Ob 60-letnici razvoja Lek napovedal gradnjo Razvojnega centra biofarmacevtike

28. 9. 2006

Mengeš, 28. september 2006 – Lek je danes v Mengšu praznoval 60 let razvoja in hkrati napovedal gradnjo Razvojnega centra biofarmacevtike, ki bo utrdil vodilno mesto Leka in Sandoza v biofarmacevtiki. Preteklost, sedanjost in prihodnost Leka so zbranim orisali Janja Bratoš, predsednica uprave Leka, dr. Andreas Rummelt, predsednik Sandoza, in Mateja Urlep, direktorica Biofarmacevtike v Leku.

“Družba Lek bo te dni dopolnila 60 let. To je, tudi v farmacevtski industriji, častitljiv jubilej. Za nami je obdobje, na katerega smo lahko upravičeno ponosni, pred nami pa so že novi cilji. V Leku nenehno gledamo v prihodnost in današnja priložnost je dosežek take naravnanosti naše družbe. Z gradnjo tega objekta močno posegamo v biofarmacevtiko – v tehnologijo prihodnosti v farmaciji. Tukaj bo nastal Razvojni center biofarmacevtike, plod znanja Lekovih strokovnjakov. Utrdil bo vodilno mesto Leka in Sandoza v tehnologiji jutrišnjega dne, nam pa bo omogočil, da se bomo s ponosom spomnili 60 let prizadevanj, ki so nas privedla do sem,” je v svojem nagovoru povedala Janja Bratoš, predsednica uprave Leka.

Začetki družbe Lek segajo v leto 1946, ko je bila 31. oktobra uradno ustanovljena tovarna zdravil Lek. Podjetje že od začetkov delovanja zaznamujeta dinamičen razvoj in težnja po internacionalizaciji poslovanja. Stalna in intenzivna rast, značilna za celotno Lekovo zgodovino, je še posebej izrazita v zadnjem obdobju, ko prihaja pri razvoju in raziskavah vse bolj v ospredje biofarmacevtika. V Leku je biofarmacevtika najmlajši program, v katerem razvijajo znanje za razvoj, proizvodnjo in analitiko bioloških učinkovin in izdelkov ter skrbijo za njihovo uspešno trženje.

“V Biofarmacevtiki sledimo cilju postati izjemno prodoren program tako znotraj Leka kot Sandoza. To področje je izjemno perspektivno, ima največje rasti in obljublja zanimivo prihodnost, zato jasno sledimo tej poti. Lekov Razvojni center biofarmacevtike bo utrdil vodilno mesto Leka in Sandoza na tem področju,” je povedala Mateja Urlep, direktorica Biofarmacevtike v Leku. Po načrtih se bo gradnja objekta s približno 2800 m2 skupne površine začela jeseni 2006, predvidoma pa bo končana sredi leta 2007. Vrednost investicije znaša 6,7 milijona evrov. V novem razvojnem centru, kjer bo delalo 100 strokovnjakov mikrobiologije, biologije, biokemije, kemije in farmacije, bo Lek razvijal in proizvajal biofarmacevtike za globalne Sandozove trge.

Pomembno vlogo Leka znotraj Sandoza je poudaril tudi dr. Andreas Rummelt, predsednik Sandoza: “Za uspeh pri razvoju in proizvodnji tovrstnih zdravil so nujno potrebni sodobna tehnologija in visoko strokovni zaposleni. Visoka usposobljenost delovne sile in kakovostno poslovanje sta dejavnika, ki Sloveniji zagotavljata prednost v konkurenčnem boju za vlaganja v tovrstne najnaprednejše tehnologije. S prvim proizvodnim obratom za rekombinantna zdravila, ki je bil februarja 2004 odprt tu v Mengšu, smo te prednosti že začeli koristno izrabljati. Oddelek raziskav in razvoja bo tovrstne dejavnosti lepo dopolnjeval, saj ravnokar ustanavljajo center odličnosti za tehnologijo celičnih kultur v sklopu Novartisove globalne organizacije biofarmacevtike. Obrat v Mengšu torej predstavlja bistveni temeljni kamen naše celotne strateške zasnove. Vesel sem, da bo ta investicija v najnaprednejše vrhunske tehnologije uresničena prav v Sloveniji. Tudi to poudarja prednosti združitve za družbi Novartis in Lek.”

Biofarmacevtiki oz. biološka zdravila so zdravila, ki so v osnovi človeški proteini (npr. hormoni, inzulini, protitelesa itd.), proizvajajo pa se s pomočjo rekombinantne DNK-tehnologije. V Leku so z lastnim razvojem v genski tehnologiji začeli že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in si ustvarili trden temelj za proizvodnjo rekombinantnih proteinov oz. biofarmacevtikov za humano uporabo. Na začetku so bili projekti le raziskovalni, konec devetdesetih let pa so prerasli v razvojne in so postali Lekovi strateški projekti z natančno začrtanimi cilji intenzivnega razvojnega dela in prihoda biofarmacevtikov na trg. Leta 2004 je Lek v Mengšu odprl prvi proizvodni obrat za rekombinantne tehnologije v Sloveniji – PORT1. Odprtje obrata je bil pomemben korak za Lekov in Sandozov program biofarmacevtike.

***

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek d. d. zaposluje približno 2850 ljudi in je v letu 2005 dosegel skupno prodajo v višini 656,5 milijona USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih ter cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 600 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med njegove glavne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, in tudi posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih je Sandoz izvršil tudi precej združitev, vključno z združitvami z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs (ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2005 je imel Sandoz približno 20.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 4,7 milijarde USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako na področju patentiranih zdravil kot generikov. Ves čas povečujemo svoj portfelj zdravil, ki temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2005 so družbe v tej skupini dosegle neto prodajo v višini 32,2 milijarde USD in neto dobiček v višini 6,1 milijarde USD. Približno 4,8 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 91.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo zdaj na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski dosežki poslovanja drugačni od pričakovanih.

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na: Špelo Jurak Korporativno komuniciranje Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43 telefaks: 01 580 24 32 komuniciranje.lek@sandoz.com