter slovensko ustavi in zakonodajo.

Na temo Otrokove koristi – glavno vodilo bodo v tem tednu društva in zveze, članice ZPMS, šole, vrtci in druge ustanove organizirali vrsto prireditev, ustvarjalnih delavnic, posvetovanj, okroglih miz in drugih dogodkov. “Ali smo si enotni, kaj pomeni pojem “otrokova korist”? Kako bi ga definirali? Tu nimamo enoznačnega odgovora, zlasti zato, ker je iskanje odgovora na to vprašanje odvisno od vsakokratne osebne opredelitve ali strokovne analize položaja prav vsakega otroka. In kaj takrat, ko so strokovna mnenja različna in so pri tem interesi obeh staršev ali skrbnikov na diametralno nasprotnih straneh, bregovih? In kako je pri tem ugotovljen, pretehtan ter spoštovan otrokov interes? Smo zadovoljni s postopki centrov za socialno delo in sodišči pri ugotavljanju otrokovih koristi? Ali država stori dovolj za zaščito interesov in zagotovi uveljavljanje otrokovih koristi najbolj ranljivih skupin? Ali vemo katere so ranljive skupine otrok in zakaj?” se je na današnji konferenci za novinarje vprašal mag. Franc Hočevar, predsednik ZPMS.

Ob tednu otroka je farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, Zvezi prijateljev mladine Slovenije izročila ček v vrednosti 15.000 evrov, namenjenih za dejavnosti ZPMS v letu 2009, med drugim tudi za omogočanje dejavnosti ob tednu otroka. “Žal še danes, kljub 20-letnici sprejetja konvencije o otrokovih pravicah, veliko otrok ne uživa pravic, ki bi morale biti zanje same po sebi umevne, brez kakršnihkoli določil konvencije. Zato je toliko bolj pomembno, da o tem govorimo in da tako različne težave otrok in mladostnikov ne ostajajo za zaprtimi vrati. V Leku smo svoje poslanstvo na tem področju našli prav v sodelovanju z ZPMS, s katero aktivno sodelujemo že več kot 10 let in tako prispevamo svoj delček k omogočanju enakih možnosti za vse otroke. V teh letih smo za počitnice otrok, teden otroka in delovanje ZPMS namenili prek 170.000 evrov,” je poudarila Ksenija Butenko Černe, članica uprave Lek, člana skupine Sandoz, in hkrati povabila na razstavo otroških likovnih del z naslovom “Jaz sem…”., ki jo v Galeriji Lek ob tednu otroka že četrto leto zapovrstjo pripravljajo otroci in vzgojiteljice iz Lekovega vrtca.

Ob tednu otroka je ZPMS predstavila tudi rezultate humanitarne akcije Pomežik soncu, ki jo izvaja v partnerstvu s farmacevtsko družbo Lek, članom skupine Sandoz. Pomežik soncu je v 11 letih omogočil povsem brezplačno letovanje 7.000 otrokom. Predstavili pa so tudi analizo klicev na Tom telefon, katerega številko zavrtijo otroci in mladostniki letno več kot 43.000 krat.

Dodatne informacije:
Majda Struc, ZPMS, telefon: (01) 2396 720
elektronski naslov: info@zpms.si