Razstava Zadnjih dvajset let umetnic Zore Stančič in Petre Varl

30. 6. 2008

Danes so v prostorih Mednarodnega grafičnega likovnega centra predstavnikom medijev predstavili razstavo Zadnjih dvajset let umetnic Zore Stančič in Petre Varl, ki se po dvajsetih letih ponovno predstavljata na skupni razstavi. Na razstavi, ki jo je omogočil Lek, bodo nekatera dela javnosti predstavljena prvič.

Darija Brečevič, članica Lekove uprave, je poudarila pomen kulture in umetnosti ter razloge, zaradi katerih se je Lek odločil podpreti tudi tokratno razstavo. Sodelovanje z MGLC poteka že več let, Lek se tudi na področju kulture trudi ustvariti dolgoročna partnerstva in aktualna razstava v Tivolskem gradu potrjuje to usmeritev.

1. julija pa je bilo v prostorih Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC) odprtje razstave. V torkovem večeru se je zbralo veliko ljubiteljev umetnosti in uglednih gostov. Razstavo del, ki jih uvrščamo v popart, je odprla Katarina Klemenc Dinjaški, direktorica Korporativnega komuniciranja v Leku: “Delo avtoric, ki danes odpirata svojo skupno razstavo, je navidez preprosto, a v bistvu tehnično dovršeno in kar je še pomembnejše domiselno in pripovedno. S svojimi deli se nas dotakneta, nas zabavata in razveseljujeta, živita z nami.”

Zora Stančič in Petra Varl zaznamujeta slovensko likovno sceno vse od skupne razstave Litografije v Bežigrajski galeriji leta 1988. Po dvajsetih letih se ponovno predstavljata na skupni samostojni razstavi v Mednarodnem grafičnem likovnem centru. Razstavljata dela in projekte nastale v zadnjih dvajsetih letih in nekatere, ki bodo prvič predstavljeni javnosti.

V slovensko grafiko sta na začetku devetdesetih let vnesli svežo energijo s podobami naslanjajočimi se na popart, ki v našem prostoru ni nikoli povsem zaživel, četudi gre za slog, ki je močno zaznamoval odnos umetnosti do družbe. Njuna grafična in druga dela so duhoviti prebliski o navideznih samoumevnostih sodobnega življenja in pretanjeni komentarji praznih vrednot novega časa, ki ga zaznamujeta med drugimi tudi prehod na kapitalistično družbeno ureditev in potrošniški način življenja.

Njuni umetniški začetki so bili podobni, zato ne čudi, da so ju pogosto zamenjevali, a sta vseskozi ohranjali samosvojo likovno govorico. Danes je Petra Varl povsem predana raziskovanju risbe in njenemu minimalističnemu in skoncentriranemu izrazu; Zora Stančič pa suvereno uporablja vedno nove možnosti likovnega izražanja in v delih pogosto spaja tradicijo s sodobnostjo in izkušnje z eksperimentiranjem. Obe je zaznamovala grafika kot primarni medij izražanja in dejstvo, da sta za svojo umetnost vedno iskali nove prostore, od galerij in umetniških publikacij do projektov v urbanem prostoru.

Teme in motivi, ki jih v svojih delih obravnavata, so pogosto povezani s prizori, ljudmi in dogodki iz njunega vsakodnevnega življenja. V ospredju lahko prepoznamo vlogo ženske kot žene, gospodinje, matere in umetnice. Družbeno politična kritika ni vodilo njunega ustvarjanja, čeprav so projekti obeh umetnic odsev in odraz nekega zgodovinskega trenutka, ki lahko izraža tudi takšna stališča. V ospredju njunih del je preprosta šaljivost, celo lahkotnost, dobrohotnost in humor, zaradi česar so ju “ponavadi označili kot slovenski popart s kančkom humorja”.

Zora Stančič in Petra Varl sta najbolj reprezentativna individualna dela iz raznih obdobij ustvarjanja po dvajsetih letih ponovno povezali v galerijski postavitvi, ki je nastala kot rezultat njunega medsebojnega dialoga. Na razstavi bodo na ogled vsi njuni najpomembnejši projekti iz preteklosti kot tudi najnovejša dela, še posebej velja poudariti obsežen projekt Nič posebnega Zore Stančič in najnovejšo serijo risb Portretov Petre Varl. Nekatera njuna dela bodo prvič predstavljena javnosti.

Ob razstavi je izšel tudi bogat katalog v slovenskem in angleškem jeziku, ki ga je uredil Božidar Zrinski.