"Pomežik soncu"

omogočimo počitnice vsem otrokom 2008

5. 5. 2008

Danes se je začela humanitarna akcija “POMEŽIK SONCU – omogočimo počitnice vsem otrokom”, s katero Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) že 10. leto vzpodbuja dobre ljudi, naj po svojih močeh prispevajo za letovanje otrokom, ki bi zaradi socialne stiske njihovih družin ostali doma, prepuščeni sami sebi in ulici. Doslej so tovrstne počitnice omogočili več kot 6000 otrokom iz vse Slovenije. V jubilejnem letu želijo to številko povečali še za 1000, zato upajo, da se bodo pobudi znova pridružili številni darovalci, bodisi kot posamezniki ali kot predstavniki gospodarskih družb, organizacij ali ustanov. Humanitarna akcija Pomežik soncu bo potekala do srede junija, darovalci pa lahko nakažejo svoj prispevek na transakcijski račun št.: 02222 0010224921, sklic 1208. Pobudo že vsa leta podpira farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz.

Mag. Franc Hočevar, predsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije, je ob začetku akcije “POMEŽIK SONCU” povedal: “Vsi imamo radi počitnice in vsi potrebujemo čas, ko si lahko odpočijemo, počnemo, kar nas veseli in osrečuje. To pa še posebej velja za otroke, čas brez šolskih obveznosti pa je tudi izjemno pomemben za njihovo odraščanje; v njem med drugim izkažejo in razvijajo svoje talente, če le imajo možnosti za to. Torej bi bilo prav, da ima vsak otrok možnost za sproščujoče, ustvarjalne in varne počitnice. Ne nazadnje nas k temu obvezuje tudi Konvencija o otrokovih pravicah, ki določa, da ima vsak otrok pravico do njemu primernega preživljanja prostega časa, do počitnic, ki so namenjene počitku in sprostitvi, pa tudi krepitvi zdravja. Organizirano letovanje daje možnosti in priložnosti za dodatno osebnostno rast, uresničevanje številnih interesov in sposobnosti, pridobivanja novih znanj, razvoja socialnih spretnosti, navezovanja stikov s sovrstniki in ne nazadnje za krepitev zdravja otrok in mladostnikov.”

Pobudo “POMEŽIK SONCU” je že v samem začetku kot veliki pokrovitelj in partner pobude podprla farmacevtska družba Lek, članica skupine Sandoz. “Nekaterim otrokom so počitnice na morju ali v gorah na srečo nekaj samoumevnega, veliko pa je takih, ki s pomočjo Pomežika soncu prvič vidijo morje ali z vrstniki preživijo zanimive počitnice v naravi. Lek je zato že 10. leto zapored del te plemenite pobude, s katero je skozi leta počitnikovalo veliko število otrok. Zadnja leta za njih pripravljamo tudi prav poseben dan zabave, Sončkov živžav, in ko smo z njimi, vidimo, koliko jim pomenijo razigrani počitniški dnevi med vrstniki. Zadovoljen in nasmejan otroški obraz je najlepša zahvala za našo podporo,” je povedala Katarina Klemenc Dinjaški, direktorica Korporativnega komuniciranja v Leku.

Zveza prijateljev mladine Slovenije v svoji bogati 55-letni tradiciji organizira otrokom prijazna letovanja s pestrimi programi ter prijaznimi pedagogi in vzgojitelji ter zdravstvenimi delavci, ki poskrbijo, da se otroci na letovanju počutijo prijetno. V prijateljskem vzdušju si okrepijo zdravje in izboljšajo počutje. Z Zvezo prijateljev mladine odide na letovanje vsako leto okoli 30 tisoč otrok. Letovanje je organizirano na različnih lokacijah v 14 sodobno urejenih počitniških domovih Zveze prijateljev mladine ob morju in v hribih.

Dodatne informacije:
Majda Struc, generalna sekretarka ZPMS
E-pošta: zpm.slovenije@zveza-pms.si
Telefon: 01/ 2396 720
www.zveza-pms.si