Skupaj (spre)govorimo o nasilju med otroki

Otroci so predstavili zaščitne mreže v okviru projekta POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo

Projekt POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo poteka že tretje leto, v njem sodeluje že 11 osnovnih šol – Šole so vzpostavile zaščitne mreže, ki so del prizadevanj v sklopu projekta – Izvajanje projekta že drugo leto omogoča farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz

3. 6. 2009

Učenci osnovnih šol, ki sodelujejo pri UNICEF-ovem projektu POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo, so danes predstavili svoj pogled na nasilje med vrstniki, kako se s tem soočajo in kaj se je na njihovih šolah spremenilo, odkar so vključeni v omenjeni projekt. Vzpostavili so zaščitne mreže, ki so del dejavnosti v sklopu projekta. UNICEF Slovenija je kot nosilec projekta v sodelovanju z Zavodom Zaletalnica, ki na šolah izvaja projekt, in glavnim pokroviteljem projekta, farmacevtsko družbo Lek, članom skupine Sandoz, predstavil rezultate uspešnega izvajanja projekta, v katerega je po treh letih vključenih že 11 osnovnih šol.

Z namenom opozarjanja na problem medvrstniškega nasilja v šolah je UNICEF Slovenija v letu 2006 začel z izvajanjem zagovorniškega projekta POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki.Za varno šolo. Nasilje med vrstniki je resen problem, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. Zato je projekt usmerjen v ozaveščanje otrok in odraslih o tem, kaj nasilje je, da nasilje v nobeni obliki ni sprejemljivo in o načinih, kako nasilje uspešno preprečevati ali se z njim soočiti. Poudarek je na sodelovanju učencev, staršev, zaposlenih na šolah in lokalne skupnosti. Projektu se je doslej priključilo že 11 osnovnih šol po Sloveniji.

Rezultati so vzpodbudni in kažejo, da so učitelji bolj pozorni na pojave medvrstniškega nasilja na šoli, ob posameznih primerih pogosteje in tudi bolj učinkovito ukrepajo, kar opazijo tudi učenci. “Sklop dejavnosti, ki k temu pripomore, so zaščitne mreže. Šole jih uporabljajo z namenom, da se o temi vrstniškega nasilja več govori in da se poglobijo odnosi med zaposlenimi in učenci. To je namreč eden izmed načinov, da učenci lažje povedo, če doživljajo nasilje med vrstniki,” poudarja Samo Lesar iz Zaletalnice.

Zaščitna mreža

Zaščitna mreža je sestavljena iz štirih področij, ki jih vodijo in v njih sodelujejo zaposleni na šoli:

  • Skupina za nadzor. Na podlagi podatkov, ki jih pridobi preko anketnega vprašalnika, ugotovi, v katerih prostorih na šoli se dogaja največ nasilja med vrstniki in na podlagi tega ukrepa – poveča nadzor s strani zaposlenih, uvaja dodatne dejavnosti v prostore, kjer je več nasilja, opremi prostore, daje predloge za dodatno izboljšanje nadzora.
  • Skupina za javljanje nasilnega vedenja. Izbere različne anonimne načine, na podlagi katerih lahko učenci povedo, če se jim dogaja nasilje, ter svetuje in odgovarja na pisma in sporočila učencev. Šole se največkrat odločajo za nabiralnike ali internetne strani.
  • Skupina za delo z učenci. Z različnimi metodami šola skupaj z učenci pripravi različne dejavnosti – priprava iger, branje pravljic in pogovor o zgodbi, pisanje spisov, izdelava likovnih in glasbenih del, video na temo medvrstniških odnosov, nasilja, izvajanje različnih delavnic (preventivnih, socialnih iger itd.).
  • Skupina za delo s starši. Skupaj s starši izvaja dejavnosti, za katere se dogovorijo. To so lahko predstavitve izdelkov učencev na temo nasilja med vrstniki, skupna priprava dramske igre, organizacija delavnic, predavanja na temo medvrstniških odnosov itd.

Cilji zaščitne mreže so, da se učenci, starši in zaposleni na šoli prek različnih dejavnosti povežejo in izboljšajo odnos, kar jim pomaga pri tem, da bolj zaupajo in lažje povedo, če se dogaja nasilno vedenje med vrstniki. Poleg tega se prek različnih dejavnosti širi zavedanje, da nasilje med vrstniki obstaja in da obstajajo tudi rešitve za njegovo preprečevanje oz. reševanje. “Sistem zaščitne mreže omogoča, da lahko težave, ki so povezane z nasiljem med vrstniki, uporabimo kot temo za različne dejavnosti na šoli. Več kot se o tem govori in razmišlja, večja je verjetnost, da se oseba, ki je žrtev nasilja, zaveda, da to ni nekaj sramotnega in nespremenljivega, temveč se da spremeniti in se je že zgodilo skoraj polovici učencev na šoli,” razlaga Samo Lesar iz Zaletalnice.

Z UNICEF-om Slovenija in Zavodom Zaletalnica si za izboljšanje stanja na tem perečem področju prizadevajo partnerji projekta. Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je že 10 let partner in generalni pokrovitelj društva UNICEF Slovenija ter hkrati glavni pokrovitelj projekta POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo in je tudi v celoti zagotovil sredstva za izvajanje projekta na OŠ Spodnja Šiška. Marjan Novak, član uprave Leka, je ob tem povedal: “Lek, član skupine Sandoz, pri projektu Povej sodeluje od leta 2007. Takrat so nam učenci osnovnih šol prvič predstavili, kako je na njihovih šolah prvo leto potekal Povej, kaj so se naučili, kako so spregovorili o nasilju med vrstniki in kaj se je v enem letu izboljšalo. Od takrat z veseljem opazujemo, da se k projektu priključujejo vedno nove šole. Danes se jih tukaj predstavlja kar 10, skupno pa jih pri projektu sodeluje 11. To je zelo spodbudno, saj je medvrstniško nasilje med otroki težava, ki je danes žal del vsakdanjika, a ostaja pogosto skrita očem odraslih. V Leku smo se zato z veliko odgovornostjo in zavedanjem o pomembnosti reševanja te težave pridružili UNICEF-ovemu projektu za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Pomembno je namreč, da o temi spregovorimo prav vsi. To je prvi korak na poti k reševanju težav, ki pa je ponavadi najtežji.”

“Naši otroci se ne borijo za preživetje kot v mnogih državah sveta, pa vendar tudi njihov svet ni po njihovi meri. Srečujejo se s pojavi, ki ogrožajo njihovo otroštvo, odraščanje in razvoj, zato se moramo nanje ustrezno odzivati”, je poudarila Zora Tomič, predsednica UNICEF-a Slovenija. S projektom POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo UNICEF Slovenija potrjuje predvsem svojo vlogo zagovornika otrokovih pravic tudi v slovenskem okolju, delovanja v korist slovenskih otrok in ne zgolj svojega mednarodnega poslanstva.

Zahvala gre tudi Poslovnemu sistemu Mercator d.d, Ministrstvu za šolstvo in šport, Zavodu za šolstvo republike Slovenije, Mestni občini Ljubljana ter Mestni občini Nova Gorica, ki so pomembno prispevali k izvajanju projekta.

Več informacij za medije: