Leku ponovno priznanje TOP 10 za vlaganje v izobraževanje zaposlenih

24. 11. 2008

V sklopu konference Izobraževalni management 2008, ki jo je na Bledu organiziralo podjetje Planet GV, so razglasili letošnje zmagovalce TOP 10 – 2008, s katerim so izbrali deset slovenskih podjetij in organizacij, ki sistematično vlagajo v znanje in skrbijo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Med dobitniki priznanja TOP 10 – 2008 je tudi letos družba Lek.

Na konferenci so poudarili, da se podjetja vse bolj zavedajo pomena izobraževanja, kar dokazuje vse večje investiranje v znanje. Po raziskavah, ki jih Planet GV opravi vsako leto, so slovenska podjetja lani namenila kar 65 odstotkov več sredstev za izobraževanje zaposlenih. Poleg tega se je tudi posamezni zaposleni v povprečju izobraževal za tretjino več ur kot v prejšnjih letih. Podjetja so začela razvijati tudi lastne inovativne izobraževalne projekte, katerih namen je predvsem optimizacija izobraževalnega procesa in prilagoditev natančno določenim potrebam in ciljem, prilagojenim podjetju.

Lek je družba, ki temelji na znanju. Vlaganja v raziskave in razvoj ter skrb za stalno učenje, izobraževanje in napredovanje zaposlenih so tako ključnega pomena za rast in napredek družbe. “Naši zaposleni se udeležujejo različnih internih in eksternih izobraževanj tako v Sloveniji kot v tujini. Kot del globalne družbe pa imajo edinstveno možnost pridobivanja znanja v okviru Novartisovih programov ter učenja s sodelovanjem pri mednarodnih projektih z vrhunskimi tujimi strokovnjaki, kjer se vedno znova izkažeta kakovost in pomen slovenskega znanja,” je povedala Jasna Kos, vodja Izobraževanja v Leku, ki je konferenco tudi moderirala, in dodala: “Priznanje TOP 10 – 2008 ponovno potrjuje, da v podjetju cenimo znanje ter si prizadevamo za načrtovano delo ter vlaganja v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Za izobraževanje smo v letu 2007 namenili 0,65% od prodaje.”

Lanskoletni nagrajenci TOP 10 so na konferenci predstavili svojo dobro prakso. V tem sklopu je dobro prakso Leka na področju usposabljanja zaposlenih po dokumentih predstavil Fikret Bašanović iz oddelka Izobraževanje.

Priznanje TOP 10 – 2008 so poleg Leka prejeli Ernst&Young, Gorenje, Helios, Hermes Softlab, Krka, Merkur, Smart Com, Trimo in Unija računovodska hiša. Dobitniki bodo svoje inovativne primere dobre prakse predstavili na konferenci prihodnje leto.