Nova uprava

22. 4. 1999

Nadzorni svet farmacevtske družbe Lek je na svoji seji 21. aprila sprejel odstopno izjavo dosedanjega predsednika uprave dr. Andra Ocvirka in imenoval za novega predsednika uprave Metoda Dragonjo. Prav tako je nadzorni svet sprejel predlog Metoda Dragonje o imenovanju Janje Bratoš in Marka Podbevška za člana nove Lekove uprave.

Finance

V skladu s sklepi nadzornega sveta družbe Lek o dokončni rekonstrukciji uprave in s pripravljenostjo Metoda Dragonje, da v družbi prevzame naloge, za katere bi organi družbe ocenili, da so najbolj ustrezne in lahko pomagajo stabilizirati poslovno situacijo v Leku, je bilo med sedanjim in nekdanjim vodstvom ter predstavniki menedžmenta in zaposlenih opravljenih več razgovorov, ki so privedli do skupne odločitve o imenovanju novega mandatarja in uprave. Dosedanji predsednik uprave dr. Andro Ocvirk ostaja še naprej v družbi Lek.

Metod Dragonja bo v upravi prevzel področje strateškega razvoja, financ in kadrov. Janja Bratoš, dosedanja direktorica Marketinga in prodaje, po izobrazbi diplomirani kemik, bo v novi Lekovi upravi zadolžena za področje trženja in razvoja poslovanja. Marko Podbevšek, dosedanji direktor enote Inženiring, po izobrazbi prav tako diplomirani kemik, bo v upravi zadolžen za področje tehničnih operacij in sistema kakovosti.

Nadzorni svet družbe Lek je potrdil predlog sveta delavcev o odpoklicu delavske direktorice Metke Karner Lukač. Imenovanje novega delavskega direktorja kot člana uprave bo izvedeno na predlog sveta delavcev, in sicer v skladu s pravilnikom po zaključenem kandidacijskem postopku.

“Poglavitni motiv za mojo vrnitev v Lek je zagotoviti stabilno in uspešno poslovanje in nadaljnji razvoj družbe, v kateri sem bil aktiven skoraj dvajset let," je ob imenovanju za predsednika uprave povedal Metod Dragonja.