Sodobni Pakirni center Lendava omogoča oskrbovanje Sandozovih evropskih trgov

Sandoz nadaljuje z vlaganji v Sloveniji

  • Pakirni center s svojo tehnologijo ne obremenjuje okolja, trenutno je v njem 35 zaposlenih.
  • Naložba v izgradnjo je znašala 13 milijonov evrov; Novartis v šestih letih za naložbe v Lek namenil 750 milijonov evrov.
  • Za nadaljnji razvoj proizvodne lokacije v Lendavi tudi v prihodnje pomembni kakovost in stroškovna učinkovitost.
  • Za dialog z lokalno skupnostjo Lek ponovno odprl vrata za vse zaposlene, njihove družine in okoliške prebivalce.
24. 9. 2009

Danes so v Leku, članu skupine Sandoz, uradno odprli novi Pakirni center Lendava, ki je namenjen oskrbovanju evropskih trgov s končnimi izdelki iz Sandozovih tovarn po vsem svetu. Naložba v izgradnjo je znašala 13 milijonov evrov, center s svojo tehnologijo ne obremenjuje okolja, v njem je trenutno 35 zaposlenih. S to naložbo Sandoz nadaljuje vlaganja v Sloveniji in potrjuje pomen lokacije v Lendavi, ki je v okviru Sandoza, ene od dveh vodilnih svetovnih generičnih farmacevtskih družb, pomemben proizvodni center za izbrane učinkovine za globalne trge.

Lek je naložbo v pakirnico v Lendavi pridobil v močni konkurenci drugih držav, kjer ima Sandoz svoje obrate.

“Naše konkurenčne prednosti so predvsem fleksibilnost, stroškovna učinkovitost, kratki dobavni roki in nenehno iskanje novih možnosti pakiranja specifičnih izdelkov, ki zahtevajo posebne pogoje in postopke,” je povedal Andrej Drčar, direktor Pakirnega centra Lendava in dodal, da “je bil pri projektu zelo pomemben tudi učinkovit prenos znanja in izkušenj iz ljubljanske proizvodnje v Pakirni center Lendava.”

Novartis, Lekov lastnik, je prek svoje generične divizije Sandoz v šestletnem obdobju od leta 2003 do vključno 2008 za naložbe v Lek namenil prek 750 milijonov evrov, več kot polovico za naložbe v razvoj. Naložba, ki so jo danes slavnostno odprli, potrjuje namero Lekovega lastnika o nadaljnjem vlaganju v naše okolje, pri čemer je treba poudariti, da sta za nadaljnji razvoj proizvodne lokacije v Lendavi pomembni kakovost in stroškovna učinkovitost.

“Proizvodnja farmacevtskih učinkovin v Lendavi je pomemben člen v verigi proizvodnih zmogljivosti globalne proizvodnje učinkovin v Sandozu. Lendavska lokacija je eden redkih dobaviteljev gentamicina za najzahtevnejše farmacevtske trge ter pomemben dobavitelj kalijevega klavulanata, ključne sestavine širokospektralnega antibiotika, enega vodilnih in najbolje prodajanih izdelkov v Sandozu. Z novim Pakirnim centrom se je strateški pomen lokacije v Lendavi za Sandoz še okrepil, zato si bomo tudi v prihodnje prizadevali za ohranjanje kakovosti naših izdelkov in izboljševanje učinkovitosti naše proizvodnje,” je povedala Gizela Štampar, direktorica Leka v Lendavi.

Novo pakirnico in celoten lendavski obrat, v katerem je skupaj 200 zaposlenih, so si danes v okviru Dneva odprtih vrat ogledali tudi krajani, zlasti prebivalci v njegovi okolici in družine zaposlenih.

Župan Občine Lendava mag. Anton Balažek je ob odprtju Pakirnega centra Lendava dejal: “V občini Lendava pozdravljamo naložbe, ki pomenijo ohranjanje delovnih mest, so povezane z novim znanjem in ne obremenjujejo okolja. Zadnji dve desetletji, odkar deluje Lekov obrat v Lendavi, prinaša zaposlenim socialno varnost in se aktivno vključuje v tukajšnje življenje, zato smo zadovoljni, da je obrat v Lendavi še okrepil svojo vlogo v Sandozu.”

* * *

O našem poslovanju v Lendavi
Vse od začetka delovanja v Lendavi leta 1982 si prizadevamo za tvorno sodelovanje z lokalno skupnostjo, katere del smo. Lek tako že več kot 20 let omogoča zaposlitev prebivalcem iz lokalnega okolja, kjer je brezposelnost sicer zelo pereč problem. V Lendavi trenutno zaposlujemo okoli 200 ljudi in smo eden najpomembnejših gospodarskih subjektov v tem delu Slovenije.

Dobro sodelovanje med Lekom in lokalno skupnostjo je zelo pomembno, zato se neprestano trudimo, da se razvija in živi. Naša vrata so vedno odprta tistim, ki jih zanima naše delovanje. Organizirali smo dneve odprtih vrat za lokalno skupnost, obiskujejo nas srednješolci v okviru naravoslovnih dni in priprav na maturo, obiskali so nas študentje več fakultet, v velikem številu so nas obiskali lendavski upokojenci. Pogosto nas obiščejo člani občinskega sveta, s katerimi razpravljamo o razvojnih načrtih Leka v Lendavi in varovanju okolja. Tudi danes smo odprli vrata vsem, ki jih zanima naše delovanje.

“Tudi v Lendavi se že več kot dve desetletji dejavno vključujemo v življenje lokalne skupnosti. S pokroviteljstvi in donacijami podpiramo dejavnosti, organizacije in posameznike, ki skrbijo za boljšo kakovost življenja, predvsem s področja vzgoje, izobraževanja in kulture, ne zanemarjamo pa niti področja športa za mlade v lokalnem okolju. Za pokroviteljstvo in donacije v Lendavi in okolici smo v zadnjih šestih letih namenili prek 140.000 evrov,” je poudarila Gizela Štampar, direktorica Leka v Lendavi.

Skrb za okolje je sestavni del proizvodnje v Lendavi
Lek se zaveda svoje odgovornosti varovanja okolja, zato pri svojem poslovanju z ukrepi dobrega gospodarjenja in ustrezno tehnologijo skrbi za ohranjanje narave, zmanjševanje vplivov na okolje in njegovo varovanje. Pri ravnanju z okoljem je njihov temeljni pristop preprečevanje vseh vrst onesnaževanj. Tudi Pakirni center Lendava glede na tehnologijo pakiranja ne obremenjuje okolja, njegovo delovanje je z okoljskega vidika strogo nadzorovano po standardih Leka in Novartisa ter je skladno s slovensko zakonodajo.

Tudi Čistilna naprava Lendava, ki je nastala kot skupni projekt Občine Lendava in Leka, izraža naš odnos do varovanja okolja. Z ustanovitvijo družbe Čistilna naprava Lendava d. o. o. ter postavitvijo naprave za čiščenje industrijskih in komunalnih voda se je uresničil skupni interes Občine Lendava, torej lokalnega prebivalstva, in Leka za varstvo okolja, v katerem tako družba kot občina delujeta.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge srednje in Vzhodne Evrope, jugovzhodne Evrope in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki ponuja široko paleto kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 950 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Poleg teh zdravil, Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke učinkovine ter zdravila za zdravljenje vnetij. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih je Sandoz izvršil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs (ZDA). V letu 2008 je Sandoz dosegel prodajo v višini 7,6 milijarde ameriških dolarjev. Podrobnejše informacije so na voljo na www.sandoz.com

Novartis AG ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področje varovanja zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2008 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 41,5 milijarde ameriških dolarjev in čisti dobiček 8,2 milijarde ameriških dolarjev. Približno 7,2 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 99,000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com