Slovenski medicinski e-slovar na spletu dostopen vsem

Hitra in razumljiva razlaga več kot 67.000 gesel in stalnih besednih zvez

 • Izšel je Slovenski medicinski e-slovar na spletu, ki je prvič brezplačno dostopen vsem uporabnikom interneta na www.lek.si/medicinski-slovar
 • Slovar zajema prek 67.000 gesel in stalnih besednih zvez s področja medicine in sorodnih ved, pri pripravi je sodelovalo več kot 100 strokovnjakov.
15. 4. 2009

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju s farmacevtsko družbo Lek, članom skupine Sandoz, pripravila elektronsko različico IV. izdaje Slovenskega medicinskega e-slovarja, ki je prvi tovrstni slovar v Sloveniji na voljo prek spleta. Slovar se nahaja na Lekovi spletni strani (www.lek.si/medicinski-slovar) in obsega razlage več kot 67.000 gesel in stalnih besednih zvez s področja medicine, biomedicinskih in z medicino povezanih naravoslovnih ved.

IV. izdajo Slovenskega medicinskega e-slovarja je skupaj pripravljalo več kot 100 avtorjev, najuglednejših slovenskih strokovnjakov in profesorjev na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Sestavili so slovar, ki zajema več kot 67.000 strokovnih izrazov, od tega več kot 38.400 gesel in skoraj 29.000 stalnih besednih zvez.

“Zavedati se moramo, da slovar ne nadomešča učbenikov in strokovne literature, ampak olajša njihovo uporabo z razlago izrazov, ki se uporabljajo v strokovnem govorjenem in pisanem jeziku. Slovar razloži pomen strokovnih izrazov, pokaže kako se le-ti pišejo, pregibajo in izgovarjajo. Pokaže, kateri izrazi so bolj, kateri manj primerni. Slovar je koristen pripomoček študentom medicine in dentalne medicine, zdravnikom, zobozdravnikom, farmacevtom, biologom, ki delajo na področju zdravstva, študentom in diplomantom zdravstvenih fakultet, lektorjem, prevajalcem, novinarjem. Nestrokovnemu uporabniku olajša razumevanje poljudne zdravstvene literature in vseh vrst medicinskih informacij, s katerimi ga zasipajo mediji. Bolnikom pomaga razumeti izraze, ki jih njihovi zdravniki uporabljajo pri diagnozi in zdravljenju,” je povedal prof. dr. Dušan Sket, odgovorni urednik slovarja.

IV. izdaja Slovenskega medicinskega e-slovarja je nadaljevanje uspešnega sodelovanja med Medicinsko fakulteto v Ljubljani in farmacevtsko družbo Lek, članom skupine Sandoz, ki sodelujeta že od prve izdaje Slovenskega medicinskega e-slovarja. V letu 2004 je kot plod skupnega sodelovanja izšla elektronska različica na zgoščenki, ki je bila namenjena predvsem strokovni javnosti. Tokrat je Lek omogočil objavo IV. izdaje slovarja na svoji spletni strani celotni javnosti. “S tem smo zagotovili dostop do slovarja prek spleta, sodobnega komunikacijskega orodja, ki ga uporablja vedno več ljudi,” poudarja Katja Razinger, direktorica Trženja zdravil na recept v Leku, in dodaja: “V Leku, članu skupine Sandoz, se zavedamo, kako pomembno je za ljudi biti čim bolje seznanjen s svojo boleznijo. Pri zdravljenju pogosto naletimo na vrsto strokovnih izrazov, ki jih ne razumemo, priložnosti, da bi za razlago vprašali strokovnjaka, pa nimamo. Zato smo z veseljem pristopili k nadaljevanju sodelovanja z Medicinsko fakulteto in omogočili objavo Slovenskega medicinskega e-slovarja na spletu, ki bo gotovo marsikomu olajšal razumevanje svoje bolezni ali simptomov.”

V imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, nevladne humanitarne organizacije s poslanstvom preprečevati bolezni srca in ožilja, je spregovoril Franc Zalar: “Za naše društvo je znanje eno najpomembnejših orodij za uresničevanje ciljev. Danes se ljudje v Sloveniji že veliko bolj zavedajo tveganj za nastanek bolezni srca in ožilja, tudi njihovo poznavanje strokovnih izrazov je boljše kot pred leti. Z medicinskim e-slovarjem na spletu pa smo dobili nove možnosti za zajemanje prepotrebnega znanja. Čestitamo vsem, ki so se odločili za tako izdajo, in vsem, ki so kakorkoli prispevali, da smo dobili ta slovar. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije bo s to pridobitvijo še mnogo lažje uresničevalo svoje poslanstvo.”

O Slovenskem medicinskem slovarju

IV. izdaja Slovenskega medicinskega e-slovarja zajema:

 • strokovne izraze iz predkliničnih ved (biofizika, biokemija, biologija celice, anatomija, histologija z embriologijo, fiziologija, farmakologija s toksikologijo, humana genetika, mikrobiologija in imunologija, patologija, patološka fiziologija, biomedicinska informatika, medicinska deontologija, zgodovina medicine),
 • strokovne izraze iz kliničnih ved (anesteziologija, dermatovenerologija, fizikalna in rehabilitacijska medicina, ginekologija in porodništvo, infekcijske bolezni, interna medicina, kirurgija, medicina dela, nevrologija, oftalmologija, onkologija in radioterapija, ortopedija, otorinolaringologija, pediatrija, psihiatrija, sodna medicina),
 • strokovne izraze iz dentalne medicine z vsemi specialnostmi,
 • strokovne izraze iz socialno-medicinskih ved (socialna medicina, družinska medicina, higiena),
 • slovenske strokovne izraze (npr. zlom, rana, vročina, golša),
 • strokovne izraze v latinskem in grškem jeziku (npr. choroiditis, neoplasia, infarctus myocardii),
 • poslovenjeno zapisane latinske ali grško-latinske izraze (npr. horoiditis, neoplazija, miokardni infarkt),
 • odsvetovane izraze (npr. obvod namesto bypass),
 • krajšave v medicini (npr. DNA, AIDS) ter
 • zgodovinske osebnosti (npr. Hipokrat, Alzheimer).

Tretja, razširjena knjižna izdaja je izšla prav tako ob podpori farmacevtske družbe Lek, člana skupine Sandoz, leta 2007. Vsebovala je 67.319 geselskih iztočnic in stalnih zvez, število sodelavcev – piscev geselskih razlag, urednikov, jezikovnih svetovalcev in računalniških strokovnjakov pa se je povečalo na 115.

Leta 2004 je v sodelovanju Medicinske fakultete v Ljubljani in farmacevtske družbe Lek, člana skupine Sandoz, izšla druga izdaja Slovenskega medicinskega e-slovarja, prvič kot elektronska različica, ki je bila v obliki zgoščenke na voljo strokovni medicinski in farmacevtski javnosti.

Prva tiskana izdaja Slovenskega medicinskega slovarja je izšla leta 2002 in je postala nepogrešljiv del strokovne knjižnice vseh, ki delujejo v medicini in farmaciji. Prva izdaja je nastajala 23 let, pri delu je sodelovalo 98 sodelavcev, vsebovala pa je 60.700 geselskih iztočnic in stalnih zvez. Farmacevtska družba Lek je podprla tudi že izid prve izdaje.

Dodatne informacije:
prof. dr. Dušan Sket, odgovorni urednik slovarja
01 517 1631
mts@mf.uni-lj.si