Novartis zaključil prevzem 98-odstotnega deleža v družbi Eon Labs in tako znatno okrepil vodilni položaj Sandoza, svoje generične enote

21. 7. 2005

Basel, 21. julij 2005 – Novartis je v četrtek, 21. julija, objavil, da je zaključil prevzem približno 98-odstotnega deleža v generični farmacevtski družbi Eon Labs., Inc., s sedežem v ZDA. Po prevzemu nemške družbe Hexal AG prejšnji mesec ima Novartisova generična divizija Sandoz zdaj trdno izhodišče in vodilni položaj v visoko konkurenčni generični industriji.

“Z združitvijo prednosti vseh treh družb – Sandozove globalne prisotnosti in strokovnosti na področju antiinfektivov, Hexalovega vodilnega položaja v Nemčiji in uspešnega razvoja izdelkov v preteklosti ter vodilne pozicije Eon Labsa v ZDA za generike, ki jih je težko izdelati – imamo trden položaj za vzdržno rast,” je dejal Dr. Andreas Rummelt, predsednik uprave Sandoza.  

Sandoz ima zdaj konkurenčen in obsežen izdelčni portfelj z vodilnim položajem na ključnih trgih, vključno z ZDA in Nemčijo, ter portfelj z več kot 600 učinkovinami in 5.000 dozirnimi oblikami. Združeno podjetje zaposluje več kot 20.000 ljudi, sedež pa ima v Holzkirchnu v Nemčiji. Prevzema sta znatno okrepila Sandozovo tehnološko bazo, zlasti pri uporabi transdermalnih obližev, izdelkov za inhaliranje, vsadkov s podaljšanim sproščanjem in večenotnimi dozirnimi sistemi ter še razširila kapacitete na področju biofarmacevtikov.  

Z izkoriščanjem prednosti Sandozovih globalnih struktur, Hexalovih centralno vodenih razvojno-raziskovalnih dejavnosti in strokovnostjo Eon Labsa ima združeno poslovanje cilj pridobiti registracijska dovoljenja za več kot 80 izdelkov letno. Sandoz bo v večini držav svoje izdelke tržil pod enotno blagovno znamko, z izjemo nekaterih držav, vključno z Nemčijo, kjer bosta ohranjeni blagovni znamki Hexal in Sandoz.  

“Intenzivno načrtovanje združitve nas je dobro pripravilo, da delujemo kot eno podjetje,” je rekel dr. Rummelt. Določili smo že organiziranost za vse funkcije in posamezne države ter imenovali sodelavce za vse ključne vodstvene položaje. Poslovne strukture so bile oblikovane tako, da podpirajo Sandozov poslovni model prodaje generikov, ki deluje tudi kot poslovna enota s specifično strategijo osredotočanja na antiinfektive. “Vitka organizacijska struktura bo omogočala hitro sprejemanje odločitev in podpirala močan podjetniški duh na lokalnih trgih – ključ do našega uspeha,” je povedal dr. Rummelt.

Nova mednarodna vodstvena ekipa pod vodstvom dr. Rummelta je sestavljena iz najvišjega vodstva vseh treh družb. Dr. Andreas Strüngmann in dr. Thomas Strüngmann, soustanovitelja družbe Hexal, sta se pridružila Sandozovemu izvršnemu odboru. Dr. Andreas Strüngmann je odgovoren za regije Evropa in Afrika, začasno pa tudi regije Azija-Pacifik. Dr. Thomas Strüngmann je na mestu vodje regije Nemčija/obe Ameriki/Bližnji Vzhod. Dr. Bernhard Hampl, predsednik uprave Eon Labsa, bo za Sandoz vodja regije ZDA in bo poročal Dr. Thomasu Strüngmannu.

O formalnih in pravnih vidikih si lahko preberete na: www.novartis.com.

Za dodatne informacije se, prosimo, obrnite na:

Nehl Horton
Novartis Global Media Relations
+41 61 324 5749 ali
+41 61 324 2200
nehl.horton@novartis.com

ali

Kurt Leidner
Sandoz Communications
+43 1 260 68 9611 ali
+43 1 260 680
kurt.leidner@sandoz.com