Novi Lekov Kontrolni center v Ljubljani – nadaljevanje naložbenih aktivnosti Sandoza v Sloveniji

  • Kontrolni center podpora načrtovani širitvi proizvodnje
  • Zgrajen v skladu s sodobnim smernicami dobre laboratorijske prakse
  • V centru bo deloval tudi eden od treh Sandozovih EU-kompetenčnih centrov
  • Pomembna pridobitev centra je mikrobiološki laboratorij
  • Investicija v gradnjo je znašala 5,6 milijona evrov
  • V novem Kontrolnem centru bo delalo prek 100 zaposlenih
15. 5. 2008

Danes je farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, uradno odprla novi Kontrolni center na Verovškovi v Ljubljani. Center predstavlja podporo rasti prodaje in proizvodnje Sandoza, saj bo zagotavljal dovolj kapacitet za načrtovano širitev proizvodnje trdnih in sterilnih farmacevtskih oblik v Leku.

“Zagotavljanje kakovosti je v farmacevtski industriji eden od stebrov celotnega procesa razvoja in proizvodnje zdravil. Varna, učinkovita in kakovostna zdravila ter zdravje in boljše počutje bolnikov so naše osnovno vodilo,” je ob odprtju novega centra poudarila Neva Mikoš, direktorica kakovosti v Leku.

V novi zgradbi bo delalo več kot 100 zaposlenih, ki prihajajo večinoma iz farmacevtske, kemijske in mikrobiološke stroke. Prostori so zasnovani tako, da so laboratoriji po nadstropjih združeni v enem prostoru. “S tem smo v primerjavi s staro stavbo dosegli večji izkoristek prostora in izboljšali komunikacijske poti. Razporeditve laboratorijev so usklajene s procesom analiziranja po načelih vitke proizvodnje in omogočajo učinkovitejšo organizacijo dela. Kar 70 odstotkov celotne površine zavzemajo laboratoriji,” je povedala Katjuša Kreft, direktorica Kakovosti farmacevtskih izdelkov v Leku in dodala, da so pri gradnji novega Kontrolnega centra dali velik poudarek tudi zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja.

V pritličju zgradbe so laboratoriji za kontrolo surovin, v prvem in drugem nadstropju laboratoriji za redno testiranje izdelkov in končnih izdelkov ter laboratoriji za testiranje stabilnosti in vzorcev validacij tehnoloških postopkov. V prvem nadstropju so tudi prostori EU-kompetenčnega centra, kjer testirajo in sproščajo na trge Evropske unije Sandozove izdelke, ki so proizvedeni v državah zunaj Evropske unije. Pomembna pridobitev je mikrobiološki laboratorij, ki je v tretjem nadstropju novega Kontrolnega centra. Omogoča nov, sodoben način testiranja sterilnosti, pri katerem ni možnosti sekundarne kontaminacije vzorcev in s tem povečuje zanesljivost rezultatov.

“Izgradnja centra kontrole kakovosti na ljubljanski lokaciji izraža tako Sandozovo zavezo k nadaljnjemu vlaganju v slovenski prostor kakor tudi priznanje Lekovim strokovnjakom, ki gredo uspešno skozi vse presoje mednarodnih zdravstvenih inšpekcij z različnih koncev sveta,” je poudaril dr. Santiago Alonso, direktor zagotavljanja kakovosti v Sandozu.

Kontrola kakovosti je del procesa proizvodnje zdravil

Preden pridejo zdravila na trg, prehodijo dolgo in zahtevno pot. Pri tem ima pomembno vlogo prav kontrola kakovosti, ki se izvaja skozi celoten proces proizvodnje zdravil. Začne se že pri surovini, ki jo pred začetkom proizvodnje zdravil v Lekovem Kontrolnem centru testirajo in sprostijo v proizvodnjo. Med proizvodnjo že jemljejo vzorce za testiranje in analizo končnih izdelkov. Pred sprostitvijo na trg morajo zdravila dobiti dokončno potrditev o ustreznosti. Za obstojnost in primerno shranjevanje zdravila do konca roka uporabe sta pomembni tudi primarna in potiskana ovojnina. Zato pred pakiranjem zdravil preverijo še vso ovojnino. Šele ko zdravilu preverijo njegovo kakovost, ga lahko sprostijo za uporabo na trgu.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lekovo poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. V Leku je več kot 3.000 zaposlenih. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki ponuja široko paleto kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 950 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Poleg teh zdravil, Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke učinkovine ter zdravila za zdravljenje vnetij. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih je Sandoz izvršil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) and EonLabs (ZDA). V letu 2007 je imel Sandoz okoli 23.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 7.2 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis AG ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva in diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2007 so družbe v skupini Novartis (brez upoštevanja odprodaj v letu 2007) dosegle čisti prihodek od prodaje v višini 38,1 milijarde ameriških dolarjev in čisti dobiček 6,5 milijard ameriških dolarjev. Približno 6,4 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 98,200 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com