Pri projektu <i>POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki</i> sodelujejo učenci, učitelji in njihovi starši

V letošnjem šolskem letu v UNICEF-ovem projektu <i>POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki</i> sodeluje že sedem osnovnih šol

31. 1. 2008

Projekt POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki je v polnem zagonu. V letošnjem šolskem letu poteka že drugo leto na treh osnovnih šolah in prvo leto na štirih osnovnih šolah, ki so se na novo priključile. Številne dejavnosti v sklopu projekta v šolah izvajajo že od avgusta 2007, saj se delo najprej začne pri učiteljih in nato nadaljuje pri otrocih in starših. Projekt strokovno vodi in usklajuje UNICEF Slovenija v sodelovanju z Društvom Zaletalnica, ki ga na šolah neposredno izvaja, partner projekta pa je farmacevtska družba Lek, ki je med drugim zagotovila sredstva za izvajanje projekta na OŠ Spodnja Šiška.

Na treh “starih” osnovnih šolah – OŠ Prežihovega Voranca Maribor, OŠ Ketteja in Murna Ljubljana in OŠ Šentvid Ljubljana – so v tem šolskem letu že izvedli številne dejavnosti. Društvo Zaletalnica je z zaposlenimi preverilo delovanje občutljivosti na medvrstniško nasilje, postavljanje pravil in posledice, učinkovitost in posredovanja ter delovanje zaščitne mreže. “Skupaj z učitelji smo se pogovarjali o nekaterih aktualnih problemih in iskali rešitve. Pomagali smo pri oblikovanju vrstniških skupin – to so skupine učencev in učenk, ki ob pomoči strokovnega osebja šole razvijajo ideje pomoči in sodelovanja z vrstniki, ki se znajdejo v vlogi žrtve, da bi se obrnili po pomoč k odraslim osebam. Ti učenci in učenke se redno sestajajo in pogovarjajo, učitelji z njimi izvajajo delavnice z namenom razvijanja specifičnih veščin in sposobnosti za pomoč vrstnikom,” razlaga Samo Lesar iz Zaletalnice.

Na osnovnih šolah, kjer projekt poteka prvič, je bilo treba najprej vzpostaviti sistem delovanja projekta. Na OŠ Milojke Štrukelj in OŠ Frana Erjavca iz Nove Gorice ter OŠ Spodnja Šiška in OŠ Koseze iz Ljubljane so najprej oblikovali koordinacijske odbore, ki na šolah vodijo projekt. Na delavnicah so povečali občutljivost na medvrstniško nasilje med zaposlenimi, učitelji so s starši izvedli kratko delavnico o medvrstniškem nasilju in jim predstavili projekt. “Učitelji so skupaj z učenci postavili razredna pravila, skupaj z razredniki smo pravila ocenili in predlagali popravke. Zaposlene smo tudi pripravljali na morebitna posredovanja ob pojavih medvrstniškega nasilja in jih s pomočjo igre vlog analizirali ter poskušali izboljšati. Pripravili, izvedli in analizirali smo anketne vprašalnike za zaposlene in učence o medvrstniškem nasilju ter izsledke predstavili na pogovorni prireditvi (talk showu) za učence. Na nekaterih šolah smo učitelje pripravili na izvedbo drugega roditeljskega sestanka, kjer so govorili o vzgojnih stilih,” pravi Samo Lesar.

Učinki enoletnega izvajanja projekta v minulem šolskem letu so spodbudni, saj kažejo, da so učitelji bolj pozorni na pojave medvrstniškega nasilja na šoli, ob posameznih primerih pa pogosteje in tudi bolj učinkovito ukrepajo. Tudi učenci ugotavljajo, da učitelji pogosteje opazijo in preprečujejo nasilje med vrstniki. Če bi videli ali bili udeleženi v primeru medvrstniškega nasilja, bi več kot dve tretjini učencev o tem spregovorilo odrasli osebi. Pomembno je, da je na teh šolah zdaj precej več učencev pripravljenih pomagati svojim vrstnikom in s posredovanjem preprečiti medvrstniško nasilje. UNICEF Slovenija je v sklopu projekta izdal dva priročnika – za starše in učence, ki sta bila predvsem zaradi uporabnosti izjemno dobro sprejeta med učenci, učitelji in starši. Slednji so bili navdušeni tudi nad delavnicami o vzgojnih stilih, ki so bile znotraj projekta namenjene prav njim. Vse to so spodbudni dosežki za širitev projekta na nove osnovne šole, ki se že oglašajo na UNICEF-ov naslov in želijo sodelovati.

Projekt se izvaja ob pomembni podpori Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Zavoda za šolstvo in Mestne občine Nova Gorica.

O projektu
Z namenom opozarjanja na problem medvrstniškega nasilja v šolah je UNICEF Slovenija v letu 2006 začel izvajati zagovorniški projekt POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Nasilje med vrstniki je resen problem, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. Zato je projekt usmerjen v ozaveščanje otrok in odraslih o tem, kaj nasilje je, da nasilje v nobeni obliki ni sprejemljivo in o načinih, kako nasilje uspešno preprečevati ali pa se z njim soočiti. Poudarek je predvsem na sodelovanju učencev, staršev, zaposlenih na šolah in lokalne skupnosti. V Sloveniji projekt strokovno vodi in usklajuje UNICEF Slovenija v sodelovanju z Društvom Zaletalnica, ki ga na šolah tudi neposredno izvaja, partner projekta pa je farmacevtska družba Lek. V šolskem letu 2006/07 se je projekt prvič začel izvajati na treh osnovnih šolah: OŠ Šentvid, OŠ Ketteja in Murna iz Ljubljane ter OŠ Prežihovega Voranca iz Maribora.V šolskem letu 2007/08 so se pridružile še OŠ Spodnja Šiška in OŠ Koseze iz Ljubljane ter OŠ Frana Erjavca in OŠ Milojke Štrukelj iz Nove Gorice.

Več informacij za medije:
Maša Simič, vodja odnosov z javnostmi
UNICEF Slovenija
masa.simic@unicef.si

Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
komuniciranje.lek@sandoz.com

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. V Leku je več kot 3.000 zaposlenih. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Novartis AG ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva in diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2007 so družbe v skupini Novartis (brez upoštevanja odprodaj v letu 2007) dosegle čisti prihodek od prodaje v višini 38,1 milijarde ameriških dolarjev in čisti dobiček 6,5 milijard ameriških dolarjev. Približno 6,4 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 98,200 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com