Poslovanje Leka d.d. v prvih devetih mesecih 2005

18. 10. 2005

Lek, član skupine Sandoz, generičnega dela Novartisa, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge.

Lek, član skupine Sandoz, je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvaril 498 mio USD prodaje, kar je 4,1 % več kot v enakem obdobju lani. Delež Lekove prodaje v prodaji Sandoza predstavlja 15,4 %.

Med prodajnimi področji je znašala prodaja v Zahodno Evropo, ZDA in prekomorske države 37,5 % celotne prodaje, v države Srednje in Vzhodne Evrope, vključno z državami SND 51 %, in na domačem slovenskem trgu 11,5 %. S tem je Lek dosegel zelo uravnoteženo strukturo prodajnih trgov, kar nam omogoča optimalno izrabiti potencial izdelkov, ki so namenjeni globalnemu trženju. ZDA še naprej ostajajo vodilni Lekov trg.

Če pogledamo regionalno strukturo trgov glede na delež prodaje v države razširjene Evropske zveze, ta znaša 35,4 % celotne prodaje.

Lek ustvari največ svoje prodaje s farmacevtskimi izdelki (zdravila na recept in zdravila za samozdravljenje), in sicer kar 91,7 %. Drugi Lekovi programi, v katere zaradi prenosa v Novartis od začetka leta 2005 ni več vključen program veterine, predstavljajo 8,3 % celotne Lekove prodaje.

Na trgih Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav je bila v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarjena prodaja 306,9 mio USD, kar predstavlja 10-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Lek je na tradicionalnih trgih, Poljska, Ruska federacija in Slovenija, med vodilnimi ponudniki generičnih zdravil. Najbolj izrazita rast je bila dosežena na trgu Ruske federacije.

Obseg vlaganj Leka d.d. v razvojno-raziskovalne aktivnosti se je povečal za 8,10 % v primerjavi z enakim obdobjem lani in je dosegel v prvih devetih mesecih 10 % prodajne vrednosti.

Lek je v prvih devetih mesecih letošnjega leta namenil za vlaganja 9,396 mrd SIT, in sicer predvsem v izboljšavo oz. izgradnjo proizvodnih kapacitet za najbolj zahtevne farmacevtske izdelke. Tako bomo v petek, 21. oktobra, odprli novi obrat za proizvodnjo hipolipemikov v Mengšu. Novi obrat je pomemben element v verigi proizvodnih zmogljivosti globalne proizvodnje učinkovin v Sandozu. Lek s tem obratom jasno udejanja strategijo lokacije Mengeš, ki je v okviru Sandoza pomemben proizvodni center za izbrane, globalne učinkovine.

***

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek d.d. zaposluje približno 3.037 ljudi v različnih regijah in je v letu 2004 dosegel skupno prodajo v višini 746,5 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna svetovna generična farmacevtska družba. Sandoz razvija in trži širok nabor farmacevtskih učinkovin in končnih izdelkov, vključno z biofarmacevtskimi izdelki in učinkovinami ter antiinfektivi. Od junija 2005 in julija 2005 sta del Sandoza tudi nemška družba Hexal AG in ameriška družba EonLabs Inc. V letu 2004 je Sandoz dosegel 3 milijarde USD prodaje in imel 13.400 zaposlenih. V skupnem poslovanju s Hexalom in Eon Labsom bi v letu 2004 dosegel prodajo v višini 5,1 milijarde USD in zaposloval več kot 20.000 ljudi.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2004 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 28,2 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,6 milijard USD. Skupina je vložila približno 4,1 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 91.700 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

Za dodatne informacije se prosim obrnite na:

Špela Jurak
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01/580 22 43
Telefaks: 01/580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com