Lek prejel certifikat za program odgovornega ravnanja

  • Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je ob tednu Kemijske varnosti prejela certifikat za program odgovornega ravnanja (POR, angl. Responsible care). Certifikat v Sloveniji podeljuje Združenje kemijske industrije v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
  • Program odgovornega ravnanja je prostovoljna pobuda, ki jo spodbujata ICCA – Mednarodni svet kemijskih združenj in CEFIC – Evropski svet kemijske industrije.
  • V Leku je odgovorno ravnanje sestavni del poslovanja in pogoj za nadaljnji trajnostni razvoj družbe.
26. 5. 2009

Ob tednu kemijske varnosti, ki ga organizira Urad RS za kemikalije in poteka od 25. do 29. maja 2009, je Združenje kemijske industrije pri GZS farmacevtski družbi Lek, članu skupine Sandoz, predalo certifikat za Program odgovornega ravnanja (POR). V Leku je odgovorno ravnanje sestavni del poslovanja in pogoj za nadaljnji razvoj družbe. Pri tem upoštevajo smernice Novartisa, zahteve zdravstvene, varnostne in okoljske zakonodaje ter načela trajnostnega poslovanja.

Danes je trajnostno poslovanje eden ključnih dejavnikov poslovanja v kemijski industriji. Skladno s politiko družbene odgovornosti v farmacevtski družbi Lek, članu skupine Sandoz, prevzemajo odgovorno vlogo pri varovanju zdravja, zagotavljanju varnosti in varstvu okolja. Pri tem postavljajo merljive cilje za izboljšanje delovanja na tem področju. Premišljeno uporabljajo naravne vire ter redno preverjajo in zmanjšuje vplive delovanja na okolje.

“Pri tem ne gre samo za zagotavljanje zakonodajne skladnosti, pač pa za korak naprej v pravo trajnostno poslovanje, ki upošteva poleg okoljskih še širše ekonomske in socialne vidike,” poudarja Anton Kramarič, direktor Zdravja, varnosti in okolja v Leku.

Program odgovornega ravnanja

Program odgovornega ravnanja (POR) je slovensko ime za mednarodno prostovoljno pobudo kemijske industrije “Responsible Care”. Pobuda se je rodila leta 1981 v Kanadi, postopno pa jo je prevzela kemijska industrija po vsem svetu, katere predstavnik je ICCA (Mednarodni svet kemijskih združenj). Kemijska industrija v okviru te pobude spodbuja odgovorno ravnanje do zaposlenih ter okolja v najširšem pomenu besede. Gre za uvajanje dobrih praks, navadno skozi sisteme vodenja, zlasti na področju varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja ter skrbnega in varnega ravnanja z izdelki kemijske industrije. Cilj je neprestano in merljivo izboljševanje delovanja na omenjenih področjih, od vidikov varnosti in zdravja pri delu, ravnanja z okoljem, vse do učinkovite rabe energije. V prihodnje naj bi program prerasel v program trajnostnega razvoja, za kar bi moral upoštevati še indikatorje socialno odgovornega ravnanja, ki pa še niso določeni, ker so težje merljivi.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge srednje in Vzhodne Evrope, jugovzhodne Evrope in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki ponuja široko paleto kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 950 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Poleg teh zdravil, Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke učinkovine ter zdravila za zdravljenje vnetij. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih je Sandoz izvršil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs (ZDA). V letu 2008 je Sandoz dosegel prodajo v višini 7,6 milijarde ameriških dolarjev. Podrobnejše informacije so na voljo na www.sandoz.com.

Novartis AG ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področje varovanja zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2008 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 41,5 milijarde ameriških dolarjev in čisti dobiček 8,2 milijarde ameriških dolarjev. Približno 7,2 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 96,700 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com