Otroci že v novem Lekovem vrtcu

14. 2. 2008

Danes so v farmacevtski družbi Lek slovesno odprli novi vrtec, ki ob Lekovi lokaciji na Alešovčevi ulici v Ljubljani deluje že od leta 1975 pod okriljem vrtca Najdihojca. Je eden pomembnejših dejavnikov, ki staršem v Leku lajša usklajevanje delovnika z družinskim življenjem. V 33 letih delovanja ga je obiskovalo več sto otrok. Za gradnjo novega, sodobnejšega in prostornejšega vrtca, kamor so se otroci z vzgojiteljicami preselili januarja, so v Leku namenili 700.000 evrov.

“V Leku se zavedamo, da v zahtevnem sodobnem življenjskem tempu zaposleni vse težje usklajujejo delo in družino, zato želimo delovno okolje narediti čim prijaznejše in prijetnejše. Leta 2006 smo se pridružili pobudi Družini prijazno podjetje in maja 2007 prejeli osnovni certifikat. Novi Lekov vrtec je ena pomembnejših pridobitev, ki potrjujejo naša prizadevanja na tem področju,” je povedal mag. Marjan Novak, član uprave Leka in vodja projekta Družini prijazno podjetje.

Novi vrtec, ki ga trenutno obiskuje 51 otrok, ima tri enake igralnice ter športno igralnico in likovno učilnico. Skupna površina vseh notranjih igralnih prostorov znaša 270 m2, okolica vrtca pa je primerno urejena za igro na prostem, saj je del zunanje površine tlakovan s posebno maso, primerno za igro otrok, spomladi bo zaživela zelenica, otroci pa se bodo lahko zabavali tudi na urejeni progi za rolanje ter igralih v naravni senci.

Lekov vrtec deluje pod okriljem vrtca Najdihojca

Leta 1974 so v Leku sklenili, da bodo zaradi prostorske stiske v vrtcih hišo ob Lekovi lokaciji uredili za potrebe vrtca in tako omilili skrbi staršev v Leku. Lek od začetkov delovanja vrtca skrbi za vse investicije v vrtcu, Mestna občina Ljubljana pa financira izvajanje programa. Ob odprtju Lekovega vrtca je spregovorila ravnateljica vrtca Najdihojca Jelka Fijavž: “Za vrtec Najdihojco predstavlja Lekova investicija model odgovornega podjetništva, ki si ga lahko samo še bolj želimo. Novi prostori s sodobno in funkcionalno oblikovanimi igralnimi površinami omogočajo načrtovanje in izvajanje sodobnega kurikuluma za vzgojo, učenje in razvoj predšolskih otrok ter optimalno povezanost in preglednost nad dejavnostmi otrok.”

Usklajevanje družine in dela

Lek je v sklopu pobude Družini prijazno podjetje sprejel vrsto ukrepov, ki bi družinam omogočili najti učinkovitejše ravnovesje med službenim in zasebnim življenjem. Pomemben ukrep, ki so ga že sprejeli, je delo na domu. Posameznik, ki opravlja takšno delo, da lahko nemoteno dela tudi doma, mu to omogočijo. Uvedli so tudi novost pri prihodu na delovno mesto. Zaposleni, ki delajo v premakljivem delovnem času, lahko prihajajo v službo do 8.30. Pri veliki obremenjenosti zaposlenega z nego bližnjega pa bodo pripravili ponudbo določenih storitev pomoči pri skrbi za družinskega člana oziroma za bližnjega.

Za starše pomeni vrtec v bližini delovnega mesta pomembno prednost. Mag. Marjan Novak pa še dodaja “prijetno, skoraj domače razpoloženje, ki ga ustvarja osebje vrtca, česar se pravzaprav zavedam šele zdaj, ko otroka, kljub temu da sta že sredi osnovne šole, občasno še vedno obujata lepe spomine iz časov vrtca in kažeta zanimanje za vse, kar je povezano z nadaljnjo usodo vrtca.”

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. V Leku je več kot 3.000 zaposlenih. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Novartis AG ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva in diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2007 so družbe v skupini Novartis (brez upoštevanja odprodaj v letu 2007) dosegle čisti prihodek od prodaje v višini 38,1 milijarde ameriških dolarjev in čisti dobiček 6,5 milijard ameriških dolarjev. Približno 6,4 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 98,200 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com