Slovesno odprtje Lekovega novega proizvodnega obrata

18. 9. 1998

18. septembra 1998 je Lek na Prevaljah slovesno odprl nov obrat za proizvodnjo penicilinskih izdelkov. Na okrogli mizi, ki je bila organizirana ob tej priložnosti, so člani vodstva podjetja izrazili pričakovanje, da bo obrat bistveno prispeval k razvoju tega območja. Ob tem pomembnem dogodku je Lek v svoji poslovni stavbi v Ljubljani predstavil slikarska dela znanega koroškega umetnika Stojana Brezočnika.

Na Prevaljah so s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov začeli že leta 1976, in sicer še v okviru tedanje Tekstilne industrije Otiški Vrh (TIO). Iz sprva pakirnega obrata je nastal nov oddelek, ki se je usmeril v proizvodnjo različnih izdelkov, zlasti tablet (analgetikov). Po priporočilih ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA) in SZO, ki so določala, da mora biti proizvodnja penicilina ločena od proizvodnje drugih zdravil, so leto pozneje Lekovo proizvodnjo antibiotikov prenesli iz Ljubljane na Prevalje. Tako je Lekova proizvodnja antibiotikov bila prva te vrste v Vzhodni Evropi, ki je v celoti izpolnjevala zgoraj omenjene predpise.

Najpomembnejši izdelek ne le za Prevalje, ampak za celoten Lek je AmoksiklavŽ. Prav izdelavi tega preparata je namenjena tudi nova sodobna tabletarna. Proizvodnja AmoksiklavaŽ v Leku sega v leto 1987, proizvod pa je zelo kmalu postal eden vodilnih v Leku. K temu je odločilno pripomogla tudi lastna surovina, klavulanska kislina.

Da bi proizvodnjo lahko še nadalje zvečevali, smo se leta 1994 odločili, da 5,7 milijard SIT investiramo v nov proizvodni obrat. Že dve leti pozneje je celotni proizvodni program odobril Britanski inštitut za standarde (BSI) in Leku kot prvi farmacevtski tovarni v Evropi podelil certifikat ISO 9001.