Poslovanje Leka d.d. v letu 2005

20. 1. 2006

Lek d.d., član skupine Sandoz, generičnega dela Novartisa, je leto 2005 zaključil uspešno. Ustvaril je za 656,5 mio USD prodaje, kar je za 0,4-odstotne točke več kot v letu 2004. Čista dobičkonosnost prodaje Lek d.d. je dosegla 15 %, kar je nekoliko manj kot v letu 2004, ko je dosegla 18,6 %. Delež Lekove prodaje v prodaji Sandoza predstavlja 14 %.

Lek d.d. je ponovno ustvaril največ svoje prodaje s farmacevtskimi izdelki (zdravila na recept), in sicer v višini 529 mio USD, zdravila brez recepta pa so dosegla 75,2 mio USD. Drugi Lekovi programi so predstavljali 52,3 mio USD prodaje. Na ta rezultat sta vplivala dva dejavnika, in sicer prenos dela dejavnosti programa veterine v Novartisovo Veterino in dela dejavnosti v Lek veterino d.o.o. ter prekinitev pogodbe o sodelovanju z mešanim podjetjem Sanofi-Synthélabo-Lek.

Med prodajnimi področji je znašala prodaja v Sloveniji 10,8 %, v Srednji in Vzhodni Evropi 53,1 %, v Zahodni Evropi, ZDA in v prekomorskih državah pa 36,1 % celotne prodaje. Tako so ZDA tudi v lanskem letu ostale vodilni Lekov trg. Največjo rast prodaje pa smo zabeležili na trgu Ruske federacije, in sicer 40,8-odstotno.

Med izdelki je tudi v letu 2005 na vodilnem mestu Amoksiklav, ki je globaliziran izdelek glede na število trgov in prodajnih poti. Sledijo mu Omeprazol, Ketonal in Lisinopril.

Razvojna vlaganja

Razvojni center Lek pomembno prispeva k uspehom skupine Sandoz, saj izvaja četrtino vseh razvojnih aktivnosti v skupini. Obseg vlaganj Lek d.d. v razvojno-raziskovalne aktivnosti raste in je dosegel v letu 2005 71,8 mio USD, kar predstavlja 10,6 % prihodkov iz prodaje. Lekov razvojni center za zdravila in učinkovine je eden od najpomembnejših centrov v Sandozu. V njem razvijajo proizvode za ves svet, to je Evropsko unijo, Ameriko in druge trge sveta. Število projektov, tako za gotove farmacevtske izdelke kot tudi za farmacevtske učinkovine se vsako leto povečuje, v zadnjih dveh letih se je več kot podvojilo. Lek tudi pospešeno vlaga v novo generacijo generikov – biofarmacevtikov, in sicer v njihov razvoj, v bližnji prihodnosti pa načrtuje tudi začetek proizvodnje.

Investicije

Obseg investicijskih vlaganj za Lek d.d. je dosegel 59,7 mio USD in predstavlja 8,8 % prihodkov iz prodaje. Večino predstavljajo vlaganja v Sloveniji, delno pa tudi v proizvodni center na Poljskem. V letu 2005 je Lek odprl novi obrat za proizvodnjo hipolipemikov v Mengšu. Novi obrat je pomemben element v verigi proizvodnih zmogljivosti globalne proizvodnje učinkovin v Sandozu. Prav tako je lani v Lendavi odprl obrat za končne faze izolacije kalijevega klavulanata, ključne sestavine Amoksiklava, vodilnega Lekovega izdelka, ki se tudi v Sandozu uvršča na eno od vodilnih mest. Poleg omenjenih pa je Lek v preteklem letu vložil še v novo pakirno linijo za končne izdelke in posodobitev proizvodnih zmogljivosti v Ljubljani ter v posodobitev pakirnih zmogljivosti za končne izdelke na Prevaljah.

Zaposleni

V preteklem letu je Lek začel s prestrukturiranjem družbe v smislu optimizacije procesov ter s prilagajanjem organizacije Sandozovi organizaciji. Za zagotavljanje konkurenčnost družbe v prihodnje namreč želi doseči večjo produktivnost in pridobiti nova znanja. Velik del prestrukturiranja je bil v Leku izveden že v letu 2005, družba pa ga bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih, in sicer tako, da bo ves čas ohranjala visoke socialne standarde.


  • Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek d.d. zaposluje približno 2.850 ljudi in je v letu 2005 dosegel skupno prodajo v višini 656,5 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 600 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz izvršil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in EonLabs (ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2005 je imel Sandoz okoli 20.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 4,7 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako na področju patentiranih zdravil kot generikov. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2005 so družbe v okviru te skupine dosegle neto prodajo v višini 32,2 milijarde USD in neto dobiček v višini 6,1 milijarde USD. Približno 4,8 milijard USD je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 91.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *
    Za dodatne informacije se prosim obrnite na:
    Špela Jurak
    Korporativno komuniciranje
    Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01/580 22 43
Telefaks: 01/580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com