Rade Injac prejel Prešernovo nagrado za raziskovalne dosežke

3. 12. 2008

Na Fakulteti za farmacijo je v sklopu podelitve Prešernovih nagrad dodiplomskim študentom potekala podelitev nagrad petim podiplomskim študentom za najboljše raziskovalne dosežke v preteklem akademskem letu. Nagrado za enega izmed najboljših mladih raziskovalcev je prejel tudi Rade Injac, ki je v Leku, članu skupine Sandoz, zaposlen kot vodja razvojnih projektov v Razvojnem centru Slovenija.

Za nagrado so se lahko potegovali študentje, ki so na podiplomskem študiju imeli določeno število člankov in dosežkov, so opravili določeno število predavanj v tujini in ki so se udeležili določenega števila konferenc. Na podlagi tega so ugotovili, da je na Fakulteti za farmacijo kar nekaj takih kandidatov, ki bi lahko postali mladi raziskovalci za študijsko leto 2007/2008. Nagrajenci so bili izbrani na podlagi dosežkov, ki so bili objavljeni v revijah z dejavnikom vpliva, večjim od štiri. Takih je bilo pet.

Rade Injac je na podlagi teh kriterijev dobil nagrado za članek z naslovom Zaščitni učinki fulerenola C6024 pred toksičnostjo, povzročeno z doksorubicinom, ki je bil objavljen v mednarodni strokovni publikaciji Biomaterials (Elsevier). “Nagrada je zame res velik dosežek, ker moja pot do doktorata ni bila običajna, lahko bi rekel celo trnova, saj sem se moral ves čas dokazovati. Dodiplomski študij sem dokončal v Beogradu na Fakulteti za farmacijo, tako da moje predznanje ni enako slovenskim študentom, velika ovira pa je bil tudi slovenski jezik,” je povedal Rade Injac, ki se je v zadnjem letu in pol v Leku kot raziskovalec ukvarjal z laboratorijskim razvojem novih formulacij.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne
generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in
tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot
kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni
center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in
kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih
storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi
poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in
dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni
svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu
2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na
voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na
področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem
portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med
njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in
motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne
hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi
posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne
organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev,
vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs
(ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel
Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6
milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje
zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš
cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje
bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega
življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri
patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki
temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko
kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez
recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej
skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini
7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in
razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki
poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno
101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com