Lek d.d. in Ilirija d.d. dosegla dogovor o prodaji Lek Kozmetike d.o.o.

13. 11. 2006

Ljubljana, 13. november 2006 – Na podlagi dogovora med delniško družbo Lek in delniško družbo Ilirija, bo Ilirija d.d. pridobila 100 % lastniški delež v družbi Lek Kozmetika d.o.o.. Z nakupom bo Ilirija d.d. dopolnila obstoječi portfelj kozmetičnih izdelkov. Proizvodnja izdelkov družbe Lek Kozmetika d.o.o. se bo nadaljevala v obratu v Lendavi, kar pomeni ohranitev delovnih mest in vlaganja v lokalno skupnost.

Lek d.d. se je v okviru svoje strategije iz leta 2000 odločil za osamosvojitev kozmetičnega dela poslovanja, saj se kot farmacevtska družba osredotoča na razvoj, proizvodnjo in trženje farmacevtskih izdelkov in učinkovin. Lek Kozmetika d.o.o. tako od leta 2002 posluje kot samostojna družba v 100 odstotni lasti Leka d.d..

Z namenom zagotovitve uspešnega dolgoročnega poslovanja je Lek d.d. družbi poiskal perspektivnega strateškega partnerja, ki bo dejavnosti omogočil razvoj za poslovanje v prihodnosti in hkrati omogočil delavcem družbe nadaljnjo zaposlitev. Družba bo tako še naprej razvijala in upravljala z obstoječimi, uveljavljenimi blagovnimi znamkami.

Združitev virov obeh podjetij Leka Kozmetika d.o.o. in Ilirije d.d. pomeni večji razvojni potencial in krepitev domačega znanja ter inovativnosti v tej dejavnosti.


***
Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek d.d. zaposluje približno 2.850 ljudi in je v letu 2005 dosegel skupno prodajo v višini 656,5 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 600 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz izvršil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in EonLabs (ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2005 je imel Sandoz okoli 20.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 4,7 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako na področju patentiranih zdravil kot generikov. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2005 so družbe v okviru te skupine dosegle neto prodajo v višini 32,2 milijarde USD in neto dobiček v višini 6,1 milijarde USD. Približno 4,8 milijard USD je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 91.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.
* * *
Za dodatne informacije se prosim obrnite na:
Špela Jurak
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d.d.


Telefon: 01/580 22 43
Telefaks: 01/580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com