Sodelovanje znanstvenih institucij z gospodarskimi družbami je zelo pomembno

Častna listina Instituta Jožef Stefan farmacevtski družbi Lek

24. 6. 2005

Institut Jožef Stefan je včeraj farmacevtski družbi Lek, novemu članu skupine Sandoz, na slovesni prireditvi podelil priznanje častna listina Instituta Jožef Stefan, ki jo podeljuje gospodarskim družbam za uspešno znanstveno in tehnološko sodelovanje. Obenem je Institut Jožef Stefan podelil tudi osebna priznanja za sodelovanje na področju raziskav, ki so ga prejeli Janja Bratoš, predsednica uprave Leka, dr. Brina Ornik, izvršna direktorica Razvoja in raziskav v Leku in prof. dr. Uroš Urleb, izvršni direktor Raziskav učinkovin v Leku.

Predsednica uprave Leka Janja Bratoš, ki je prevzela priznanje, je ob prejemu častne listine povedala: “Farmacevtska družba Lek je že desetletja vodilno slovensko podjetje, katerega pomemben dejavnik poslovne uspešnosti so raziskave in razvoj. Na področju raziskav je sodelovanje z raziskovalci Instituta Jožef Stefan, in tudi z drugimi znanstvenimi institucijami zelo pomembno, saj sta odličnost in kreativnost v bazičnih raziskavah osnova za jutrišnje inovacije. Raziskovalno okolje v Sloveniji z visoko zastavljenimi cilji in izobraževanjem vrhunskih raziskovalcev predstavlja pomembno področje sodelovanja in vir novih kadrov za industrijo. Izjemno pomembno je pritegniti najsodobnejše raziskovalce, sposobne ustvarjati nova znanja in graditi dodano vrednost podjetja.”

Lek je vpet v slovenski raziskovalni prostor na različnih področjih raziskav, predvsem na naravoslovnem ter medicinskem področju, in s slovenskimi univerzami ter inštituti sodeluje pri več kot dvajsetih projektih. Lekovi dosedanji raziskovalni uspehi ne bi bili mogoči brez sodelovanja z razvejanim omrežjem posameznikov in institucij, med katerimi so Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Fakulteta za farmacijo, Biotehnična fakulteta ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Medicinska fakulteta in drugi.

Lek, novi član skupine Sandoz, s svojimi vlaganji v razvoj in raziskave, ki jih nadaljuje tudi znotraj sistema Novartis, sledi vse zahtevnejšim mednarodnim standardom za najpomembnejše procese, hkrati pa zagotavlja povečanje produktivnosti poslovanja in napredek družbe. Intenzivna vlaganja predstavljajo temelj za rast poslovanja.

V Lekovi enoti Razvoj in raziskave, katere glavna usmeritev je intenzivno raziskovalno in razvojno delo na področjih z višjimi stopnjami inovativnosti, tako pri novih tehnologijah in tehnoloških osnovah kot tudi pri novih izdelkih, razvijajo farmacevtske učinkovine in farmacevtske izdelke ter pri tem sledijo sodobnim medicinskim in farmacevtskim smernicam.

S širokim znanjem celotne farmacevtske tehnologije obvladujejo razvoj številnih farmacevtskih oblik. Bogata paleta tehnologij, izkušenj in znanje jim omogočajo konkurenčnost izdelkov na velikem svetovnem trgu zdravil. Razvijajo generična zdravila, na osnovi številnih idej in originalnih rešitev pa tudi inovativne tehnologije za dostavljanje že znanih in novih zdravilnih učinkovin.

Poleg intenzivnega vlaganja v razvoj farmacevtskih tehnologij pa vlagajo tudi v raziskave in razvoj učinkovin in biofarmacevtikov. Tudi na teh področjih je delo povezano z visokimi stopnjami inovativnosti ter uvajanjem popolnoma novih tehnologij tako v Lek kot tudi v slovenski prostor. Skupne cilje dosegajo v multidisciplinarnih timih, ki jih sestavljajo vrhunski strokovnjaki bioloških, biokemičnih, farmacevtskih in kemijskih znanosti.

Lek v okviru Sandoza predstavlja razvojni center za zdravila (farmacevtske formulacije), farmacevtske učinkovine in zdravila s področja biofarmacevtike. Obseg vlaganj Leka d.d. v raziskovalne in razvojne aktivnosti je v letu 2004 dosegel 13 milijard SIT, kar predstavlja 10,2 % prodajne vrednosti in je več od primerljivih generičnih družb v regiji. Znaten delež, ki ga namenjajo v raziskovalne in razvojne aktivnosti, namenijo tudi sodelovanju z institucijami.

***

Lek, novi član skupine Sandoz, je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Lek zaposluje približno 4.186 ljudi v različnih regijah in je v letu 2004 dosegel skupno prodajo v višini 746,5 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si

Sandoz, generični del Novartisa, je vodilni globalni ponudnik visoko kakovostnih generičnih farmacevtskih izdelkov. Farmacevtska družba s sedežem na Dunaju v Avstriji poleg tega upravlja tudi dve strateško pomembni poslovni enoti – industrijske izdelke in biofarmacevtiko. V letu 2004 je Sandoz dosegel 3,045 milijard USD prodaje, ima 13.400 zaposlenih in deluje v več kot 120 državah po vsem svetu.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2004 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 28,2 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,8 milijard USD. Skupina je vložila približno 4,2 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 81.400 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *
    Za dodatne informacije se prosim obrnite na:
    Špelo Jurak
    Korporativno komuniciranje, Lek farmacevtska družba d.d.


Telefon: 01/580 22 43
Telefaks: 01/580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com