Svet delavcev izglasoval predlog za odpoklic delavske direktorice

2. 4. 1999

Svet delavcev Leka je na seji 1. 4. 1999 izglasoval predlog za odpoklic delavske direktorice Metke Karner Lukač.

V okviru prilagajanja zaostrenim tržnim razmeram je Nadzorni svet v začetku marca vodstvo podjetja zadolžil za rekonstrukcijo Uprave.

V skladu s tem je vodstvo podjetja opravilo več usklajevalnih razgovorov z zaposlenimi v družbi.

Svet delavcev je Nadzornemu svetu družbe predlagal, da na naslednji seji z dnem sprejetja sklepa razreši Metko Karner Lukač kot delavsko direktorico v Upravi družbe Lek d. d.