Lek krepi proizvodno mrežo z novim obratom za proizvodnjo hipolipemikov v Mengšu

21. 10. 2005

Lek, član skupine Sandoz, je danes odprl obrat za finalne operacije v procesu proizvodnje hipolipemikov v Mengšu, kjer bo proizvajal končno obliko učinkovine za farmacevtske izdelke – zdravila za zniževanje holesterola in serumskih maščob (lipidov). Z učinkovinami, ki so plod lastnega razvoja in so namenjene globalnemu trgu, bo Lek oskrboval celotni Sandoz, generični del Novartisa.

“Novi obrat za proizvodnjo hipolipemikov v Mengšu je pomemben člen v verigi proizvodnih zmogljivosti globalne proizvodnje učinkovin v Sandozu. Lek s tem obratom jasno udejanja strategijo lokacije Mengeš, ki je v okviru Sandoza pomemben proizvodni center za izbrane učinkovine za globalne trge,” je ob odprtju obrata povedal izvršni direktor Proizvodnje farmacevtskih učinkovin Mengeš mag. Igor Boševski. Lekov obrat za finalne operacije v proizvodnji hipolipemikov je bil zgrajen v slabem letu in pol, kar je za objekte te velikosti in zahtevnosti kratko obdobje. Gre za naložbo v višini več kot treh milijard tolarjev, obrat in tehnologija v njem pa sta v celoti plod domačega, Lekovega znanja. V novem obratu bo za nemoten potek dela skrbelo približno 20 zaposlenih.

Začetne faze proizvodnje hipolipemikov potekajo v Italiji in v Lekovem obratu v Lendavi, v Mengšu pa pripravljajo končno obliko učinkovine za farmacevtsko uporabo. V novem obratu v Mengšu bo Lek izvajal operacije čiščenja surove učinkovine in uravnaval kristalne oblike, kar pomeni sodobne tehnike ločevanja nečistoč od glavne komponente učinkovine. S tem postopkom dosežejo visoko čistost učinkovine, kar vpliva na boljšo kakovost in večjo stabilnost končnega izdelka. Tako pridobljeno učinkovino v končno farmacevtsko obliko (tablete) predelajo v Leku v Ljubljani in drugih lokacijah znotraj Sandoza. Večina učinkovine iz Mengša se bo uporabljala prav na ta način. To je po principu vertikalne integracije, ki je tudi ena od bistvenih strateških usmeritev Sandoza.

V proizvodnji učinkovin je gradnja in obratovanje tovrstnih objektov definirana z načeli dobre proizvodne prakse, ki so uzakonjena za vse proizvajalce učinkovin v EU in ZDA. Ker v obratu pridobivajo končno učinkovino, ki se nadalje predela v tablete, je standard čistosti v obratu zelo visok. Vsi prostori so zasnovani kot prostori povišane čistosti, med njimi t.i. čisti prostori, oprema je iz nerjavečega jekla, električna oprema pa je izdelana v eksplozijsko varni izvedbi. Polizdelki se po obratu in med posameznimi napravami prenašajo v zaprtem sistemu, tako da ne pridejo v stik z zunanjo atmosfero – s tem najprej varujejo učinkovino pred kontaminacijami iz okolja, po drugi strani pa zagotavljajo primerno stopnjo varnosti pri delu za zaposlene in ohranjajo čisto okolje. Obrat je avtomatiziran, kar prispeva k večji varnosti in zanesljivosti procesa, čeprav ključne točke še vedno nadzorujejo in upravljajo ljudje. V obratu je veliko poudarka tudi na varnosti – nadzorni sistemi preprečujejo napake in zanesljivo ohranjajo kemijske procese znotraj varnega območja.

Novi obrat proizvodnje v Mengšu je zgrajen skladno z zahtevami varovanja okolja. Tla obrata so oblikovana kot lovilna skleda, ki v primeru razlitja prestreže razlito snov in s tem prepreči, da bi iztekla v okolje. Večji del organskih topil se vodi v zaprtem krogu v ponovno uporabo, manjši del pa se odstranjuje s sežigom – večinoma v sežigalnih napravah v tujini. Emisije v ozračje omejujejo z ločeno napravo, ki zagotovi, da se v ozračje ne izpuščajo snovi neprijetnega vonja ter da so vse emisije znotraj mejnih vrednosti po standardih zakonodaje EU. Mejne vrednosti, ki veljajo za tovrstne emisije, so plod dolgotrajnih mednarodnih znanstvenih raziskav in zanesljivo zagotavljajo primerno zaščito okolja pred onesnaževanjem. Standarde okoljevarstva postavlja evropska zakonodaja in določila so v celoti veljavna tudi v Sloveniji.

Novi obrat v Mengšu so uradno odprli mengeški župan mag. Tomaž Štebe, direktor Lekove Proizvodnje farmacevtskih učinkovin Mengeš mag. Igor Boševski ter vodja obrata mag. Matjaž Tržan. Mengeški župan mag. Tomaž Štebe je ob tej priložnosti povedal, da gospodarski razvoj in rast podjetij pomenita tudi zagotovilo razvoja lokalnega okolja, v katerem podjetje deluje. Lek, član skupine Sandoz, vsa leta z delovanjem in odpiranjem novih obratov v Mengšu potrjuje učinkovito poslovanje, pri tem pa spoštuje tudi vse ekološke in socialne vidike delovanja. S takšnim delovanjem je tvoren in pomemben člen lokalne skupnosti in njenega razvoja. Ob tem je dejal: “Z Lekom zgledno sodelujemo in smo veseli velikih investicijskih vlaganj v nove tehnologije in modernizacijo obstoječih. Posebej nas veseli dodatna pozornost in pomen, ki ga Sandoz posveča trajnostnim, še posebej okoljskim in varnostnim vidikom. Farmacevtski družbi Lek in Sandozu želim dolgoročno uspešno in varno naložbo.”

***

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek d.d. zaposluje približno 3.037 ljudi v različnih regijah in je v letu 2004 dosegel skupno prodajo v višini 746,5 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna svetovna generična farmacevtska družba. Sandoz razvija in trži širok nabor farmacevtskih učinkovin in končnih izdelkov, vključno z biofarmacevtskimi izdelki in učinkovinami ter antiinfektivi. Od junija 2005 in julija 2005 sta del Sandoza tudi nemška družba Hexal AG in ameriška družba EonLabs Inc. V letu 2004 je Sandoz dosegel 3 milijarde USD prodaje in imel 13.400 zaposlenih. V skupnem poslovanju s Hexalom in Eon Labsom bi v letu 2004 dosegel prodajo v višini 5,1 milijarde USD in zaposloval več kot 20.000 ljudi.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2004 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 28,2 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,6 milijard USD. Skupina je vložila približno 4,1 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 91.700 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *
    Za dodatne informacije se prosim obrnite na:
    Špela Jurak
    Korporativno komuniciranje, Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01/580 22 43
Telefaks: 01/580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com